Két testületi ülés egy nap alatt

Két testületi ülés egy nap alatt

Két rendkívüli testületi ülést is tartott Esztergom képviselőtestülete július 29-én. A kettős döntéshozatalra azért volt szükség, mivel egy héttel korábban határozatlanképtelenség miatt elmaradt az ülés, amelyet ugyanazon napirendi pontokkal lehet csak összehívni, viszont az egy hét alatt további, azonnali döntést igénylő napirendek is felmerültek.

A testületi ülésen Eck András, Sasvári Viktor, Sztojka Lajos és Vígh László képviselők nem vettek részt, a grémium így határozatképes volt. Elsőként az újonnan felmerült kérdések kerültek a döntéshozók elé, így a tulajdonosi és közútkezelői kérelmek elbírálása többek között az Esztergom-Budapest vasútvonal villamosításával és az esztergomi állomásépület és környékének felújításával kapcsolatban. Ezen kívül a képviselők a folyamatban lévő óvodai beruházások miatt szükségessé vált költségvetési átcsoportosításról, valamint a köznevelési intézmények működésével kapcsolatban döntöttek, utóbbiról zárt ülés keretien belül.

Rövid szünetet követően kezdődött el az aznapi második testületi ülés, néhány napirendi pont a korábbi meghívóhoz képest lekerült, képviselői kezdeményezésre a Bástya áruházzal kapcsolatos előterjesztést pedig zárt ülésre módosították a képviselők. Elsőként a Városok, Falvak Szövetségéhez történő csatlakozás kérdését vitatták meg a jelenlévő képviselők. A határokon átnyúló kulturális szervezet célja, hogy a települések összefogva biztosítják kulturális értékeik megismerését, valamint közösen pályázzanak különböző források elnyerésére. A Debrecen városa által életre hívott kezdeményezéshez eddig 30 önkormányzat csatlakozott, köztük felvidéki és erdélyi települések is. A képviselőtestület döntése értelmében a szövetséghez Esztergom is csatlakozik 2017. január 1-től.

A képviselők ezt követően döntöttek Esztergom-Kertváros „egyes településrendezési eszközeinek” módosításáról, amely a Bokk Paper Kft tervezett bővítésével kapcsolat.


Jelentősen nőttek az adóbevételek

A képviselők elfogadták az Adóhatósági Csoport 2015. évi beszámolóját: összesen nagyjából 4,7 milliárd forint adóbevételhez jutott Esztergom 2015-ben, ami mintegy félmilliárddal több, mint a 2014-es évben. A változás az összeg túlnyomó részét (több mint 4 milliárd forintot) kitevő iparűzési adóbevételek növekedésének köszönhető. A beszámoló szerint csökkent a bruttó hátralékok összege is, a 2014 évi 939 millióról 697 millióra, utóbbi összeg jelentős részét behajthatatlan követelések teszik ki, elsősorban megszűnt, felszámolt cégek miatt.

A képviselők – a megvalósíthatósággal kapcsolatban felmerült szakmai kételyek miatt – nem támogatták a Szent István Strandfürdő területén található geotermikus energiapotenciál kihasználására vonatkozó pályázati indulásról, mivel a testület nem látta biztosítottnak, hogy a pályázattal megvalósuló beruházás fenntartható, illetve gazdaságosan üzemeltethető. A pályázat részét képező napelemes rendszerre viszont továbbra is pályázik a testület, a támogatás mértéke valamivel több, mint 25 millió forint lehet.

Következő napirendi pontként döntés született 3. számú esztergomi fogorvosi körzet ellátásáról is, a testület döntött továbbá a Vaszary Kolos Kórház idei évi támogatásáról szóló megállapodás módosításáról. A korábban megállapított összeg - 107 millió forint a 2016-os évre - nem változott, de a szerződésbe belekerült, hogy annak egy részét - 18 millió forintot - a kórház a gyermekgyógyászati ügyelet fenntartására fordíthatja. 

A testület módosította a Szent György Vívó Egyesülettel korábban kötött szerződést, a vívók ennek megfelelően az Imaház u. 10. sz. alatt található ingatlant jelképes évi bruttó 10.000,-Ft kedvezményes bérleti díj fejében, 15 év határozott időtartamra bérlik.

A folytatásban a testület jóváhagyta a Várszínház teremhasználati kérelmét egy, az esős idő miatt a Dobó Katalin gimnázium aulájában megtartott előadásra vonatkozóan, illetve eredményt hirdetett önkormányzati ingatlanra kiírt versenytárgyalás ügyében. A Bajcsy-Zs. utca 20. szám alatti ingatlanra a Wildwater Kft. nyújtott be egyedül ajánlatot. A testület döntött továbbá több, korábban a Széchenyi téri rendezvényeken használt faház értékesítéséről is, az építményekért egységesen 67.555 forintot fizetnek új tulajdonosaik.

Támogatott utánpótlás, rendeződik a Csalamádé temető sorsa, két héttel később költözik a piac

A képviselőtestület jelentős sporttámogatásról is döntött: az elmúlt években új komplexumot építő, elsősorban minőségi utánpótlás képzésre összpontosító Futball Club Esztergommal szponzorációs szerződést kötött az önkormányzat, a szerződés értelmében 65 millió forinttal támogatja a város a labdarúgó klub munkáját.

A képviselők döntöttek arról is, hogy megállapodást kötnek a Honvéd Kulturális Egyesülettel a Csalamádé temető felújítására vonatkozóan. A döntés egy hosszú, még az előző ciklusban elindult szövevényes felújítási tervet zárhat le. A korábban a terület ingyenes felújítását vállaló cégcsoporthoz tartozó vállalkozások nem tettek eleget vállalásuknak, a temetőben megkezdett munkálatok félbemaradtak. A képviselőtestület végül ezért döntött úgy, hogy a valóban hangzatos, de be nem tartott ígértek helyett egy, hasonló területen idehaza már bizonyított egyesülettel kívánja rendbe rakatni a parkot és kegyhelyet. A testület összesen 38 millió forintot biztosít a munkálatokra.

A képviselők döntöttek arról, hogy Esztergom inkubátorház kialakítására pályázik: az elnyerhető összeg 700 millió forint, a projekt az ipari parkban működő vállalkozások támogatását szolgálja. A testület döntött több, a piac átköltöztetésével kapcsolatos rendeletet a felmerült vállalkozói igényeknek megfelelően, illetve a közművek kiépítésének csúszása miatt augusztus 1. helyett várhatóan két héttel később tud az új, ideiglenes helyen működni a piac. A bódékból árusító, szerződéssel rendelkező piacosok augusztus havi bérleti díjának felét a költözés miatt elengedi az önkormányzat.

Utolsó nyílt napirendi pontként a testület a Szentgyörgymezői Olvasókör, Zöld Óvoda és Belvárosi Óvodához kapcsolódóan döntött a vonatkozó Áfa-szabályok miatt költségvetési átcsoportosításokról.

Még nincsenek kommentek :(