Álljon Esztergom szolgálatába!
Gazdaság
2016. jún. 8.

<p>Városfejlesztési Osztályon belül működő Városüzemeltetési Csoport üzemeltetési és beruházási ügyintézőt keres. A jelentkezés határideje: június 13.</p>

Fotó: Bejó Gábor/Art Bejó

Városfejlesztési Osztályon belül működő Városüzemeltetési Csoport üzemeltetési és beruházási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet, 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetési, felújítási és beruházási feladatainak teljes körű ellátása. 
 • Feladatköréhez kapcsolódóan, közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésében és azok végrehajtásában.
 • Részvétel a Városüzemeltetési Csoporttal kapcsolatos helyi rendeletek szakmai előkészítői munkájában.
 • Feladatköréhez tartozó szerződések szakmai előkészítése, az elfogadott szerződésekben foglaltak végrehajtásának folyamatos ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint Esztergom Város Önkormányzatának helyi rendelete és a Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata, valamint Cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett
 • építőmérnök vagy építészmérnök szakképesítés, vagy műszaki, közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi szakképzettség és magasépítő technikusi vagy OKJ szerinti magasépítő szakképesítés, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy
 • a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 • a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.
 • a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a hat hónap próbaidőt vállalja.
 • A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz.

A pályázat részeként benyújtható a mellékelt önéletrajz, a kitöltést követően.

 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a Kttv. 42. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni.)
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéről, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.
 • A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: 11301/2016., üzemeltetési és beruházási ügyintéző.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pacz János, osztályvezető nyújt, a 33/542-048-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Sarkantyu Lajos Adrián, aljegyző részére a jegyzo@esztergom.hu E-mail címen keresztül                                        

vagy

 • Személyesen: Jegyzői Osztály - Iktató, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt, és a kinevezés napján rendelkezik a pályázati kiírásban megjelölt, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

 

esztergom.hu

(forrás)