Angliában jártak Becket Szent Tamás esztergomi ereklyéi

Angliában jártak Becket Szent Tamás esztergomi ereklyéi

A múlt héten többször is foglalkoztunk Becket Szent Tamás esztergomi ereklyéjének Angliában történő bemutatásáról. Most egy hosszabb beszámoló olvasható a hét programjáról mintegy összefoglalóként.

Nagyszabású rendezvénysorozat keretében mutatták be május végén Nagy-Britanniában Becket Szent Tamás esztergomi ereklyéjét. Első alkalommal láthatta a brit közönség a mártír canterbury-i érsek 800 éve Esztergomban őrzött könyökcsontját. Az eseménysorozaton többek mellett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Áder János köztársasági elnök, Kövér László házelnök társaságában képviseltem Esztergomot.

Becket Szent Tamás esztergomi ereklyéinek londoni eseménysorozatát ünnepi szentmise nyitotta meg a Westminster-székesegyházban, az angol-walesi katolikus egyház londoni főtemplomában május 23-án. A misét Erdő Péter mutatta be Áder János és Vincent Nichols westminsteri érsek, az angol-walesi katolikus egyház első számú vallási méltósága, a katolikus és az anglikán püspöki kar, a brit kormány, valamint a brit szellemi és a művészeti élet vezető képviselőinek jelenlétében.

 Ereklyék és erények

 Az esztergomi Becket-ereklyéket az Angliában őrzött relikviákkal együtt a Westminster-apátság, az anglikán egyház londoni koronázó főtemploma fogadta ünnepélyes szertartással. Május 26-án ugyanitt Roger Scruton filozófus előadásában Becket halálán keresztül igyekezett választ találni létünk örökérvényű és fajsúlyos kérdéseire: a születés és halál, a szentté válás és az elvilágosiasodás kérdéseire. A rendezvényen többek közt Mikola István, a Külügyminisztérium államtitkára, Szabadhegy Péter, a Magyar Köztársaság Egyesült Királyságba akkreditált nagykövete, valamint Kis-Rigó László, szeged-csanádi püspök társaságában képviseltem Esztergom városát.

Másnap, május 27-én ugyanez a delegáció vett részt azon a tudományos szimpóziumon, amelyet Becket Sztent Tamásról tartottak Cambridge-ből, Oxfordból, Canterburyből és több, híres kutatóhelyről érkezett tudósok. Az előadások témája volt Becket Tamás emlékezete, a szent kultusza, az angol egyházi reformáció története, Becket Szt. Tamás jelenléte és hiánya az angol egyházi reformáció utáni korszakban, a szent emlékezete a hatalomnak ellenálló katolikus közösségben, az ereklyék sorsa a reformáció korában. A szimpózium helyszíne a  Lambeth Palace (palota) volt, amely közel 800 éve folyamatosan a Canterbury érsek londoni rezidenciája és amelynek 120 000 kötetes könyvtárában a legrégebbi könyvek és iratok a 12. századból származnak.

   Esztergomból Canterburybe

Becket Szent Tamás ereklyéi végül május 28-án érkeztek meg Canterburybe, ahol a város főpolgármestere George Metcalfe fogadta a vendégeket.

Köszöntőmben elmondta: noha más nyelvet beszélünk és máshogy éljük nap mint nap életünket, de a hagyományok megőrzése, az egymás iránti tisztelet, alázat, őszinte megbecsülés, a keresztény értékrendbe vetett hit az, amellyel újjá lehet építeni Európát. Feladatunk, hogy ezeket az európaiságot is kifejező értékeket megtartsuk és továbbadjuk a következő generációknak.

Délután a St. Michael (Szent Mihály) templomból mintegy 2,5 kilométer hosszú zarándokúton kísérték a zarándokok az ereklyét, melyet Esztergom polgármestereként volt szerencsém az 597-ben alapított Canterbury Katedrálisba, az anglikán egyházfő templomába vinni személyesen.

A rendezvénysorozat zárásaként május 29-én délelőtt eucharisztikus szertartást tartottak a székesegyházban anglikán és katolikus hívek részvételével, délután pedig a katedrális altemplomában szolgáltatott katolikus misét Valentine Erhahon, a Szent Tamás templom plébánosa Kis-Rigó László püspök koncelebrálásával.  A szentmisén részt vett John O’Toole kanonok és Robert Willis, a Canterbury Katedrális dékánja. A szertartás után az ereklyét közösen arra az oltárra helyezték, amely a vértanú-püspök egykori meggyilkolásának helyszínén áll. Az ünnepi szentmisén magyar kórusművek hangzottak el a Joyful Company of Singers énekkar előadásában, a mise után pedig a kórus nagy sikerű szabadtéri koncertet adott Bartók Béla, Kodály Zoltán és Farkas Ferenc népdalfeldolgozásaiból a katedrális udvarában.

Az emlékhét során a szentmiséken, a tudományos előadásokon és az üdvözlő beszédekben is sokszor elhangzott Magyarország, még többször Esztergom neve. Az angliai katolikus és az anglikán egyház – akik Becket Tamást szintén szentjükként tisztelik – őszinte tisztelettel és köszönettel viseltetnek az iránt, hogy a szent ereklyéjét immár hosszú évszázadok óta Esztergom őrzi.

Esztergom és Canterbury a XII. század óta áll kulturális és vallástörténeti kapcsolatban. Becket Tamás és Bánfy Lukács akkori esztergomi érsek közös párizsi tanulmányai idején került baráti viszonyba, és amikor a II. Henrik angol királlyal szembeforduló Becket 1170-ben mártírhalált halt, tiszteletére prépostságot alapítottak Esztergomban. Ereklyéit, amelyek feltételezhetően a XVI. században kerültek Esztergomba, a Szent Tamás-hegyi kápolnában helyezték el, ahol minden év január elején Nagy-Britannia magyarországi diplomáciai képviseletével együtt emlékeznek Canterbury vértanú érsekére.

 

//Városházi közlemény

Még nincsenek kommentek :(