Esztergom beleszáguld 2023-ba: Indulhatunk az Európa Kulturális Fővárosa címért
Közélet
2016. máj. 17.

<p>Csütörtökön testületi ülésre kerül sor a Városházán, ahol többek között felállíthatják az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére irányuló pályázat előkészítéséért felelős eseti bizottságot is. Hogy nem tett le az indulásról az Önkormányzat, ahhoz önök is hozzájárultak, az előterjesztés szerint nagy lökést adott a városatyáknak a Szeretgomon tartott <a href="https://www.szeretgom.hu/content/82732-esztergom-europa-kulturalis-fovarosa-2023-ban-jol-hangzik-bizonyos-korok-szeretnek-elerni-hogy-esztergom-europa-kulturalis-fovarosa-2023-cimre-palyazzon-te-tamogatnad-ha-igen-akkor-tobbek-kozott-olyan-varosokkal-szallnank-ringbe-mint-veszprem-debrecen-tokaj-vagy-eger-">közvélemény-kutatás</a> is, ahol az olvasók elsöprő többsége a pályázat beadása mellé tette le a voksát.</p>

Meghívó

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következőülését 2016. május 19-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

Napirend előtt:

„Pro Urbe Esztergom” kitüntetés átadása

 

1.    Beszámoló az Esztergomi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Javaslat Esztergom Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.2.) önkormányzati rendelet módosítására (2015. december 31-i állapotnak megfelelően)

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    A 2015. évi belsőellenőrzési összefoglaló jelentés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Javaslat az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére irányuló pályázat előkészítéséért felelős eseti bizottság létrehozására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)” program megvalósítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    Döntés az alapítványok támogatásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Elvi döntés önálló Pilisszentlélek településrész nevéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  Az 1. számú és 3. számú iskolavédőnői körzetek álláshelyeinek (munkakör) betöltésére való pályázat kiírása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.  A 4. számú felnőtt háziorvosi praxis betöltésére való pályázat kiírása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.  A 7. számú felnőtt háziorvosi praxis rendelési idejének változásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  A 8. számú felnőtt háziorvosi praxis átadásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.  Fogászati ügyeleti ellátás

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.  Esztergom helyi zaj- rezgésvédelméről szóló rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.  Döntés a piac ideiglenes áthelyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.  Az Ipari Parki ingatlanok fajlagos m2 árának felülvizsgálata

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.  Kovács Géza kérelmével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.  József Attila Általános Iskolában lévő büfé helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20.  Köznevelési intézmények hasznosításáról szóló határozat módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21.  Döntés a 19760/22 hrsz-ú, természetben Bajcsy-Zsilinszky úton lévő raktárhelyiség bérbeadásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

22.  Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 576/2015.(X.22.)  öh. határozatának módosítása, valamint döntés a 17417/A/26 hrsz-ú, természetben Széchenyi tér 24-26. sz. alatti helyiség bérbeadására vonatkozóan

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23.  Huszti János, Széchenyi tér 5. 1/4. lakásbérletével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

24.  Tulajdonosi hozzájárulás Kirchhoff Hungária Kft. részére

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

25. Pilisszentlélek 40178 és 40177 helyrajzi számú telkekről szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

26.  Tájékoztató a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 2016. július 1-jén hatályba lépő módosításával kapcsolatos intézkedésekről

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

27.  Kérdések

 

28.  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt az Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményegység-vezetői pályázatainak véleményezése

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

29.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

30.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokhoz kapcsolódó bérleti díjtartozások megfizetésére beérkezett részletfizetési kérelmek elbírálása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

31.  Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

32.  Döntés a Mahart Passnave Zrt. Prímás sziget területén lévő ingatlanára bejegyzett kisajátítás törléséről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

33.  Döntés a Mária Valéria Buisines Hotel mélygarázsának hasznosítási lehetőségeiről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

34.  Döntés az SMW Building Kft. és a Cikada Kft. által tett megállapodási ajánlatok vonatkozásában

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

35.  Döntés az Agimpex Zrt-vel való esetleges egyezségkötésről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

36.  Döntés az ún. 3-as hitelezői csoporttal való egyezség megkötésének egyes kérdéseiről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

37.  Az Ipari Parkban lévő 20377/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 

38.  Az Esztergom, 18168 helyrajzi számú ingatlan egy részének megvásárlására vonatkozó fizetési ütemezés módosítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

39.  Döntés a 18602/21/A/25 hrsz-ú, természetben Esztergom, Budai N. A. u. 2. sz. alatti helyiség használatáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

    

Esztergom, 2016. május 13.

 

Romanek Etelka

polgármester

 

(forrás)