Új közösségi tér a Szenttamáson, dokumentumfilm Esztergom 1956-os históriájáról, fejlesztések a Palán

Új közösségi tér a Szenttamáson, dokumentumfilm Esztergom 1956-os históriájáról, fejlesztések a Palán

2016. 04. 18. 10:00

Csütörtökön 9 órától tartják a következő testületi ülést a Városházán.


Meghívó

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következőülését 2016. április 21-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

1.    Városok városa program –  A) Belváros revitalizációja

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Városok városa program – B) "Sport- és rendezvénycsarnok valamint kapcsolódó létesítményeinek elhelyezésének vizsgálata" tanulmánnyal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Javaslat a helyi építészeti örökség védelméről szóló 30/2008.(IV.24.) ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    KNYKK Zrt. beszámolója Esztergom város 2015. évi helyi autóbusszal végzett személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Bajnok utcai közösségi tér közterület alakítási terve

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Útfelújításokkal kapcsolatos költségvetési átcsoportosítások

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Döntés Gerecse - Pilis Vizi Társulattal kötendő Üzemeltetési szerződés elfogadásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    Esztergom Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  Döntés az 1956-os esztergomi eseményekről készülő dokumentumfilmekről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.  Döntés a Palatinus tó fejlesztéséről szóló TOP pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.  Pályázat benyújtása a 2016. évi nyári gyermekétkeztetésre

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  Elvi hozzájárulás a TSZC Szent Imre Középiskolája névváltozási kérelméhez

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.  Döntés az Esztergomi Fénysugár Oktatási és Nevelési Alapítvány és az Esztergomi Kincskeresők Alapítvány kérelmének támogatásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.  A Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.  Az Eurohíd Alapítvány ingyenes használattal kapcsolatos kérelme

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.  Az Esztergomi Ipari Parkban található 18174/2 hrsz-ú ingatlan, ún. „Rutin-pálya” térítésmentes használatba adása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.  Elvi döntés az Esztergom, 0555/24 hrsz-ú ingatlan - Esztergom-Kertvárosban található lőtér – értékesítéséről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.  A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. helyiségbérleti kérelme - 57. Tavaszi Dalosünnep

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20.  Döntés Pro Urbe Esztergom kitüntetés adományozásáról

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21.  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KEM Igazgatósága állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

22.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23.  Döntés Merényi Tamásnak az Esztergomi Településfejlesztési és Projektkordinációs Kft. „va” végelszámolójának lemondása kapcsán szükséges intézkedésekről

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

24.  Az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

25.  Az EHIR Kft. felszámolásának időpontjáról szóló határozat módosítása

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

26.  Tájékoztatás a folyamatban lévő peres és nem peres jogi ügyekben az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta történt intézkedésekről

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

27.  ÉDV Zrt. napirendi pontjainak elfogadása, közgyűlésre meghatalmazás közgyűlésén való részvételről döntés

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

28.  Döntés az SMW Building Kft. által az Esztergom belterület 20377/37 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatról

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről

       Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

Esztergom, 2016. április 15.

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester

Még nincsenek kommentek :(