A 28 ezer régész városa lehetünk, nyártól magasabb szintre kapcsol az esztergomi közösségi élet

A 28 ezer régész városa lehetünk, nyártól magasabb szintre kapcsol az esztergomi közösségi élet

2016. 02. 26. 13:57

A Pázmánnyal fennálló kiváló kapcsolataink elmélyítése révén új dimenzióba helyezzük majd a város kulturális értékeinek feldolgozását és bemutatását is. A felpörgő történeti és régészeti kutatások az esztergomiak folyamatos tájékoztatása, sőt, aktív részvétele mellett zajlanak majd.


 

Minőségi szemlélet a mennyiségi helyett

Philipp Frigyes főépítész lendülete továbbra sem hagy alább, most az ő kezdeményezésére folytatódik a város kulturális életének felélesztése. Kilépünk a régi keretekből, és a fiatalok hathatós segítségével próbáljuk újraértelmezni saját hagyományainkat, amelyek mintha kicsit elszakadtak volna tőlünk, és csupán a szavak szintjén élnének a közösségben.

Mostantól megszűnik a passzív kultúrafogyasztás, ideje változtatni szokásainkon, és aktívan is részt vállalni a város szellemi forgatagából. Ami a legfontosabb: az elkövetkező időszakban már a programok is rendelkezésünkre állnak majd.

Mire gondolunk pontosan?

Korábban már a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával, illetve a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztikai Tanszékével kötött megállapodást a város. Most az esztergomi univerzitasszal fűztük szorosabbra kapcsolatunkat. Így többek között a lakosságot is bevonják majd a helyi régészeti nyári kutatótáborokba, amelyek elsődlegesen a Várhegy középkori és törökkori emlékeinek feltárását és feldolgozását célozzák majd meg.

Ásatás a Várhegyen

Fotó: mno.hu\Wierdl Zsuzsanna


 

A kutatás, az oktatás és a turizmus szentháromságára épülne a program. Így mind a helyben élő esztergomi, mind a szakmája iránt elkötelezett hallgató, mind pedig a városunkba a vizuális élvezetekért ellátogató turista egyaránt részesülne a gyümölcsöző kapcsolat jótékony hatásaiból.

Esztergom ösztöndíjakkal támogatná a hely történelmét feltáró történészek, szakemberek, illetve szenior kutatók munkáját is. Az eredményekről pedig előadások és konferenciák keretében folyamatosan tájékoztatnák a város lakosságát is. Mindezen törekvés pedig fontos előszele a város gazdag régészeti és kulturális hagyatékának bemutatását célzó kezdeményezésnek, amellyel immár a turisták felé nyitna a város.

Itt szemezgethetnek az újítások között:

PPKE BTK Régészeti Tanszék – ESZTERGOM KONCEPCIÓ
áttekintő

Esztergom legfontosabb erőforrása: gazdag történelme és annak emlékei
„brandje” az Árpád-kor: „Magyarország első városa - Metropolis Hungariae„+ „az Árpádok fővárosa”
kulcsszavak: értékfelmérés, kutatási – oktatási programok, a helyi közösség bevonása, nemzetköziség


I. Erőforrások tudományos igényű felmérése és hasznosításuk megtervezése
I.1. Istergranum kulturális örökség – régészeti kataszter


II. Istergranum Régészeti Kutatási Program
(Iohanneum – Régészeti Tanszék, Régészeti Térinformatikai Laboratórium)
A város és vonzáskörzete kulturális, oktatási és turisztikai életét hatékonyabbá tevő célirányos kutatási programok a helyi és regionális közösségek bevonásával
II.1. A középkori Esztergom régészeti kutatási programja
II.1.1. Esztergom Digitális Topográfiája
II.1.2. Esztergom középkori templomai
II.1.3. Esztergom-Várhegy régészeti program
II.1.4. Esztergom középkori pincéinek felmérése
II.1.5. Esztergom törökkori emlékeinek felmérése és feltárása (fürdő, várfalak, rondellák)
II.1.6. Az esztergomi Várhegy tudományos tervtára és adattára (ETA)
II.1.7. Korábbi feltárások leletanyagának feldolgozása
II.1.8. Lapidárium Program
II.1.9. Szent Adalbert Program
II.1.10. Esztergom – Szentkirály: nemzeti emlékhely és régészeti park
II.1.11. Esztergom – Kovácsi lelőhelykutatás és rehabilitáció
II.1.12. IV. Béla sírhelyének kutatása
II.1.13. Esztergom Várostörténeti Atlasz
II.2. Gerecse kutatási program
II.2.1. Bajna - középkori kerámiaközpont program
II.2.2. Pusztamarót – érseki kastély és nemzeti emlékhely
II.3. Római Limes UNESCO Világörökség – Dunakanyar kutatási program
            II.3.1. Esztergom – Hideglelőskereszt római erőd
            II.3.2. Tokod – római castrum
            II.3.3. Pusztamarót – római castrum
            II.3.4. A római Limes őrtornyai és útjai


III. Esztergom Egyetemi Város - Istergranum oktatási és Kulturális Központ
III.1. Nyitott Egyetem Program
III.1.1. Senior és Ifjúsági Egyetem, évközi előadássorozatok, régészeti foglalkozások
III.1.2. Régészeti Táborok a helyi lakosság bevonásával
III.1.3. Nemzetközi Nyári Egyetem (régészet, építészet, néprajz, művészettörténet, túrizmus)
III.1.4. Kiállítások
III.1.5. Hagyományőrzők Országos Találkozója
III.1.6. Esztergomi önkéntes program
III.2. Nemzetközi oktatási programok
A PPKE célja a Régészeti Tanszék és a Régészeti Térinformatikai Laboratórium munkájára alapozva, a modern technológiák alkalmazására jelentős hangsúlyt fektető nemzetközi régészeti és örökségvédelmi oktatási és kutatási központ létrehozása. Ennek részeként hazánkban először Esztergomban indul el a PPKE BTK keretében angol nyelvű Régészet MA oktatási program. Ezt kiegészítve külföldi hallgatók és oktatók bevonásával nemzetközi nyári egyetemek, workshop-ok, training school-ok kerülnek megvalósításra.

 

IV. Turisztika – Marketing – Bemutatás
1 – Esztergom régészeti örökségének kezelési, és hasznosítási stratégiája kidolgozása
2 – a régészeti örökség turisztikai fejlesztésekbe történő integrálása
3 – Esztergom régészeti örökségét bemutató turisztikai tájékoztató rendszer kidolgozása
4 – az esztergomi régészeti örökség helyszíneit bemutató turisztikai attrakciók kidolgozása
            (pl. információs panelek, itinerek és ismertető füzetek elkészítése)
5 – örökségi útvonalak kidolgozása (sétautak, tanösvények, kerékpáros és zarándokútvonalak)


A koncepció kiemelt programpontjai
1. Esztergom kutatási ösztöndíj
a. Esztergom ösztöndíj régész, építész, történész, művészettörténész egyetemi hallgatóknak
Az ösztöndíj célja az esztergomi kutatási témák választása, a kutatási és oktatási projektekben való folyamatos motivált részt vétel biztosítása. Ez nagymértékben hozzájárul az esztergomi kutatások folyamatos fenntartásához és a megfelelő színvonalú szakmai utánpótlás biztosításához.
b. Esztergom ösztöndíj fiatal diplomás kutató számára
Az ösztöndíj célja Esztergom régészeti örökségével magas színvonalon foglalkozó fiatal kutatók támogatása, PhD disszertációk megírása
c. Esztergomi szenior kutatói díj
Az ösztöndíj célja Esztergom régészeti örökségével magas színvonalon foglalkozó szenior kutatók támogatása, jelentősebb szakmai kutatások megvalósítása


2. Esztergomi Nemzetközi Régész Tábor
A Nyitott Egyetem program részeként nagyon fontos szerepe lenne a helyi lakosság intenzív bevonása a PPKE hazai és külföldi partnerintézményeinek hallgatóival együttműködésben megvalósításra kerülő 4-6 hetes régészeti nyári kutatótáborokba. Ez elsősorban a Várhegy középkori és törökkori emlékeinek feltárását és feldolgozását célozza meg a továbbiakban is.


3. Esztergomi Nemzetközi Nyári Egyetem
A régió gazdag régészeti, történelmi, művészettörténeti, egyházi, természeti emlékeivel és értékeivel, valamint azok hasznosításával foglalkozó nemzetközi nyári egyetem létrehozása a PPKE, a BME, a Főegyházmegye gyűjteményei, a DINPI, az MNM és a Szent Adalbert Központ közreműködésével.


4. Esztergomi építészeti felmérő tábor (középkor, törökkor)
Esztergom gazdag történeti építészeti értékeinek a felmérése égető feladat. Ehhez kapcsolódóan a jövőben önálló programként folytatódna a középkori és törökkori emlékek szisztematikus felderítése és felmérése a Városban régész, építész és művészettörténész hallgatók bevonásával. Ez nagyban hozzájárulhat a tervezett örökségvédelmi oktatási bázis létrehozásához is. Ugyanakkor kiemelten fontos feladat ebben az esetben is a helyi lakosság bevonása.


5. Nagy Emese: Az esztergomi királyi palota, kiadatlan kandidátusi disszertációja
A középkori királyi és érseki palota kutatása kapcsán a szakma egyik legnagyobb adóssága.
Lehetőség nyílt a kézirat könyvként történő kiadására a PPKE nemzetközi régészeti könyvsorozatában.


6. Esztergom Várostörténeti Atlasz
Magyarország Várostörténeti Atlasz folytatásaként Buda után nélkülözhetetlen lenne Esztergomot is számba venni. A magyar-angol nyelvű munka évtizedekre meghatározó reprezentatív szakmai kiadványa lehet a városnak. Ehhez kiváló lehetőséget nyújt a PPKE nemzetközi régészeti könyvsorozata, melynek keretében jelenik meg januárban Buda feldolgozása is.


7. Esztergomi Tudományos Adattár
A PPKE vezetésével az MNM és a Forster Központ bevonásával készülő digitális dokumentációs adatbázis elkészítése kiemelten fontos feladat. Ennek megvalósításához azonban szükséges lenne egy nagyméretű tervszkenner, amely a Várossal közös felhasználásban kiválóan kihasználható lenne.


8. Esztergom Régészeti Kataszter
Esztergom közel 40 éve elkészített régészeti topográfiája az azóta előkerült számos adat, valamint a jelenkor igényei, többek között a folyamatos építési beruházások és a rendelkezésre álló új technológiák miatt szükségszerűvé vált. Ennek eredményeként egy aktualizált, a korábbinál részletesebb digitális térinformatikai lelőhelykataszter létrehozása a cél, amely nélkülözhetetlen mind a kutatás, mind a várostervezés számára egyaránt.


9. Régészeti kutatások Esztergom külterületén és környezetében
A Hideglelőskeresztnél és a Tokodon található római erődök, mint világörökség várományos területek kutatása kiemelten fontos feladat. Ezeket a PPKE saját oktatóival és hallgatóival és a helyi lakosság bevonásával képzeli el. Ezek megvalósítása nélkülözhetetlen a szükséges turisztikai fejlesztések megalapozásához.


10. Régészeti műhely foglalkozások kicsiknek-nagyoknak
A Nyitott Egyetem program keretében korábban sikeresen megtartott régészeti foglalkozások rendszeres, a helyi közönséget megcélzó, heti rendszerességgel működő rendezvényeként is elképzelhető. Ebbe bevonásra kerülnek a PPKE régész és pedagógia szakos hallgatói.


11. Szenior és Ifjúsági Egyetem
A Nyitott Egyetem program részeként a régészet aktuális kérdéseit, kutatási eredményeit a nagyközönség számára bemutató előadások közismert régész szakemberek bevonásával, havi rendszerességgel.


12. Esztergom régészeti örökségét bemutató tájékoztató anyag megírása és megszerkesztése
Esztergom területén található Magyarország talán legfontosabb és egyben legváltozatosabb régészeti emlékcsoportja. Ennek a bemutatása nélkülözhetetlen az itt élők bevonása és az ideérkező turisták tájékoztatása szempontjából.

Még nincsenek kommentek :(