Napirenden: Megállapodás a Régészeti Tanszékkel, vargyasi kastély, buszközlekedés

Napirenden: Megállapodás a Régészeti Tanszékkel, vargyasi kastély, buszközlekedés

2016. 02. 19. 16:35

Február 25-én üléseznek a városatyák.


MEGHÍVÓ

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következőülését 2016. február 25-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

1.    Javaslat a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelet, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Esztergom Város Önkormányzata intézményei alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    ,ÁROP-1.A.3-2014-2014-0003 „Területi együttműködési program az Esztergomi járásban” című projekt alapján - Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elfogadása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Esztergom-Kertváros részterületére történő településrendezési eszközeinek módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Együttműködési Megállapodás megkötése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Régészeti Tanszékével

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Az Országos Labdarúgó Pályaépítési Program pályázatában résztvevő ingatlanok korlátozottan forgalomképessé való átminősítéséről döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    A „Szent Miklós telkek” értékesítésének szabályairól szóló 51/2008. (VI.19.) ör. rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos döntés – Oktatás Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  Helyi buszközlekedéssel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.  A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.  A Vargyasi Daniel kastély hasznosításával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  Döntés kitüntetések adományozásáról

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről

Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

*     Tájékoztatás a polgármester, a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő: dr. Albert Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

Esztergom, 2016. február 19.

Romanek Etelka s.k.

polgármester

Még nincsenek kommentek :(