Intézményvezetőt keresnek a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ élére

<p>A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 26.</p>


 

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony          

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Aranyhegyi u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátásának koordinálása,• Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelő vezetése, • az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület határozatai szerinti működtetése, • az intézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.   

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, okleveles szociálpolitikus / okleveles szociális munkás / szociálpedagógus,
  • szakmai vezető - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • B kategóriás jogosítvány,
  •  büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Egyetem, egyéb szakirányú; gyermekjólét területén szerzett,
  • helyismeret - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • szociális szakvizsga ,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Esztergom Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2042/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       helyben szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 25.

(forrás)