Óvodapszichológust keres az Aranyhegyi Óvoda

Óvodapszichológust keres az Aranyhegyi Óvoda

2016. 02. 10. 17:01

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 20.

Fotó: psych.answers.com


 

Az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óvodapszichológus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztertgom , Kaán út 5.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatát javító intézkedésekben Közvetlen segítség az intézményben folyó nevelő-oktató munkához. Pszichológiai jellegű szűrővizsgálatok megszervezése. Mentálhigiénés preventív feladatok megszervezése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, Pszichológus és óvodapedagógus, pszichológus szaktanácsadás és óvodapszichológus szakirány,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. február 20.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barlanginé Salai Mariann nyújt, a 06 33 413 282 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a kiírás feltételeinek, személyes meghallgatás történik. A végső elbírálásra ezt követően kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. február 29.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Esztergom Város kilenc óvodájában kell a pszichológusi feladatokat ellátni, forgó rendszerben.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Még nincsenek kommentek :(