Scheirich Ügyvédi Iroda

Scheirich Ügyvédi Iroda

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 170.
Térképre!

Ingatlanjog:
- Ingatlan adásvétel
- Ingatlan csere
- Ingatlan ajándékozás
- Elbirtoklás
- Lakás és helyiségbérlet
- Foglaló
- Vételi és elővásárlási jog:

Társasági Jog:
- Elektronikus cégalapítás
- Cégmódosítás
- Üzletrész átruházás
- TEÁOR 08
- Cégképviselet
- Csőd- és végelszámolási eljárás

Büntetőjog, szabálysértés:
- Bűncselekmények
- Büntetések
- Előzetes letartóztatás
- Próbára bocsátás
- Mentesülés

Családjog:
- Válás
- Gyermektartás
- Gyermekelhelyezés
- Kapcsolattartás
- Házastársi közös és külön vagyon

Munkajog:
- Munkaszerződés
- Felmondás
- Szabadság
- Táppénz
- Felelősségi szabályok
- Végkielégítés
- Felomndási védelem

Szerződések:
- Megbízási szerződések
- Vállalkozási szerződések
- Szállítási szerződések
- Adásvételi szerződések
- Bizományosi, bérleti szerződések
- Fuvarozási és vegyes szerződések

Polgári jog, Eljárásjog:
- Személyi jog
- Tulajdonjog
- Kártérítés
- Kötelmi biztosítékok
- Vagyonjogi jogviták
- Polgári perek

Öröklési jog:
- Törvényes öröklés
- Hagyatéki eljárás
- Végrendelet
- Kitagadás
- Köteles rész
- Öröklési szerződés

Végrehajtás:
- Követelések
- Foglalás, Árverés, Letiltás
- Végrehajtási kifogás
- Végrehajtás alól mentes vagyontárgyak

Kártérítés:
- Vagyoni és nem vagyoni kártérítés
- Veszélyes üzemért való felelősség
- Kártérítés mértéke

Adójog:
- Adójogszabályok
- Illetékfizetéssel kapcsolatos kérdések és válaszok
- Vagyonosodási vizsgálat
- Adójogviták

Fogyasztóvédelem:
- Szavatosság
- Jótállás
- Fogyasztók jogai
- Kereskedők kötelezettségei