Jutalmak és Waldorf: testületi ülés aranyvasárnap után

Jutalmak és Waldorf: testületi ülés aranyvasárnap után

2015. 12. 18. 13:49

December 22-re rendkívüli testületit hívtak össze. 14 pont a Városháza porondján.

MEGHÍVÓ

 

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2015. december 22-én (kedden) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

1.    Hulladékgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Köznevelési intézmények működtetéséhez szükséges státuszbővítés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Köznevelési intézmények hasznosításával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    Javaslat az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 74/2006.(XII.22.) ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Az Esztergom-kertváros, Kassai u. 13. sz. ingatlan hasznosításának feltételeit meghatározó eseti bizottság létrehozása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Az Esztergom belterület 40019 helyrajzi számú beépítetlen terület elővásárlásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Az Esztergom külterület 0933/143 helyrajzi számú szántó elővásárlásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    A Dobó Katalin Gimnázium aulájának bérbeadása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  Folyamatos írásbeli tájékoztatás kérése Esztergom Város Önkormányzata és a Közös Önkormányzati Hivatal jogvitás ügyeiről    

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

11.  Döntés a polgármester részére történő jutalom megállapításáról a 2015. év munkájának elismerése céljából

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

12.  Döntés az alpolgármester részére történő jutalom megállapításáról a 2015. év munkájának elismerése céljából

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  Javaslat a Strigonium Zrt. reklámeszköz bérleti szerződésének megkötésére

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

14.  Javaslat a Strigonium Zrt. peres ügye kapcsán keletkezett fizetési kötelezettség teljesítésére

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

Esztergom, 2015. december 18.

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester

2015. 12. 22. 21:31

Kirúgtak egy csomó embert. A polgármester 6 havi jutalmat kap Esztergom, én így szeretlek :)

2015. 12. 19. 20:37

1./  Waldorf. A napirendi pontokból itt nem derül ki melyik intézmény típusra gondoltak és miért?   / A Waldorf egy alternatív nevelési módszer./

2./  Jutalmazazási javaslat: polgármester, alpolgármester ....
Kérdezném: az intézményvezetők jutalmazását miért nem írták alá?????
Pl.  a legtöbb óvodavezető  - az intézményükben történő átalakítások miatt  -- erőn felül teljesítettek! 
Az intézmények szakmai színvonalának megtartása mellett sok-sok műszaki probléma , tárgyalások stb. megoldását  végezték.

2015. 12. 18. 19:42

Tudom előre, megint nagyon népszerűtlen leszek! (semmi gond, megszoktam már)

Nem tudom, hol leledzenek a "tanácsadók" DE: kicsivel több empátiát kérnék tőlük! Engem elszomorít, hogy ilyet olvasok! :-(