Gyűjtsük össze közösen Esztergom kincseit!

Gyűjtsük össze közösen Esztergom kincseit!

2015. 09. 08. 12:57

Esztergomban még az év elején megalakult a Települési Értéktár Bizottság, mely a lakosság segítségével kívánja összegyűjteni és rendszerezni a városban és környékén fellelhető települési, tájegységi, természeti és épített értékeket, szellemi, anyagi, művészeti  alkotásokat, hagyományokat. A javasalttételi lap a sajtóközlemény alatt elérhető.

2015-08-31 Kerektemplom

Kerektemplom

Fotó: Szeretgom

 

A Bizottság arra kér mindenkit, akinek tudomása van helyi értékekről, hogy javasolja azok felvételét az Esztergomi Települési Értéktárba. A javaslattéttel módjáról, az Értéktár Bizottság felhívásáról és az Értéktárról bővebben a csatolt mellékletekben találnak információt.

 

Tisztelt Barátunk!

Javaslat helyi értéktárba való felvételról

 

A 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról rendelkezéseinek megfelelően 2015. január 22-én megalakult az Esztergomi Értéktár Bizottság, Bánhidy László alpolgármester elnökletével.

 

A megalakulás után a bizottság megkezdte működését és sajtóközleményben számolt be erről a város polgárainak, egyúttal kérte, hogy javaslataikkal, ötleteikkel járuljanak hozzá a helyi értéktár gazdagításához. Az első javaslatok elbírálására a március 12-i ülésen került sor. A bizottság szervezeti és működési szabályzata szerint évente két ülést fog tartani, a soron következőre szeptember végén kerül majd sor.

 

Ahhoz, hogy ezt a nagyszerű kezdeményezést igazán tartalmas gyűjtőmunka kövesse, szükség van minden esztergomi polgár közreműködésére, de különösen azokéra, akik jelentős ismeretekkel rendelkeznek a helyi hagyományok, értékek tekintetében.

 

Ezért kérem, hogy legyen segítségünkre abban, hogy a helyi értéktár minél több új elemmel gyarapodhasson: tegyen javaslatot olyan értékek számbavételére, melyek környezetében, látószögében fellelhetőek és megítélése szerint érdemesek lehetnek az utódainknak örökségként való megóvásra.

Az értékek meghatározásához az alábbi kis összefoglalót küldöm, mely segítségére lehet:

 

Nemzeti érték a törvény meghatározása szerint: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt  során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk, de legalább egy meghatározott tájegység lakossága a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

 

Mit tekintünk települési értéknek?

 

- Agrár és élelmiszer-gazdaság: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek

- Egészség és életmód: gyógyszerek, gyógynövények, gyógyvíz-és fürdőkultúra

- Épített környezet: tudatos építési munka eredménye,

- Ipari és műszaki megoldások: kézműipar, kézművesség

- Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai: Tánc, zene, képzőművészet, régészeti lelőhelyek

- Sport: szabadidő eltöltése, szellemi sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény

- Természeti környezet: fizikai és biológiai képződmények,  ökológiai rendszerek, természeti tájak

- Turizmus és vendéglátás szellemi és tárgyi termékei, pl.: turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészítési eljárások.

 

Hogyan tudok helyi értéket javasolni?

 

A javaslattétel módja megtalálható - www.esztergom.hu

 

Az Esztergomi Értéktár Bizottság a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani a helyi értékek felkutatását,  és kér mindenkit, akinek tudomása van helyi értékekről , javasolja azok felvételét az Esztergomi Települési Értéktárba.

 

Az értéktárba felvett értékek sora folyamatosan  bővül. Legyen sok örömünk ebben a szép és „értékes"  gyűjteményben!

 

Kérem, amennyiben kérdése lenne, vagy egyéb információra  van szüksége, keresse a téma felelősét, Berta Barbara városmenedzsert, ügyintézési időben, a +3630 451 92 58-as telefonszámon  vagy a berta.barbara@esztergom.hu e-mailcímen

 

Esztergom, 2015. augusztus 27.

az Esztergomi Értéktár Bizottság nevében:

 

 

Bánhidy László

elnök

 

Még nincsenek kommentek :(