Vargyasi kastély: ügyvezetőt keresnek a műemléket üzemeltető cég élére

Vargyasi kastély: ügyvezetőt keresnek a műemléket üzemeltető cég élére

A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 20.

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 449/2015 (IX.3) öh. határozatával pályázatot hirdet a Strigonium Zrt (2500 Esztergom Deák F. út 4 sz.) 100%-os tulajdonában lévő Esztergom S.r.l (RO-527180 Vargyas Fő út 205 sz.) ügyvezetői pozíciójának betöltésére

 

A Kft. fő tevékenységi köre:
- ingatlan hasznosítás a Vargyasi Kastély és a hozzá tartozó terület tekintetében (amely Esztergom Város Önkormányzat tulajdonát képezi)

 

A munkavégzés helye:

A cég székhelyén, a tulajdonos Strigonium Zrt. székhelyén, valamint külső helyszíneken.

 

Az ügyvezető feladata:

Az Esztergom S.r.l. ügyvezetői feladatának ellátása.


Feladatai különösen:
- a társaság hatályos jogszabályoknak, az SZMSZ-nek és a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése,az eredményes működéshez szükséges szakmai és gazdálkodási feltételek biztosítása

- a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő üzletpolitika és gazdálkodási koncepció kialakítása és végrehajtása,

- ingatlanfejlesztési, kezelési,beruházási tevékenység kooordinálása
- a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- büntetlen előélet.

- cselekevőképesség

- magyar állampolgárság

- B kat jogosítvány,

 

Előnyt jelent:
- kastély, műemlék helyreállítás, hasznosítás terén szerzett gyakorlati tapasztalat

- gazdasági társaság élén szerzett vezetői tapasztalat

 

Személyes kompetenciák:

- eredményorientált, stratégiai gondolkodásmód,

- képesség az összefüggésekben és kölcsönhatásokban való gondolkodásra és  cselekvésre,

- kooperatív és támogató vezetési stílus,

- önálló, határozott, felelősségteljes, jó konfliktuskezelő

- jó kapcsolatteremtő,érdekegyeztető és kommunikációs készség

 

A pályázathoz mellékelni kell:

- fontosabb személyes adatokat,szakmai életutat tartalmazó fényképes önéletrajzot,
- az iskolai végzettséget,szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (amennyiben nem áll rendelkezésre, akkor annak megkérésről szóló igazolást),

- a pályázónak a Kft. működtetésére vonatkozó szakmai elképzeléseit és vezetési programot,
- korábbi munkavégzésével kapcsolatos referenciá(ka)t
- a munkabér összegére,egyéb juttatásokra vonatkozó  igényt,

- nyilatkozatot, hogy nem áll kizárás/korlátozás alatt
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,

- nyilatkozatot/hozzájárulást ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék

- nyilatkozatot arról, hogy  nem áll fenn összeférhetetlenség, illetve azt kinevezése esetén 30 napon belül megszünteti,

 

Megbízatás időtartama:

határozatlan

 

A foglalkoztatási jogviszony jellege:

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó

 

Bérezés:

a Munka Törvénykönyve alapján, közös megegyezés szerint.

 

A pályázat benyújtási határideje:

2015. szeptember 20.

 

A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának módja:

-Postai úton a pályázatnak az Esztergom Város Önkormányzata  (2500 Esztergom Széchenyi tér 1 sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő hivatkozási számot: 15908/2015, valamint a munkakör megnevezését: Esztergom S.r.l ügyvezető.

-Személyesen fenti címen zárt borítékban.

-Elektronikus formában:varoshaza@esztergom.hu

 

Csak a hiánytalanul és minden pályázati feltételnek megfelelő jelentkezést fogadjuk el. A pályázók az eredményről a döntés meghozatalát követően 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A hiánytalan pályázatot benyújtó és az előzetes szakmai szűrésen átesett jelentkezőket Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága  meghallgatja és javaslatot tesz a döntésre jogosult  Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

 

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Esztergom  Város Honlapja - 2015. szeptember hó 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánhidy László alpolgármester ad, a 33/542-000/105 mellék telefonszámon.

 

Még nincsenek kommentek :(