Reméljük, hétfőn már határozatképes lesz a testület

Reméljük, hétfőn már határozatképes lesz a testület

2015. 08. 19. 17:04

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2015. augusztus 24-én (hétfőn) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

1. József Attila Általános Iskola intézményfelújítási pályázata

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2. Közfeladat-ellátási megállapodás kötése a ROMA Kft-vel

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3. Vagyonhasználati szerződés megkötése a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4. Az esztergomi köznevelési intézmények működtetéséhez kötődő feladatellátással érintett közalkalmazottak átvétele

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Esztergom, 2015. augusztus 19.

 

Romanek Etelka

polgármester

2015. 08. 22. 5:45

Észrevételem: "Klebersberg"  helyesen: "KLEBELSBERG" !!