Polgármesteri sajtóközlemény a kabinetfőnök-ügyben

Polgármesteri sajtóközlemény a kabinetfőnök-ügyben

2015. 08. 10. 10:21

Az Esztergomi Jobbik 2015. augusztus 7-én megjelent közleményével kapcsolatban az alábbiakról szeretném tájékoztatni az érintetteket és elsősorban Esztergom polgárait:

A közleményben hivatkozott, dr. Endre Szabolccsal szembeni rendőrségi gyanúsításról a kabinetvezető munkáltatója – amely nem a polgármester, hanem a jegyző, illetve az aljegyző – hivatalos értesítést tudomásom szerint a mai napig nem kapott. 


Ennek megfelelően az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal ezúttal is, ahogyan a tavalyi választások óta mindenkor, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni.

 

Fentiek alapján tájékoztatom Önöket, hogy a közleményben írt, a próbaidő meghosszabbítására vonatkozó kérelemre nincs törvényi lehetőség, a Kttv. 46. § (2) bekezdése alapján a próbaidő nem hosszabbítható meg.

 

A közleményben szereplő további kérésnek, miszerint a Kttv 64/A. § alapján a méltatlansági eljárást haladéktalanul indítsam meg, a vonatkozó törvények értelmében nem áll módomban eleget tenni. E munkáltatói jogkör nem a polgármestert, hanem kizárólag a jegyzőt (aljegyzőt) illeti meg, aki minden bizonnyal megindítaná – a vonatkozó jogszabályok alapján nincs is mérlegelési lehetősége – az eljárást, ha annak törvényi feltételei egyértelműen fennállnának, azaz a nyomozóhatóság részéről bármilyen hivatalos értesítés érkezne, vagy a törvényi kötelezettségének megfelelően az érintett köztisztviselő a munkáltatójának jelezné azt.

 

Tisztelettel szeretném továbbá megkérni a közlemény kiadóit, hogy sajtóhírek alapján ne próbáljanak politikai tőkét kovácsolni, különös tekintettel a korábbi, Esztergomot sújtó, parttalan vitákkal, háborúskodással telt évekre.

2015. 08. 15. 14:15

 

 

"Szép" ( a kabinetfőnökkkel kapcsolatos) polgármesteri közlemény; "Gratulálok" a szerkesztőnek és az aláírónak.

 

Tényszerűen vizsgálva azonban néhány dolog amit nem árt pontosítani esetleg megkérdezni az illetékesektől. (jogszabályi hivatkozás alapján)

 

1.      Az Esztergom Város Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítése a következőt tartalmazza. "A Polgármesteri Kabinet a Hivatal középszintű előkészítő, véleményező, irányító szervezete, mely a polgármester közvetlen irányítása alá tartozik. " Nyilván a szerv vezetőjére is ez vonatkozik. Igaz?

 

2.       Igaz,h  a polgármesternek csak a jegyző vonatkozásában van munkáltatói joga, azonban az önkormányzatokról szóló törvény Möt 81.§

4)64 A polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához.

Kérdésem; e munkakörrel kapcsolatban fenntartotta e egyetértési jogát a polgármester? 

 

3.        Ha már a foglalkoztatásnál tartunk; megpályáztatták-e egyáltalán a  kabinetvezetői pozíciót, mikor és hol? Merthogy a vonatkozó közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény Ktv. 45. § (1) Jogszabály vagy az államigazgatási szerv döntése alapján a kinevezés meghívásos vagy pályázati eljárás alapján történhet. Pályázati eljárás esetén kinevezést adni csak olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. (megjegyzés: a 226.§(2) bekezdése szerint az önkormányzatokra is ez a rendelkezés vonatkozik)

 

4.        Dícséretes a jogszabályok polgármester által jelzett betartására irányuló törekvés, de úgy érzem segítségre szorul a polgármester és környezete.  Ha "hivatalos étesítést" a "nyomozó hatóságtól" vár a munkáltató jegyző, hát baj van, mert arra a hatóság nem kötelezett. Azonban a köztisztviselő a nyomozó hatóság gyanúsítás közlését hövető 15 napon belül köteles (Ktv.83/A. §179 (1) A kölcsönös együttműködési kötelezettség és a 9. §-ban foglalt alapelvek maradéktalan érvényesülése érdekében a kormánytisztviselő köteles a munkáltatóját tájékoztatni arról, ha vele szemben közvádra üldözendő bűntett megalapozott gyanúját közölték. A kötelezett a munkáltatót erről a megalapozott gyanú közlését követő tizenöt napon belül köteles írásban tájékoztatni, e határidő elmulasztása esetén a kormánytisztviselő igazolással élhet.)

 Írásban merthogy az így tett nyilatkozat képezi méltatlansági eljárás alapját, annak elmaradása fegyelmi vétség, hamis tartalom pedig a közokiratokhoz fűződő büntetőjogi védelem társul.

Amennyiben a polgármester nem tartott fenn munkáltatói jogokat és ténylegesen a  jegyző jogosult a máltatlansági eljárás megindítására, akkor a polgármesteri nyilatkozatot kiváltó pártmegkeresés alapján a polgármester - mint a jegyző munkáltatója - köteles intézkedni a gyanúba kevert köztisztviselő nyilatkozatának beszerzésére.

Tehát, polgármester úrhölgy nem kell tovább mutogatni, hanem a jegyző felé intézkedni kell, aztán, nem feltételezésekre hagyatkozva nyilatkozatot fogalmazni amiben - mint jelen esetben elvárható - a próbaidős jogviszony megszüntetéséről és annak esetleges közre tartozó okairól kell számot adni!

 

Végül tisztelettel szeretném kérni, a közlemény kiadóját, hogy a parttalan vitákat és nyilatkozatháborút megelőzendő a jogszabályok szerinti szakszerűséggel járjon el a jövőben és jogkörét gyakorolva hatékony ellenőrzést és irányítást valósítson meg az alárendelt köztisztviselő/k vonatkozásában! 

 

2015. 08. 12. 12:57

Már sokszor "gondolkodtam" azon: Peking lakóinak száma, közel tizenötmillió, New York közel kilencmilliós lakossága, stb-stb, és ezen helyeken is egy polgármester van, és nem huszonöt órát dolgoznak. Mi már sajna nem vagyunk harmincezren, és évek óta azt hallom, hogy mily nagyon elfoglaltak a polgármestereink. Tényleg nem szeretném kisebbíteni a munkájukat, DE ha tényleg olyan sok munkájuk van, akkor valamit nagyon rosszul csinálnak. Lehet hogy nem működik a munkamegosztás, vagy mindent ők akarnak elvégezni, mert nem bíznak a munkatársaikban, vagy nem tudom. De egy ilyen kis városnak, (mert valjuk be, kis város vagyunk) olyan "úri huncutságnak", vagy fellengzősen nagyképűnek tűnik a "kabinet osztály, kabinetfőnökkel, és kabinetdolgozókkal". (persze biztosan jó is lehetne ez az egész) :-)))

2015. 08. 11. 18:55

Jó lehet a kabinet, ha jól csinálják - ha nem csak szűrőként és sajtóközleménygyárként funkcionál, hanem döntéselőkészítő, brainstorming és kapcsolattartó funkcióját jól látják el. Nem lehet mindig mindenkinek a polgármesterrel megbeszélni a dolgait, de ha a kabinet kellően széles látókörű és a társadalmi hálóban kellően mélyre nyúló gyökerekkel bír, akkor eleve sokkal kisebb az esélye, hogy a helyi problémák észrevétlen maradnak az önkormányzat felsővezetése előtt. 

2015. 08. 11. 18:40

És egyáltalán, mihez kell egy kisváros polgármesteri hivatalába "kabinet" és miért kell "kabinetvezető"? Miért nem elég a titkárság és a rangidős titkárnő? Miért a nagyképűség? Talán amiért Meggyes korában a zsíros bajszú Kövér öccsének elvált felesége itt lett elbújtatva és kellett a rangot idéző cím?

2015. 08. 11. 15:01

A Fidesz holdudvarából nem találtak megfelelő embert?

Hiszi a piszi,szerintem ezt a kabinetfőnököt is a felsőbb vezetés hoza a városba,úgy gondolták Esztergomban a lakosság mindenkit elfogad"csak"fideszes legyen.

2015. 08. 11. 13:52

Én azt hallottam, hogy a meghirdetett állásokra szinte egy darab helybéli vagy környékbeli pályázat sem érkezik, csak messziről jönnének. Rossz a hírünk az előző ciklusok után, aki teheti elkerüli Esztergomot és főleg az önkormányzatot.

2015. 08. 11. 12:54

A közlemény még mindig nem ad választ az egyszerű kérdésre: Esztergomban, a helyi önkormányzathoz, nincs erre alkalmas helyi személy, messze ismeretlenből kell importálni? A képviselők miért szavazzák meg nem helyi tisztségviselők (gazdasági bevándorlók?) foglalkoztatását (még mindig)? Meddig lesz még az esztergomi önkormányzat fideszes párt káderek elfekvő intézménye?