Beszámoló a testületi ülésről

Beszámoló a testületi ülésről

2015. 07. 31. 16:14

2015. szeptember 1-től ismét az önkormányzat fenntartása alá kerülnek az esztergomi közoktatási intézmények. 

Tanévkezdéstől ismét az önkormányzat működteti az esztergomi közoktatási intézményeket Esztergomban. A képviselő-testület július 30-án zárt ülésen döntött arról, hogy
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény (Esztergomi Arany János Általános Iskola, Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola, Esztergomi József Attila Általános Iskola, Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium, Esztergomi Montágh Imre EGYMI Óvoda, Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola, Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium, Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Petőfi Sándor utca 20. szám alatti telephelye (volt Petőfi Sándor Általános Iskola) feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését  2015. szeptember 1-től 2019. augusztus 31. napjáig vállalja.

Romanek Etelka elmondta: Esztergom számára kiemelten fontosak a város iskolái, a szülők és pedagógusok részéről is többször hangsúlyozott, jogos igény volt, hogy az oktatási intézmények közvetlenül az önkormányzathoz tartozzanak. Esztergom polgármestere hozzátette: az iskolák működtetésének átvétele jelentős többletköltséget ró az önkormányzatra (az eddigi évi 174 millió forinttal szemben előzetes, az idei év adataival kalkulálva szerint annak nagyjából dupláját, 350 millió forintot), ugyanakkor a megfogalmazódott pedagógusi és szülői igényekkel egyetértve Esztergom önkormányzata számára is ugyanilyen fontos a közoktatás közvetlen működtetése.

A képviselőtestület – amelyen egyéb elfoglaltságai miatt Meszes Balázs, Nyíri Attila és Tóth Tamás nem tudott részt venni – az intézmények mellett az alábbi napirendi pontokról hozott döntést.

Az Esztergomi Kertvárosi Óvoda azzal a kéréssel fordul Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy az intézmény számára biztosított idei évi költségvetésben az új épület berendezésének és az udvar rendezésének költségeire 1.296 ezer forintot átcsoportosítson. A testület egyhangú döntéssel hagyta jóvá az óvoda kérelmét.

Szintén egyhangúlag támogatták a képviselők egy, 2016-ban Esztergom városában megrendezésére kerülő maraton számára az Esztergom név és logó használatát. A 2016-os, WINK Maraton GP versenyen egyedülálló módon a halmozottan fogyatékkal élő sportolók és az egészségesek közösen sportolhatnak együtt.

A testület ezt követően zárt ülésen döntött a Port Danube Kft. komáromi kikötőfejlesztésre elnyert pályázati támogatáshoz szükséges tíz százalékos önrész biztosításáról. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazta a polgármestert a Port-Danube Kft) - mint a Strigonium Zrt. 100%-os tulajdonában lévő Társaság- számára történő nettó 134.366.940,-Ft összegű kölcsönösszeg nyújtására vonatkozó Kölcsönszerződés aláírására.

A képviselőtestület döntött továbbá arról, hogy a Strigonium Zrt. korábbi működése során feltárt hiányosságok esetében tervezett feljelentések  esetében további részletes, átfogó vizsgálatra van szükség, annak érdekében, hogy egy esetleges jogi eljárásban minden részletében helytálló, megalapozott önkormányzati álláspont legyen biztosítva.

Szintén zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy a Ister-Gránum Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nkft., valamint az Esztergom s.r.l. ügyvezetői feladatait díjazás nélkül Jávorfi Szilvia, a Strigonium Zrt.v vezérigazgatója látja el a szóban forgó cégek vezetői tisztségére kiírt pályázatok lezárultáig. 

 

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

Még nincsenek kommentek :(