Sűrűsödő helyi járatok, kedvezőbb bérleti díjak

Sűrűsödő helyi járatok, kedvezőbb bérleti díjak

2015. 07. 10. 8:43

A hétvégi járatok elindítását követően hétköznap is sűrűbben közlekednek a helyi járatok szeptembertől, a vállalkozások számára vonzóbb helyiségbérleti díjak lépnek érvénybe, ideiglenes bizottság keres megoldást a szociális bérlakások esetében a bérleti díj hátralékokra, finn gasztronómiai és kulturális napokra pályázik a város. Többek között ezekről döntött Esztergom képviselőtestülete 2015. július 7-i rendkívüli testületi ülésén. 

A testület visszavonta június 18-án hozott, a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) érintő korábbi módosítását. A módosítás az önkormányzat működésének rugalmasságát célozta azzal, hogy a polgármester két testületi ülés közti időszakban az önkormányzati vagyon megóvása, azonnali döntést igénylő pályázatok beadása stb. esetében önállóan dönthet a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett A mostani ülésen visszavont módosítás miatt a jövőben minden ilyen esetben sürgősségi testületi ülést kell összehívni.

 

Idén több mint húsz alkalommal üléseztek eddigi a képviselők, az ülések közel fel sürgősségi testületi ülés volt. A mostani döntés értelmében az SZMSZ tartalmazza, hogy a rendkívüli üléseken a polgármester jogosult sürgősségi indítványokat is előterjeszteni.


Bővülő helyi járatok

 

A testület döntött arról is, hogy elfogadva a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (KNYKK) által kidolgozott javaslatot elfogadva hétköznap is bővíti helyi tömegközlekedési szolgáltatást. Ennek megfelelően a 43-as járat sűrűbben jár szeptember 1-től, az alábbi menetrend szerint:

 

 

A most elfogadott menetrend 2015. december 31-ig marad érvényben csakúgy, mint a testület korábbi döntése alapján július 1-től kibővített, hétvégi menetrendek.

 

Házszám-regiszter, közterületek átminősítése, Promtávhő-szerződés módosítása


A képviselőtestület megalkotta a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendeletét, melyre magasabb rendű jogszabály kötelezte. A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XCIII. törvény célja az egységes címképzés és címkezelés törvényi kereteinek megteremtése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése kimondja: „Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.”

 

A képviselők döntöttek arról is, hogy az önkormányzat közreműködik a Promtávhő Kft. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP 5.4.) pályázatához. Ehhez szükséges egyrészt az Önkormányzat nyilatkozata, melyben az KEOP pályázat kapcsán felmerülő kötelezettségeket az Önkormányzat tudomásul veszi és a pályázatot támogatja, a megvalósult fejlesztéseket ellenőrzi. Szükséges továbbá a szolgáltató Promtávhő Kft. és az Önkormányzat közötti közszolgáltatási jogviszonyra vonatkozó szerződés. Ezt a szerződés 5 éves időszakra kötik a felek – a pályázat kapcsán megvalósuló fejlesztések fenntartási időszakára. A szerződésben a felek együttműködését definiálják a pályázattal kapcsolatban.

 

A testület döntött továbbá két közterület besorolásának változtatásáról is. A Mátyás király út és a Dobogókői út-Schweidel u. közötti helyi közút négyágú körforgalmú csomópontja végleges forgalomba helyezési engedélyt kapott, ezért lehetővé vált a terület közúttá történő átminősítése, csakúgy, mint a Petőfi utca 23. és a Petőfi utca-Rozália utca közti kereszteződés közötti szakasz esetében.

 

Vállalkozás-ösztönző helyiség bérleti díjak

 

A helyi vállalkozásokat szeretné segíteni az önkormányzat azon döntése, melynek értelmében jelentősen változnak a nem lakás célját szolgáló önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának módosítása. Sok ingatlan – többek között a Széchenyi téren – leromlott állapotú, ezért bérbevételük komoly plusz terhet ró a jelentkezőkre. Meghatározott, kontrolált módon lehetőség nyílik a bérleti díj egy részének leírására ezen helyiségek felújítási költségeinek terhére.
A bérleti díjak is változnak, részletek az önkormányzat honlapján érhetőek el a rendelet kihirdetését követően.

 

Támogatások, kérelmek, névhasználat


A testület jóváhagyta az Építkezők Országos Egyesületének helyiséghasználati kérelmét, az egyesület fogyasztóvédelmi tájékoztató napot tart a Gadányi teremben. A képviselők befogadták az Esztergomi Szimfonikusok Alapítványának támogatási kérelmét, az Alapítvány három rendezvényre összesen 950 ezer forint támogatásban részesül. Szintén jóváhagyták a képviselők a Kolping Katolikus Szakiskola helyiséghasználati kérelmét: a korábban már megszavazott kérelmet technikai okok miatt módosította a testület.


Döntés született továbbá arról is, hogy az önkormányzat hozzájárul a Rendes Esztergomi Vízilabda Sportegyesület névhasználati jogához, hiszen az egyesület tevékenységével egyértelműen hozzájárul a város sportéletének színesítéséhez, a sportolási lehetőségek bővítéséhez.


Sürgősségi indítványok


A testület két, az előzetes meghívóban nem szereplő sürgősségi indítványt is tárgyalt. Az első a szociális bérlakásokkal kapcsolatos ideiglenes bizottság létrehozása volt. A bizottság feladata, hogy a felhalmozott bérleti tartozásokat rendezze, megoldásokat dolgozzon ki, tárgyaljon az érintettekkel és 60 napon belül megoldási koncepciót dolgozzon ki.

A másik sürgősségi indítvány a finn-magyar testvérvárosi konferenciát érintette. A korábbi képviselőtestületek 2009-ben és 2012-ben is vállalást tettek arra, hogy 2015-ben egy nagyszabású, 300 fős finn-magyar konferenciát rendez Esztergom. A város ennek a vállalásnak jelenlegi anyagi helyzetében nem tud eleget tenni, ezért a finn szervezőkkel egyeztetve a konferenciát jövőre kívánja megszervezni Esztergom. Mindemellett azonban pályázati lehetőség nyílt egy finn tematikájú rendezvény pályázati támogatással történő megrendezésére idén decemberben. A testület döntött arról, hogy Esztergom induljon a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázaton, valamint arról, hogy a szükséges, minimum 30 százalékos önrészt az erre elkülönített sorról biztosítja december 4. és december 13. közötti időszakra tervezett gasztronómiai és kulturális rendezvényre.

 

A július 7-i testületi ülésen négy képviselő – Juhász István, Sasvári Viktor, Stámusz Andrea, Vig László – egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni.

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

Még nincsenek kommentek :(