Megkezdődött a piaristák rendi gyűlése Esztergomban
Egyház
2015. jún. 30.

<p>A káptalanra a világ 36 országából érkeztek szerzetesek, az összejövetelt Erdő Péter celebrálta szentmise nyitotta meg.</p>

Erdő Péter beszédében a Genezáreti-tó lecsendesítésének csodáját magyarázva beszélt arról, hogy az egyház kezdettől fogva a saját képét látta a tengeren hánykolódó hajóban, amelyet az isteni gondviselés vezet célja felé a történelem viharain keresztül.

 

A bíboros kiemelte: a piarista rendnek és az egész magyar szerzetességnek szörnyű vihart kellett átélnie 1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatásakor. Ki gondolta volna akkor - tette fel a kérdést -, hogy az a két, korlátozott létszámmal működő piarista iskola, amelynek működését nagy nehezen mégiscsak engedélyezték, hosszú évtizedekre meghatározó központja lesz a katolikus értelmiség nevelésének.

 

Olyan intézmények, amelyek a későbbi generációkra is kihatnak, és amelyeknek köszönhető, hogy az újjáéledés nemzedékében mégiscsak jelen van a keresztény kultúra - fűzte hozzá.

 

Erdő Péter felidézte, hogy 1986-ban, amikor az esztergomi egyházmegyében egyházmegyés papot már nem is szenteltek, mindössze egyetlen piaristát, ugyanilyen kilátástalanak tűnt a helyzet. Három évvel később azonban megtörtént a rendszerváltozás, megváltoztak a lehetőségek, az egyháznak pedig új feladatokkal, új kihívásokkal és nehézségekkel kell szembenéznie.

 

A piarista rend káptalanját hatévenként hívják össze, az idei a 47. A káptalanon választják meg a rend generálisát és négy - európai, afrikai, ázsiai és amerikai - asszisztensét. A jelenlegi generális, Pedro Aguado 2009 óta tölti be hivatalát.

 

Napjainkban 1328 piarista szerzetes él a világon, a rend 3 egyetemet, 189 középiskolát és általános iskolát, továbbá 419 iskolán kívüli nevelő intézményt működtet.

 

A rend alapítója, Kalazanci Szent József 1597-ben nyitotta meg társaival Európa első ingyenes népiskoláját, amelyben szegény sorsú fiúkat tanítottak. A kegyes iskolákat működtető társaságot 1621-ben XV. Gergely pápa nyilvánította szerzetesrenddé.

 

Magyarországon 1721-ben hoztak létre önálló rendtartományt, a XVIII. század végén pedig már 26 iskolát működtettek. A kommunista diktatúra idején a piarista rend iskoláit is államosították. Az 1950. évi, az állam és az egyház közötti megegyezés a kecskeméti és a budapesti iskola működtetését engedélyezte ugyan, de a 237 szerzetesből csak 90-en maradhattak a rendben.

 

A rendszerváltozás után a piarista rend több iskolát nyitott, illetve újraalapított, így jelenleg 10 piarista oktatási intézmény működik Magyarországon.

 

(MTI)

(forrás)