Mégis megépülhet a híd Ipolydamásd és Helemba között

Mégis megépülhet a híd Ipolydamásd és Helemba között

2015. 06. 08. 14:43

Korábban a Nyitra megyei önkormányzat visszakozása gátolta a híd megépítését, a hirek.sk értesülései szerint most a szlovák fél is hozzájárulását adta a beruházáshoz, amely jelentős hatást gyakorolhat az Ister-Granum Eurorégió gazdasági és kulturális életére, szorosabbra fonva a határon átívelő kapcsolatokat.

Úgy tűnik, megépülhet a híd Ipolydamásd és Helemba között, a Nyitra megyei önkormányzat ugyanis igent mondott a tervezett építkezésekre - tájékoztat a hírek.sk. Az elképzelések szerint a beruházást Európai Területi Társulás keretében, kiemelt projektként valósítanák meg.

 

A hídról még 2012 októberében Pilisszentkereszten Robert Fico és Orbán Viktor miniszterelnökök egyeztek meg. A projektre - 85 százalékos támogatottsággal - körülbelül 10 millió eurós pályázati pénzt sikerült szerezni, idő közben viszont módosításokat hajtottak végre a műszaki tartalmon, így a beruházás várható költségei is megemelkedtek. A szlovák fél visszakozott, patthelyzet alakult ki. 2013-ban 16 Szob környéki magyar, illetve a 23 érintett szlovák polgármester írt alá petíciót a híd megépítésének érdekében.

 

Az Ipolydamásdot Helembával összekötő híd mind turisztikai, mind infrastrukturális, mind pedig gazdasági szempontból kiemelkedő beruházás lenne. Rományi Ferenc, Ipolydamásd polgármestere a hirado.hu-nak tett nyilatkozatában kiemelte: a Budapest és Bécs közötti Eurovelo-6 kerékpárút jelenleg Szobon véget ér, majd Esztergomnál folytatódik. A nyomvonalát Szobtól másfél kilométerre a leendő Ipoly-hídon át lehetne vinni. A tervek is rendelkezésünkre állnak – tette hozzá Rományi.

 

Másrészről a híd megépülésével a Dunakanyar is átjárhatóbb lenne, Szob és Vác irányából elérhetővé válnának az esztergomi és párkányi munkahelyek, amelyek most csak hosszú kerülővel közelíthetőek meg. Helemba polgármestere, Kosznovszki Henrietta kiemelte: a híd megépítése árvízvédelmi szempontból is sürgető, Helemba települést ugyanis az áradó Duna és az Ipoly egyszerre fenyegeti, elzárva a települést a külvilágtól, ilyenkor akadozik a település egészségügyi és élelmiszerellátása is.

 

Az Ipolya a Dunával egyetemben kettéválasztja az Ister-Granum Eurorégió magyar és szlovák részeit. Új hidak építésével a térség gazdasági és kulturális kapcsolatai tovább erősíthetőek, a folyó két partján élők eddig csak óriási kerülők útján juthattak el egymáshoz. A második világháborút megelőzően még három kilométerenként átkelők biztosították a közlekedés folytonosságát. A hidak újjáépítésének gondolatával a rendszerváltás után kezdtek el foglalkozni, 2011-ben Rárós és Ráróspuszta, 2012-ben pedig Pőstyénpuszta és Petőpuszta között adtak át kétsávos közúti hidakat.

 

(hirek.sk/wikipedia/hirado.hu)

2015. 06. 09. 7:29

Szerintem nem árt tisztázni egyet s mást a híd épitéssel kapcsolatban, még mielött a tudatlanság teret nem nyer, mint már megannyiszor Esztergomban.


Elöször is a szóbanforgó helyen már a XIX. szd. -ban is állt egy fahíd, amit aztán késöbb kompal váltottak fel, de mivelhogy a vizállás gyakran volt alacsony, no meghogy közbejött a triannoni békediktátum is, e kettős ok miatt megszüntették a Csehszlovák hatóságok.

1985-ben az Orszgos Vízügyi Beruházsi Hivatal a régi híd tervei alapján egy ideiglenes vashídat MN hidászok segitségével, melyen nagymarosra szállitják a Bős-Nagymaros horror erőmű épitshez szükséges anyagot.  A munkálatok leállitása után a hídat lezárják, és csak alkalomszerűen (többnyire nagyobb ünnepeken) használhatta a lakoság.  2000-ben a pusztitó árvíz a híd szerkezetében igen komoly károkat okozott, amiért életveszélyessé nyilvánitották és azt két részletben elbontottak.

Ezzel csak arra kivántam felhívni a figyelmet, hogy egy több mint 100 éven át létező átkelő objektumnak a barbár módonvaló elhanyagolásáról van szó, amiben kizárólagos felelőség terheli  Csehszlovákiát majd a Csehszlovák Köztársaság jogutód államát Szlovákiát is. 

A személyes érintettségem pedig az, hogy e hely követelte 1947 kora februárjában az apai nagyanyám életét, amikor az hozzám idult Esztergom - Kenyérmezőre látogatni, és itt szakadt be alatta a jég.