Endre Szabolcs: reakció a Jobbik-interjúra

Endre Szabolcs: reakció a Jobbik-interjúra

2015. 05. 28. 19:45

Először is köszönettel tartozom azért, hogy a személyem ellen folyó, Kiskunfélegyházáról irányított lejárató hadjáratban a helyi sajtó közül elsőként kérdezi meg korrekt módon a véleményemet. A Jobbik: árnyék vetülhet Esztergomra a Kiskunfélegyházáról igazolt kabinetfőnök miatt címmel a Szeretgom honlapján 2015.05.22. napján megjelent cikkével kapcsolatban az alábbiakban kívánok reagálni:

Ami a feljelentéseket illeti, meg kell jegyeznem, hogy az azok alapját képező jegyzőkönyvek a munkájukat féltő köztisztviselőkkel közvetlenül a választás utáni hetekben, pontosan 2014. október 29. és 2014. november 4. között készültek. Ha bármelyik kreált, koncepciós ügy valóban megalapozná a bűncselekmény gyanúját, akkor valóban közös megegyezéssel, érdemeim elismeréseként több mint fél éves juttatás (több hónap jutalom) kifizetésével köszöntünk volna el egymástól az új polgármesterrel?

 

A cikkben olvasható volt, hogy az „új, jobboldali városvezetésnek nem kellettem”. Itt azért kicsit pontosítanék. Az az állítás, hogy jobboldali városvezetés van Kiskunfélegyházán, erős túlzásnak minősül. A képviselő-testület jelenleg kormányzó 9 képviselője közül 5 képviselőt – köztük az alpolgármestert is – kizárta a Fidesz saját tagjai közül „árulás” miatt. 2 képviselő pedig az előző ciklusban még a - jobboldalinak aligha mondható - Civil Mozgalom színeiben, kompenzációs listáról jutott be a képviselő-testületbe. A jelenlegi polgármesterről pedig az alábbi linken olvasható cikkben egyenesen Kósa Lajos jelentett ki Kiskunfélegyházán, hogy „Csányi József akkor sem lenne Fidesz jelölt, ha nem lenne más Fideszes jelölt Kiskunfélegyházán!”

 

Kósa nyiltan kiosztotta a Nemzeti Fórumos jelöltet és Lezsák Sándort Kiskunfélegyházán

 

Azt pedig csak mellékesen említeném meg, hogy az új városvezető következetesen „üldözi” a köztudottan kormánypárti vezető és bizalmi beosztásban lévő köztisztviselőket és intézményvezetőket, melynek következtében már több mint 20 szakembert távolított el. Az eltávolított szakemberek helyére pedig köztudottan balliberális érzelmű embereket helyeztek vissza. (Példaként említeném a jelenlegi jegyzőt, aki az 1990 és 2010 között hatalmon lévő SZDSZ-es polgármester titkára és kampánytanácsadójaként tevékenykedett.) Csányi József a választásokat követő 3. hétben megtett felajánlását (miután szakmai előkészítéséről gondoskodtam és a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és a hivatal új szervezeti és működési szabályzatát), hogy közös megegyezéssel váljunk el, örömmel fogadtam el. Az ügyek előkészítése ugyanis teljesen lelassult, a döntésképtelenség és a teljes hozzá nem értés jellemezte az új városvezető munkáját, amellyel rengeteg kárt okozott a városnak. (Folyamatban lévő beruházás leállítása, amely következtében az másik településen valósult meg.) Ehhez magam sem kívántam hosszú távon asszisztálni, hiszen el kell tudjak számolni a lelkiismeretemmel. Nyilván az őszinteségem és az előző, Fidesz-es polgármester melletti maximális lojalitásom – amely sokszor azzal járt, hogy a plénum előtt szakmailag is meg kellett védenem a polgármester álláspontját az őt támadó képviselőkkel szemben – vezetett ahhoz, hogy próbál teljesen tönkretenni és az új munkahelyemen lejáratni az előző ciklusban nagyrészt ellenzéki vagy belső ellenzéki képviselőkből verbuválódott új félegyházi városvezetés.

 

Értem én, hogy élvezettel figyeli a Jobbik esztergomi szervezete, hogy egy 200 km-rel délebbre fekvő településen megbukott egy kormánypárti polgármester, de úgy gondolom, hogy sajnos Esztergom előző ciklusai nagyon súlyos örökséget hagytak a városra, melynek megoldása kellene, hogy a legfontosabb legyen minden egyes – legyen az ellenzéki vagy kormánypárti - képviselőnek. Örülök, hogy egy olyan városból jöhettem az „első városba” dolgozni, ahol az értékteremtés, problémamegoldás és a városfejlesztés volt az elsődleges, hasonlóképpen ahhoz, ami a jelenlegi esztergomi városvezetést jellemzi.

 

Azt viszont szívből sajnálom, hogy szülővárosomban, Kiskunfélegyházán most kezdődik a háborúval teli korszak, ahol a város fejlesztése helyett a politikai csatározásokkal foglalják le helyi lakosok figyelmét, mely - egy ideig - sikeresen palástolja a városvezetés alkalmatlanságát. Eddig ugyanis semmit nem tudtak felmutatni az előző polgármester vezetése alatt elnyert pályázatokból származó, a jelenlegi ciklusra áthúzódó beruházások átadásán kívül. Nem ezt a téli álmot ígérték a választópolgároknak…    

 

Olyan ügyekkel támadnak, amelyek nevetségesek, viszont arra pont jó, hogy rossz színben tüntessenek fel és rossz híremet keltsék. Egy – nagyrészt a munkámnak köszönhetően elkészített és megnyert 150 millió forintos támogatással járó pályázat szakmai vezetői posztjának betöltése miatt támadnak – holott maga a képviselő-testület hagyta jóvá a személyemet e feladat ellátására. Két közbeszerzési eljárással összefüggésben is negatív módon említették meg a nevem, ahol pont a szabályosság és törvényesség maradéktalan betartása történt egyes képviselők szándékával ellentétben. Kamerák felszereltetése a választás előtti napokban? Ugyan már, nem is az önkormányzat nyerte azt a pályázatot. Az pedig mennyire életszerű, hogy a jegyző, mint a helyi választási iroda vezetője közvetlenül a választás előtti napokban ezzel foglakozik?

 

Az utolsó két feljelentés közül az egyik olyan szőlőtelepítésre vonatkozó szerződéssel kapcsolatos, amely teljesítése során kb. 60 millió forint támogatás megszerzését realizálhatta volna a város. Az új polgármester indítványára a képviselő-testület visszavonta a szőlőtelepítéssel kapcsolatos képviselő-testületi határozatot, melyet azzal indokolt, hogy "nem kell ide szőlőskert”. A valós ok a feljelentés alapján az volt, hogy a telepítést elnyerő, egyébként sikerdíjért szerződött cég tagja az „ismeretségi körömbe” tartozik. Hát bizony, felelős döntést volt Polgármester Úrtól, ezzel bukott a város 60 millió forintot és több százezer forint előkészítési (talajvizsgálat, szőlőkataszterbe vonás) költséget. De minden bizonnyal nem is számít neki, hiszen az előző polgármester úgyis másfél milliárd megtakarítást hagyott a város kasszájában.

 

 A másik feljelentés egy privát rendezvénnyel, nevezetesen a testvérem legénybúcsújával kapcsolatos. Erre az alkalomra az önkormányzat üdülőjét és hivatal üzemeltetésében álló mikrobuszt is magánszemélyként és nem hivatalos minőségben béreltem ki és vettem használatba. Ennek megfelelően az üdülő bérleti díját és engedéllyel történő gépjármű-használati díjat pedig bizonyíthatóan, hiánytalanul megfizettem. A feljelentés tárgya itt kizárólag az volt, hogy a gépjármű menetlevelét - a feljelentő szerint - pontatlanul vezettem a gépkocsivezető neve alatti részen, így Stámusz képviselő asszony prostitúcióval kapcsolatos vádjait határozottan visszautasítom.

 

Büszke vagyok a szülővárosomban végzett munkámra, és igenis büszke vagyok rá, hogy Kapus Krisztián polgármesterrel hivatalvezetőként együtt tudtam építeni a várost, amelynek eredményeképpen az előző ciklus végére alábbi cikkben olvasható és valóban kézzel fogható eredményeket tudott Kiskunfélegyháza felmutatni:

 

Révbe jutott a város süllyedő hajója

 

Sajnálom, hogy a politikai megtévesztés útjára lépett a Petőfi és Móra városa, mellyel az alábbi cikk főszereplője kezébe került a város kulcsa. Véleményem szerint a sötétség, a gonoszság és a politikai üldöztetés korszaka kezdődött meg az egykor szebb időt megélt alföldi városban.

 

Csalással gyanúsították Csányi Józsefet

 

A cikkel kapcsolatban szeretném még leszögezni, hogy egyik egyházi vezetőnek sem vagyok a rokona. Ha az lennék, büszkén vállalnám fel. Az eddigi munkám során és jelenleg is nagyon fontosnak tartom az önkormányzat és az egyház harmonikus kapcsolatát.

 

Ha két város közötti kapcsolatot keresi a Jobbik, akkor elmondhatom, hogy egykori kormánypárti vezetésű városból jöttem egy kormánypárti vezetésűvé vált városba, azzal a szándékkal, hogy legjobb szakmai tudásom szerint segítsem Polgármester Asszony munkáját.

 

Nagy örömömre szolgálna, ha a félegyházi városvezetés által kreált ügyek sora lezárulna, mert ez a legutóbbi már nemcsak engem, de a családtagjaimat is érinti; nem is beszélve arról, hogy a márciusi testületi ülés anyagait a "jóakaróim" névtelen levélben a jelenlegi munkahelyemre, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalba és a képviselők e-mail címére is megküldték.

 

Szeretném, ha a munkámat csakis Esztergomra összpontosíthatnám, hiszen e város fejlődésének előmozdításáért tettem le a köztisztviselői eskümet ez év januárjában. A személyem elleni támadásokkal összefüggésben, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségének alapos gyanúja miatt feljelentést tettem, személyiségi jogaim megsértése miatt pedig polgári peres eljárást fogok indítani.

 

2015. május 28.

 

 

                                    Tisztelettel:

                                                 dr. Endre Szabolcs

 

borítófotó: baon.hu

 

 

2015. 05. 29. 15:02

Amennyire az előzményeket ismerem, bár szép és méltányolandó, hogy levelét megírta, de arra nem hiszem, hogy sokan igényt formáltak. Ön a levelében azt írta le, amit az ártatlanság vélelmének okán egyébként is gondolt mindenki. Ön mindaddig ártatlan, amíg arra felruházott hatóság másként nem dönt. Nincs ebben semmi nézetkülönbség. Ha jól értem a Jobbik megkeresését, nem is Önt kérdezték, hiszen az Ön személye ebben az ügyben (már elnézést érte), de tökéletesen indiferens. A kérdés az, hogy Esztergom választásra jogosult lakósságának, az urnák elé vonuló többsége 2014. őszén egy bábut választott polgármesternek, vagy egy saját akarattal rendelkező indivídumot. A kérdés pusztán erről szól, s erre Ön (különösen a levelében megfogalmazott pontokkal) nem tud választ adni. Erre a kérdésre az érintett, Romanek Etelka tud választ adni. Nem véletlen, hogy azt kérdezik, immáron egyre többen, hogy miképpen került képbe esztergomi kabinetfőnökként Ön? Elnyerte az erre kiírt pályázatot, gyermekkorában már arról álmodott, hogy egyszer esztergomi lesz, együtt rótták a kilómétereket Romanek Etelka valamelyik El Camino útján, vagy más megoldás van. 

 

Tudja Esztergom egy nagy falu. Éppen olyan, mint az ország. Az ország is egy nagy falu. A falu népe, de legalábbis az elöljáróság nem szíveli az idegeneket. Tudjuk, hiszen Orbán miniszterelnök éppen most mutat fityiszt a városiaknak, meg az egész világnak idegenkérdésben. Ne jöjjenek. Így vannak ezzel kicsiban Esztergomban is. Ami ennél rosszabb lehet, talán így van ezzel maga Romanek Etelka is. Hiszen, ha a döntés az On személyét illetően esetleg mégsem az övé, akkor meg kell kérdezni, hogy ki helyezte Önt Esztergomba és miért? Minthogy a kabinetfőnöki állás a szakmai részen túl nagyfokú bizalmat is igényel, talán nem tévedés, ha azt feltételezi az ember, hogy egy, nem a polgármester által választott személy a valós megbízójával bizalmasabb, mint a főnökével. Ez pedig mindenképpen kockázatot jelent, ha nem is nemzetbiztonságit, de a helyi érdekek ellen valót feltétlenül. Talán ezzel kapcsolatban akart a Jobbik megnyugtató választ kapni. 

 

Van még egy dolog, amit sokan nem értenek, pedig csak azt kellene elfogadni, hogy a politikusi pályáras lépőknél így mennek a dolgok. Önök (szándékosan használom a többesszámot) a rendszerváltás előtt eltársi alapon mindenhova jók voltak, feltéve, ha elérték azt a szintet, ahonnan nincs lefelé út, legfeljebb oldalra. Láthatóan Ön elérte ezt a szintet. Önök a rendszerváltás után (kurzustól függetlenül) elvtársi alapon mindenhova jól voltak, főként, ha elérték azt a szintet, ahonnan nincs lefelé, legfeljebb oldalra van. Több ilyet is lehetne sorolni, akár Esztergomban. 

 

Önök (rendszeridőváltozás előtt és után) vetésforgóban élnek. Ön is mondja, hogy Kiskunfélegyházára visszaszivárogtak a baloldali potentátok. Önökkel úgy van a gazdájuk, mint a falusi paraszt, amelyik kiáll a határba és beleszippantva a levegőbe eldönti a vetésforgót. Oda tengeri megy az idén, amoda zabot vetek. A búzát előre, a rozsot hátra teszem. Még a herén gondolkodom, vakarja a fejét a paraszt, de annak is meglesz a helye.

 

2015. 05. 29. 9:57

A hat hónapi fizetés (prémium) pedig a közszférás felmondási idejére járó alapbére. Valószínűleg azért küldték el Önt így (kifizetve ezt az összeget), hogy ne tehessen ott több kárt. Ha Ön azt hitte, hogy ez a kiváló munkája elismeréseként kapta, akkor valószínűleg tévedett. Ha Ön nem jogászdoktor, akkor kérdezzen meg egy jártas embert, ha meg az, akkor lapozgassa szerintem az erre vonatkozó szakirodalmat.

Ön tényleg azt hiszi, hogy ebben a városban csak hülyék vannak?

Nem, nem vagyok Jobbikos, és szimpatizáns sem, de azt ettől függetlenül nehezen emésztem, amikor ilyen módon alázzák az embert, ferdítve az igazságot...

Törölt felhasználó

2015. 05. 29. 9:49

Már megint itt tartunk?

 

Idéznék a kinyilatkozásból:

 

„Jobb oldal, Civil Mozgalom, szdsz, fidesz, kizárás, árulás, kormánypárti vezető, bizalmi beosztás, balliberális szakemberek, károkozás, Fideszes polgármester iránti lojalitás és védelem, lejáratás, háborúval teli korszak, rossz hír keltés (mintha a Meggyes korszakban lennénk).

 

Kedves kabinetfőnök úr, 15 évig az ilyen típusú emberek ténykedtek városunkban. Köszönjük, de nekünk már elég volt. Esztergomnak elég baja van Kiskunfélegyháza nélkül is, súlyos a hagyatékunk. Reméltem, hogy a Meggyes-Tétényi korszaknak már vége, de ezek után ki tudja?

 

Inkább én arra lettem volna kíváncsi, hogy mért Önt választották kabinetvezetőnek? Milyen kötődése van egyáltalán Esztergomhoz? Igaz –e a hír, hogy az első pert első fokon elvesztette? Ön a Meggyes-Tétényi korszak után importálni akarja városunkba a megosztottságot? Ehhez Önnek van Polgármesteri támogatottsága?  Remélem az utolsó három kérdésre nem a válasz…

 

Törölt felhasználó

2015. 05. 28. 22:20

Igen jó helyre került Endre úr!  Hosszú, kiszámítható állásra tett szert, mert Esztergomban még akkor is Fidesz lesz, amikor az országban már bottal sem piszkálják őket.