Merre haladjon Esztergom? - elfogadhatják a város gazdasági programját

Merre haladjon Esztergom? - elfogadhatják a város gazdasági programját

2015. 05. 04. 13:30

Május 5-én 14 órától tartja következő ülését a képviselő-testület.

"Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2015. május 5-én (kedden) 14 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom: 

 

1.        A képviselő-testület gazdasági programja 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

2.        Csatlakozási szándéknyilatkozat a „III. Sobieski János Emlékút gazdasági marketing” elnevezésű projekthez 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

3.        Pályázat benyújtása a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre


        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

4.        A Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai beszámolójának jóváhagyása 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

5.        I-Pro Hungary Kft. területvásárlási szándékával kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

6.        Versenytárgyalás kiírása a 17796/3 helyrajzi számú, természetben Ságvári telepen található ingatlan egy részének értékesítésére 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

7.        A 19107 helyrajzi számú, természetben a Terézia úton található konténeres üzemanyagkúttal kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

8.        Via Bona Foglalkoztatási Nonprofit Kft. területbérleti kérelme 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

9.        Területalapú támogatás igénybevételével kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

10.        Moriani Consulting Kft. területbérletre vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

11.        Esztergomi Városi Piac Házirendjének elfogadása 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

12.        Heer Lajos, intézményvezető kereset-kiegészítésével kapcsolatos döntés 
        ZÁRT ÜLÉS! 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

13.        Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések 
        ZÁRT ÜLÉS! 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

14.        Napos Oldal Egom Kft. bérleti szerződésének meghosszabbítása az Esztergom, Széchenyi tér 24-26. szám alatti helyiségre vonatkozóan 
        ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

15.        Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések 
        ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 


Esztergom, 2015. április 30. 

  

Romanek Etelka s.k. 
polgármester "
Még nincsenek kommentek :(