Korlátoznák a lehajtást a Mária Valéria hídról a Lőrinc utcára

Korlátoznák a lehajtást a Mária Valéria hídról a Lőrinc utcára

2015. 01. 23. 11:13

Városi tévhíreszteléseket rombolt a polgármester, az élményfürdő melletti szálloda megépítésének határideje december 31-re módosult, a Mária Valéria hídról a Lőrinc utcára történő lehajtáshoz korlátozásokat fűznének, Értéktár Bizottság alakul városi elöljárókkal és új településfejlesztési koncepció kidolgozása mellett tették le szavazatukat képviselőink. Ez történt a január 22-i testületin.

"A képviselőtestületi ülésen egyéb elfoglaltságaik, illetve betegség miatt Stámusz Andrea és dr. Szerencsés Gergely nem tudott megjelenni. A testületi ülés Romanek Etelka polgármester beszámolója nyitotta meg a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról. A polgármester a bevezetőjében kitért arra, hogy pontatlan és alaptalan információk jelentek meg a városban a postával, valamint az ebösszeírással kapcsolatban. A postával kapcsolatban elhangzott: a szentgyörgymezői kisposta az önkormányzat szándékai szerint változatlanul működik a jövőben is. E mellett pedig folynak a tárgyalások a Magyar Postával további fiókhely megnyitásáról, amely akár a Tesco áruházban is fogadhatná az ügyfeleket. Az ebösszerírással kapcsolatban a polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat egy korábbi mulasztást pótol a törvényi előírásnak megfelelő ebösszeírással, amely nem tévesztendő össze az ebrendészeti hozzájárulással – más néven ebadó – amelynek bevezetését NEM tervezi Esztergom Város Önkormányzata.

A legutóbbi testületi ülés zárt ülésen tárgyalt napirendi pontok közül a polgármesteri beszámolóban elhangzott, hogy megállapodás született az Investor 2005 Kft-vel arról, hogy az élményfürdő melletti szálloda megépítésének határideje 2015. december 31. Az időpont többet nem módosítható, addigra használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie az épületnek és meg kell kezdenie a rendeltetésszerű működést.

A beszámolókat követően a napirendi pontok közül hatot nem javasolt tárgyalásra a polgármester, helyettük azonban sürgőséggel négy új napirendi pont felkerült.

Közülük az első a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonos Bizottsági tagságáról lemondott Szentkirályi Ádám helyére új tagot választottak Dr. Szántó Tamás személyében, aki a polgármester és a képviselőtestület előtt letette esküjét.

Ezt követően első rendes napirendi pontként a testület módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és döntött a jogi iroda létrehozásáról. A jogi iroda feladatai:

•            az önkormányzat közvetett vagy közvetlen (rész)tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, önkormányzati társulás létrehozásával, illetve az ahhoz történő csatlakozással vagy kiválással kapcsolatos teljes körű ügyintézés, önkormányzati alapítvány létrehozásával, illetve az ahhoz történő csatlakozással vagy kiválással kapcsolatos teljes körű ügyintézés, az önkormányzati intézmény létrehozásával, átszervezésével illetve megszüntetésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés, más önkormányzatokkal, a testvérvárosokkal, gazdasági szervezetekkel, pénzintézeti szervekkel kötött megállapodások, szerződések teljes körű ügyintézése, az önkormányzat és a hivatal perbeli képviselte, peres és nem peres eljárások vitele, fizetési meghagyás teljes körű ügyintézése.

 

Szintén elfogadták Esztergom Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok ( Esztergomi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Esztergomi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Esztergomi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Esztergomi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat) együttműködésére vonatkozó megállapodást.

 

A testület döntött az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásról. Ez alapján – mivel az önkormányzat által irányított intézmények gazdasági egységgel nem rendelkeznek, így a gazdálkodással összefüggő feladatokat az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Az önkormányzat ügyfélfogadásával kapcsolatban is döntés született: e szerint az ügyfélfogadás szüneteltetése – az elmúlt évek gyakorlatát követve – tehát 2015-ben is a nyári pihenéshez és az év végi leálláshoz kötődne a következő szerint:

 

2015. július 13-24.                        Nyári szabadság
2015. december 23– 31.             Karácsonyi ünnepek, újév (december 23-a helyett pedig december 22-én lesz ügyfélfogadás a Hivatalban)

 

Napirendre került az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója. A Társulás 2014. II. félévben kétszer - szeptember 4-én és november 19-én – ülésezett. A szeptemberi ülésen a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című, ÁROP-1.A.3.-2014” pályázattal kapcsolatos egyeztetésről volt szó, amelyre a járásszékhelynek van lehetősége pályázni, abban az esetben, ha a járáson belül 12 település csatlakozik. Szándéknyilatkozat aláírására van lehetőség, ami nem jár kötelezettséggel, viszont csak így lehet részt venni a pályázaton. A pályázaton nyert összeg a járási településeken lenne elkötve, amely az esélyegyenlőségi célcsoport életének segítése, a kommunikációs készségek fejlesztése lenne a cél. Feltétele, hogy a települések rendelkezzenek esélyegyenlőségi programmal, amelynek összhangba kell lennie a járási esélyegyenlőségi programmal. Közösségi akciók és rendezvények szervezése is szerepet kell, hogy kapjon, 2015. szeptemberéig tart a projekt. A novemberi ülésen a Társulás megtartotta az önkormányzati választások után a saját alakuló ülését. Megválasztották a Társulás elnökét, aki a székhely település polgármestere lett, Romanek Etelka személyében. A Társulás alelnökének Czermann János Süttő Község polgármesterét választották. A Társulás Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének Nyergesújfalu polgármesterét Mihelik Magdol-nát választották, tagoknak pedig Dinnyés István Lábatlan polgármesterét és Pergel István Pilismarót polgármesterét választották meg.


Döntés született az óvodák 2015. évi nyári nyitva tartásáról is. E szerint:

2015. június 29-től 2015. július 24-ig zárva tartó óvodák (Nyitás: 2015. július 27., hétfő):

-             Esztergomi Bánomi Óvoda
-             Esztergomi Belvárosi Óvoda

 

2015. július 27-től  2015. augusztus 21-ig zárva tartó óvodák (Nyitás: 2015. augusztus 24., hétfő):                        

-             Esztergomi Angyalkert Óvoda (Suzuki csoportok is zárva 2015. aug. 10-2015. aug. 21.)
-             Esztergomi Aranyhegyi Óvoda
-             Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda
-             Esztergomi Kertvárosi Óvoda
-             Esztergomi Szentgyörgymezői Óvoda
-             Esztergomi Zöld Óvoda

2015. június 10-2015. június 26., 2015. aug. 10-2015. aug. 21. zárva tartó óvoda:
-             Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda


A képviselőtestület elfogadta a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés árának január 1-től történő – szerződés szerinti – módosításáról. E szerint a Hungast Esztergom Kft. 1,5 százalékkal emeli az önkormányzat által fizetendő ellátási díjat.

A képviselők megvitatták, és elfogadták a Helischer József Városi Könyvtár igazgatói álláshelyével kapcsolatos előterjesztést. Az álláshelyre beérkező pályázatok elbírálására bizottság jogosult, melynek elnöke Meszes Balázs, tagjai Tóth Tamás és Horányi László.

A testület jóváhagyta az Esztergomi Értéktár Bizottság megalakítását, Bánhidy László elnökletével (Tagjai: dr. Horváth István, Tóth Tamás, Koncsek Ildikó, Decsi Attila, Hartl Mónika, Várady Eszter). A Bizottság célja olyan gyűjtő- és szakmai munka megszervezése, mellyel az Esztergomban található, fellelhető, jellemző helyi és országos jelentőségű értékek nemzeti közkinccsé tehetők.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elkészítteti Esztergom Város új Településszerkezeti Tervét és ezzel egy időben kidolgoztatja Esztergom Város Településfejlesztési Koncepcióját. Ezzel egy időben a testület felkérte a polgármester útján az aljegyzőt, hogy Esztergom Város új Településszerkezeti Tervének, valamint Esztergom Város Településfejlesztési Koncepciójának költségét a 2015. évi költségvetésbe tervezze be.

 

A testületi ülésen napirendre került a Táncsics és Lőrinc utca forgalmi rendjének módosítása. A tehergépjárművek, buszok esetében szigorú korlátozás szükséges, továbbá a megnyitást követően forgalomszámolásra, és a lámpás csomópont esetében a lámpák átprogramozása is szükséges lesz.


Több helyiségbérleti szerződés meghosszabbítása is napirendre került: a testület elfogadta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány helyiségbérlési szerződésének meghosszabbítását, illetve a Hajdu Antal Ferences  Diáksport Egyesülettel korábban megkötött szerződés módosítását. Szintén helyiséghasználattal kapcsolatos döntés a Széchenyi tér 5. sz. alatt található, 53 m2 alapterületű helyiség 3+2 év határozott időtartamra történő bérbeadása ruházati termék készítő,- átalakító és értékesítő üzlet létesítése céljára. A helyiség bérleti díja 1.800 Ft+Áfa/m2/hó, azaz jelen helyiség esetében 95.400 Ft + Áfa havonta.
Döntés született további egy Széchenyi téri ingatlannal kapcsolatban: a Széchenyi tér 16. sz. alatt étteremre az önkormányzat versenytárgyalást ír ki. További ingatlanokkal kapcsolatos döntés, hogy többi Ipari parki területre szintén versenytárgyalás kiírásáról döntöttek a képviselők.


A napirendek között szerepelt az Esztergom tulajdonában lévő balatonszepezdi tábor felújítása, erre a célra bruttó 6 millió forintnyi keretösszeget hagyott jóvá a képviselőtestület.
A testület döntése értelmében a megszűnő Tücsök és a Hangya Alapítvány vagyontárgyait az önkormányzat ingyenesen tulajdonba veszi, hogy azok továbbra is az Esztergomi Védőnői Szolgálat használatában maradnának.

A testület döntött arról is, hogy a Várszínház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft. költségvetése a tavalyi 38 millió forintról idén 50 millió forintra nő.

Szintén elfogadták az Esztergom Város Önkormányzata és a Magyar Posta Zrt. között használati szerződés aláírására került sor, az esztergomi 18093 hrsz-ú, Baross G. u. 3. szám alatti ingatlan főépülete jobb oldali részén található, földszintes, külön bejárattal rendelkező, összesen 27 m2 alapterületű ingatlanrész napi 1 órás, térítésmentes használatára vonatkozóan, határozott időtartamra, 2015. január 2-ig. A képviselőtestület elején Romanek Etelka általános tájékoztatójában elmondta, hogy a Magyar Posta Zrt. és Esztergom Város Önkormányzata között zajló tárgyalások révén a későbbiekben a Tesco Áruház területén kialakításra kerülhet egy postahivatal, mindemellett pedig az Önkormányzat szándékai szerint változatlanul tovább üzemel a szentgyörgymezői kisposta is.

Az idei első testületi ülésen az is eldőlt, hogy nem változnak a haszonbérleti díjak a tavalyi díjszabáshoz képest. Ennek megfelelően a díj mértéke:
külterületi ingatlanokra 5000 m2 alatt bruttó 10 Ft/m2/év, míg 5000 m2 felett bruttó 5 Ft/m2/év,
zártkerti ingatlanokra bruttó 10 Ft/m2/év
belterületi ingatlanokra bruttó 20 Ft/m2/év
nem mezőgazdasági célú hasznosítás esetén bruttó 20 Ft/m2/hó összegben határozza meg. A díjak megegyeznek a 2014. díjszabással.

Haszonbérleti szerződés határozott időre, maximum 5 évre köthető, a bérbe vett ingatlanon a bérbevevő építményt nem helyezhet el és más beruházást nem eszközölhet.

A képviselőtestület a fenti, nyílt ülésen tárgyalt napirendi pontokat követően zárt üléssel folytatta munkáját. A zárt ülés többek között önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatban, a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel kapcsolatban, az Investor 2005 Kft-vel kapcsolatban döntöttek a képviselők. A zárt ülések döntéseit a következő testületi ülésen ismerteti a polgármester. 

 

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal"

Még nincsenek kommentek :(