Az Aqua Palace Hotel beruházójának kérelme, a jövő évi menetrend elfogadása - testületi december 11-én

Az Aqua Palace Hotel beruházójának kérelme, a jövő évi menetrend elfogadása - testületi december 11-én

2014. 12. 05. 13:13

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2014. december 11-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom: 

1.        Javaslat az Esztergom Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(IV.7.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

2.        A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

3.        Köztisztviselői hivatásetikai kódex jóváhagyása 
        Előterjesztő: Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző 

4.        Javaslat a természeti értékek, emlékek, területek helyi védelem alá helyezéséről szóló 7/2000.(IV.17.) KT. számú rendelet módosítására 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

5.        Tyco Electronics Hungary Kft-vel kötendő gépjármű parkolóhelyek kialakítására és fenntartására vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

6.        Megállapodás megkötése a Csalamádé temető gondozására


Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

7.        A 20090 helyrajzi számú ingatlan egy részének kivonása a forgalomképtelen törzsvagyonból 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

8.        A Vaszary Kolos Kórházzal kapcsolatos elvi döntések 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

9.        Az Investor’ 2005 Befektetési és Marketing Tanácsadó Kft. kérelmével kapcsolatos döntés 
       
 ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 


Tájékoztatók: 

*        Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

*        Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

*        Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IV.7.) önkormányzati rendelet 19. § szerinti forrásfelhasználásról 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 


Esztergom, 2014. december 5.
 
Még nincsenek kommentek :(