Intermodális csomópont, adósságrendezés - rendkívüli testületi ülés december 4-én, csütörtökön

Intermodális csomópont, adósságrendezés - rendkívüli testületi ülés december 4-én, csütörtökön

2014. 12. 02. 11:37

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2014. december 4-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom: 

1.        Javaslat „Az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet” módosítására 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

2.        Javaslat az Esztergom Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(IV.7.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

3.        A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

4.        A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

5.        A 2015-2018. évre szóló stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

6.        A Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány beszámolója a 2014. IV. negyedévben végzett tevékenységéről 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

7.        Új Intézményi Tanács tagok megválasztása Esztergom város közigazgatási területén található közoktatási intézményekbe 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

8.        Az Angyalkert Óvoda, a Szentgyörgymezei Óvoda és a Zöld Óvoda vezetői állásaira kiírandó pályázati felhívások elfogadása 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

9.        Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 32/2001. (XI. 22.) KT. számú rendelet módosítására


        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

10.        Megerősítő elvi nyilatkozat az Esztergom vasútállomás mellett Intermodális csomópont kialakításához 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

11.        A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

12.        Döntés a Zöld-Út Esztergom Kft. helyiségbérleti kérelméről, az Árok u. 44. sz. alatti irodára vonatkozóan 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

13.        Döntés az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. helyiségbérleti kérelméről, a Pór Antal tér 1. sz. alatti irodára vonatkozóan 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

14.        Döntés a 15736/A/7 és a 15736/A/8 hrsz-ú, természetben a Szent György u. 2. (Thököly u. 2.) sz. alatt található ingatlanok értékesítéséről 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

15.        Döntés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Angyal u. 2. sz. irodahelyiség térítésmentes használatáról 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

16.        Úszóművek kikötésére vonatkozó egységes koncepció, feltételrendszer kidolgozása 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

17.        Az Esztergom, 0555/24 helyrajzi számú, Esztergom-kertvárosban található, volt MHSZ lőtér hasznosítására kötött használati szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

18.        Az Esztergom-kertváros 998/5 helyrajzi számú ingatlan felajánlása megvételre az Önkormányzat számára 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

19.        A 20090 helyrajzi számú ingatlan egy részének kivonása a forgalomképtelen törzsvagyonból 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

20.        Az Esztergom, Pázmány P. u. 6. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

21.        Tóth & Tóth & Tóth Kft. 17344/A/11 hrsz-ú, Esztergom, Széchenyi tér 13. sz. alatti ingatlan bérbeadásával, valamint telephely-bejegyzéssel kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

22.        NEUZER Kft. 16445/2 hrsz-ú, Esztergom, Eötvös u. 48. sz. alatti ingatlan részleges bérbeadásával kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

23.        Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek következő évi bérleti díjának mértékéről 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

24.        Az Ipari Park területén található ingatlanok fajlagos eladási árának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

25.        Adósságrendezés 3. hitelezői csoport (az önkormányzat saját és a Strigonium Zrt-n keresztül közvetetten tulajdonolt cégek) kielégítésével kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

26.        Az Investor’ 2005 Befektetési és Marketing Tanácsadó Kft. kérelmével kapcsolatos tájékoztató 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

27.        Aprófalva Bölcsőde vezetői pályázatának elbírálása 
        ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

28.        Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom intézmény igazgatói pályázatának elbírálása 
        ZÁRT ÜLÉS!

        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

29.        Kitüntetés adományozásáról döntés 
        ZÁRT ÜLÉS! 
        Előterjesztő: Erős Gábor, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

30.        Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések 
        ZÁRT ÜLÉS! 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

31.        A Vértes Voltán Zrt-vel kapcsolatos döntés 
        ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

32.        A Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. részére teljesítendő pótbefizetéssel kapcsolatos döntés 
        ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

33.        Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntés 
        ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 


Tájékoztatók: 

*        Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 


Esztergom, 2014. december 1. Romanek Etelka s.k. 
polgármester 

2014. 12. 04. 0:17

Hát az biztos hogy itt sokkal jobb helyen lenne, mint ahol most van. Lehet hogy tényleg nincs jobb megoldás.

2014. 12. 03. 20:15

Igen, talán kicsit több hely van, mint jelenlegi helyén, de gondolom annyiban egyetértünk, hogy ez elég negativan érinti-érintené az ott lakókat.

Közvetlenül a vasútállomás északi oldalára települve? A tűzoltósággal szembe? Nézd, jelenleg a buszok végigmennek a főúton, lekanyarodnak a körforgalomnál, majd ugye bemennek a Simor János utcába, megfordulnak a Granvisus előtt, végigmennek még egyszer a Simor János utcán. Lényegesen hosszabb út, lényegesen több ház, lényegesen több lakó, sehol semmi zajvédelem.

Ehhez képest a javasolt új helyen eleve zajvédő falakat emelnének, ráadásul a javasolt útvonal legalább 15-20 de van ahol 40-50 méterre van a legközelebbi lakóházaktól.  A vasútállomás (dízel mozdonyok járnak, ugye-ugye) mellett lakók számára vajon tényleg olyan negatív dolog lenne, hogy végre felhúznak eléjük egy hangszigetelő falat? Maga a csomópont a vasútállomás északi végén lenne kialakítva, az egész környéket jó eséllyel rendezik ennek keretében. Bár lehet, hogy valaki szereti az ilyen szomszédságot... 

Arról nem is beszélve, hogy eléggé kiesik a városközpontból, olyannyira, hogy sok ember számára gyalog elég megterhelő lenne innen is eljutni a város különböző pontjaira.

A mostani is eléggé kiesik mondjuk egy szamárhegyi lakosnak, vagy akár a Bánomi lakótelepről indulva. Vagy lesz normális tömegközlekedés, vagy nem, ezt egyelőre nem tudhatjuk, de legalább 30 éves trend, hogy a városok kirakják a távolsági pályaudvaraikat a belvárosból.

Vagyis igazán valami féle inga helyi járatra lenne szükség innen is eljutni különböző pontokra, elfogadható időben. Akkor pedig miért ne lehetne olyan helyre tenni, ahol igazán senkit sem zavarna.

Valakit mindig zavar, akárhová rakod. 

Ne feledjük, hogy Esztergom egy történelmi város, jó lenne ennek jellegét inkább erősiteni. Fekvését és elrendezését illetően nem igazán alkalmas nagy volumenű gépjármű forgalom lebonyolitására

Annál fontosabb lenne egy jó tömegközlekedési rendszer, modern buszokkal, a kínálathoz igazodva (összehangolt menetrend). Foglalkoztunk régen sokat ezzel a témával még Páni Ádám írt nagyon jó cikket 2008-ban:
https://www.szeretgom.hu/content/37455-funkciojat-vesziti-a-tomegkozlekedes-esztergomban

Tessék elolvasni, 2008-ban már leírta Ádám a Szeretgomon, hogy intermodális csomópontra van szükség...

2014. 12. 03. 19:35

2014. 12. 03. 19:16

Ameddig nem épült meg, addig lehet váloztatni. Utána már egy kicsit késő.

 

2014. 12. 03. 19:03

Igen, talán kicsit több hely van, mint jelenlegi helyén, de gondolom annyiban egyetértünk, hogy ez elég negativan érinti-érintené az ott lakókat.

Arról nem is beszélve, hogy eléggé kiesik a városközpontból, olyannyira, hogy sok ember számára gyalog elég megterhelő lenne innen is eljutni a város különböző pontjaira. Vagyis igazán valami féle inga helyi járatra lenne szükség innen is eljutni különböző pontokra, elfogadható időben. Akkor pedig miért ne lehetne olyan helyre tenni, ahol igazán senkit sem zavarna.

Ne feledjük, hogy Esztergom egy történelmi város, jó lenne ennek jellegét inkább erősiteni. Fekvését és elrendezését illetően nem igazán alkalmas nagy volumenű gépjármű forgalom lebonyolitására. 

2014. 12. 03. 18:24

A Szeretgom lassan 2 éve foglalkozik az üggyel. Te azóta write-only módban vagy? Tényleg nem érted miért nem kerülhet a hatoskőhöz, Táti úthoz meg a Tescohoz? Ezerszer elhangzott a válasz, de ide leírni nem fogom, mert eddig sem ragadt meg, úgy látom.

2014. 12. 03. 18:01

Pont oda viszik, vinnék, a vasútállomás mellé, a város szélére.

2014. 12. 03. 17:43

Intermodális csomópont. Az adott esetben magyarul buszvég.

Én még emlékszem, amikor a Lőrinc utcában volt, aztán elvitték oda ahol most is van. Akkor magasan tettek a közvéleményre, az urak bocs elvtársak eldöntötték a párt irodában. 

Most viszont, most is magasan tesznek a közvéleményre.

Nyilván azért nem jó ott ahol van, mert rontja az ott lakók életminőségét, meg a város képet is.

Én azt nem értem, miért nem választanak egy olyan helyet, ahol senkit sem zavar. A városon kivül, de közel a város határához, ahol van hely.

Ez lehetne akár a 6-os kő környékén, akár a Teszkó környékén, vagy még a táti úton is. Innen aztán helyi járatok ingáznának a buszvég és városközpont között. 

Igazán bent a városban nincs jó hely, egy ilyen mértékű buszforgalom lebonyolitására.

2014. 12. 03. 7:28

..."ott lakó két utcányi jómadár"...

Apa kezdődik! Ezért tart ott Esztergom, ahol van.  Az itt élő emberek véleményéről van szó, ami két választókerületet érint. Ráadásul a "jómadarak", pl. dr. Szerencsés vállalt igéreteit kérnék számon.

2014. 12. 03. 0:21

Nos, a beruházáshoz változtatni kell a rendezési terven, azt pedig nem lehet lakossági véleményezés nélkül, ez simán eálhúzódik jövő tavaszig, az érdemi lakossági észrevételeket ott lehet majd talán megtenni.

2014. 12. 02. 23:49

Tisztelt Cserép Úr!

Köszönöm a segítséget. Elolvastam az előterjesztést.

Idézek az előrejesztésből:  „2014. november 6-án tartott egyeztetésen a NIF Zrt. azzal a kéréssel fordult Hivatalunkhoz, hogy a témában a korábbi Képviselő-testület által hozott határozatok az új Képviselő-testület által kerüljenek megerősítésre.”

Idézet Öntől:  „Semmi új nincs benne.”

Pont ez a bajom.

2014. 12. 02. 23:21

Szerintem inkább olvassátok el az előterjesztést. Semmi új nincs benne, amit eddig előzőleg elfogadtak, azt erősítik meg újra. Idézek:

 

Határozati javaslat:

………../2014.(    .    .) esztergomi öh.

 

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősíti az Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 374/2013. (VIII. 29.), 510/2013. (XI. 21.),557/2013. (XI. 21.),valamint 284/2014.(V.29.) esztergomi öh.-val elfogadott Esztergomi Intermodális Csomópont kialakításával kapcsolatos határozatokat.

2014. 12. 02. 23:02

Tisztelt Lucky!

Elnézést én nem politikai nézetkülönbségeket kívánok ütköztetni.  Nem voltam, nem vagyok és nem leszek politikus. Egy sima állampolgár vagyok, aki a politikai nézeteit és hovatartozását kizárólag a választásokon 1 db szavazásával nyilvánítja ki.

Olyan esztergomi állampolgár vagyok, aki a 7. számú választókörzetben élek és 6. számú választókörzetben van ingatlanrészem, tehát a „két utcányi jómadár” táborát erősítem.

Azt szeretném javasolni Önnek, hogy sétáljon végig a Kovácsi, Vágányköz, Budapesti és Bartók Béla utcákon és próbálja megállapítani, hogy a felsorolt utcák szintjéhez képest milyen magasan lesz a buszpálya udvar. Elég az is ha, csak a Kovácsi utca szintjét, a házak ablakait méri a buszpályaudvar szintjéhez.  (Megjegyzem erre még választ senkitől nem kaptam.)

Ne felejtse el az utcák végén az árvízvédelmi töltés magasságát is megnézni. Nem vagyok fizikus, de elképzelhetetlennek tartom, hogy a szálló por, a kipufogó gázok és égéstermékei nem lefelé szállnak, azaz nem fognak beszorulni abba a 3 utcába.

Higgye el felfogtam azon tényt, hogy ez az egész várost érinti, hiszen itt már korábban kifejtettem az általam vélt problémákat.

www.szeretgom.hu/content/77493--iszonyatos-merteku-vonatkozlekedes-lesz-kiegeszitesek-az-esztergomi-intermodalis-csomopont-kerdesehez

2014. 12. 02. 21:00

Az intermodális az egész várost érinti, hiszen mindenkinek a hatoskőhöz kell szinte kigyalogolnia majd ha távolsági tömegközeledéshez támad kedve, ilyen szempontból tök nem az ott lakó két utcányi jómadár véleménye az érdekes, hanem az egész városé. Az egész város meg 10 fideszest választott az érdeke képviseletére. Q.E.D.

2014. 12. 02. 20:15

Tisztelt Esztergomi Lakosok!

Segítséget szeretnék kérni:

- Tudja-e valaki, hogy Romanek Etelka polgármesterré válása óta tartott-e lakossági közmeghallgatást, ha igen mikor?

- A 6. számú egyéni választó kerület képviselője Tordainé Vida Katalin megválasztása óta tartott-e lakossági közmeghallgatást, ha igen mikor?

-A 7. számú egyéni választó kerület képviselője dr. Szerencsés Gergely István megválasztás óta tartott-e lakossági közmeghallgatást, ha igen mikor?

Megdöbbenve olvasom az alábbiakat:

„Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2014. december 4-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom: 

10.        Megerősítő elvi nyilatkozat az Esztergom vasútállomás mellett Intermodális csomópont kialakításához 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester „

A képviselő jelöltek ismerik az itt élő lakosok véleményét, meghallgatták őket?

„Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 15-én (hétfőn) 17 órakor a volt Megyeháza (Esztergom, Bottyán J. u. 3.) dísztermében KÖZMEGHALLGATÁST tart.”

„Lakossági észrevételek, kérdések” 

"Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
a közmeghallgatással, illetőleg annak napirendjével kapcsolatosan kérdéseiket 
2014. december 10-ig előzetesen írásban is eljuttathatják 
az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalba, vagy 
varoshaza@esztergom.hu e-mail címre"

 

Nem értem, a képviselő testület 2014. december 4-én megerősítő elvi nyilatkozatról dönt, de a lakosságnak csak 2014. december 15-én van lehetősége kérdést feltenni, véleményét elmondani?  Nem utolsó sorban az új önkormányzat és testületének véleményét megismerni.

 

Segítségüket előre is köszönöm.

2014. 12. 02. 13:40

Intermodális-ÍGY NEM!

Aki az elvi hozzájárulását adja, nézzen utána mihez járul hozzá.

...

Kovács Géza