Bánhidy László lett az alpolgármester, Rétvári az alaphang – tudósításunk az első testületi ülésről

Bánhidy László lett az alpolgármester, Rétvári az alaphang – tudósításunk az első testületi ülésről

2014. 11. 05. 16:17

„Künn hatalmas, benn virágzó és szabad” – verselte az ünnepélyes megnyitó kezdetén Horányi László, aki titokzatos módon Usztics Mátyásra hajazott leginkább a délelőtt alkalmával. Aztán beigazolódott az állítása, valóban túlfeszített szájízzel követtük végig az első testületi ülést, hiszen tudósítani jöttünk egy a múltat végképp eltörölni szándékozó eseményről, ahol többek között Rétvári Bence megjelenése is emelte az egy négyzetméterre jutó öltöny-denzitás nagyságát. Az ünnepi felszerelések sűrűségénél pedig már csak az Isten és a hit szerepének nyomatékosítása volt áthatóbb erejű. Azért érdemi munkára is futotta az energiákból, megválasztották alpolgármesternek Bánhidy Lászlót.

Kiss-Rigó László is konstatálhatta: ez bizony telt ház

 

Hű egyesség tartsa össze fiait, hogy leküzdje éjszak rémes árnyait

 

Délelőtt tíz órára hirdették meg az első képviselő-testületit, formabontó módon a vár lovagtermébe invitálták a politika iránt fogékony esztergomi közösséget, szülőket, rokonokat és a múltban a városi hall of fame csarnokba beágyazott díszpolgárokat (Kiss-Rigó László, Paskai László, Ján Oravec, Erdő Pétert Székely János segédpüspök képviselte), akik közül többen személyes jelenlétükkel működtek közre a színpadias kellékeket is  felvonultató össznépi rendezvényen.

 

Rögvest az államtitkári köszöntő közepébe csöppentünk, Rétvári a mögötte tornyosuló festményből merít ihletet. „Hátunk mögött emelkedő alkotás Szent István király keresztelését vitte vászonra, amely minduntalan az alázatra és a szolgálatra emlékeztet bennünket” – körvonalazta gondolatait a művészettörténészi szerepben tetszelgő politikus. Majd rövid átkötéssel a polgármesteri kötelességeket állította párhuzamba az első magyar király méla nagyságával és alázatával, aki nem önmagát helyezte középpontba hivatala betöltésekor, hanem a jó Isten szolgálatát.

 

 

Áldjon meg a három isten, ha szeretsz 

 

„Az esztergomi polgárok a választások alkalmával végre saját kezükbe vették sorsuk alakítását” – mutatott rá a Marx-szobor eltávolításának szellemi előfutára. Majd sorjában terítékre kerültek a nemzeti egység eszményével határolt körmondatok. A város igazán csak a voksolás eredményével lett része a NER rendszernek, miközben mindig is szakrális központja volt az országnak.

 

Az elmúlt időszakban politikailag árnyékos szeglete volt Magyarországnak a királyváros, néha valójában is, a közszolgáltatások hiányából kifolyólag. Most viszont eljött az idő, hogy egy irányba nézzünk, együtt, a közös cél érdekében. Az egység ideje lesz az előttünk álló időszak, 2014 pedig immár az egység éve – ismertette az új körülmények beköszöntét Rétvári.

 

Érje áldás és szerencse mindenütt, ahol eddig véremésztő seb fekütt

 

A hely szelleméhez mérten nem küszködött akklimatizációs gondokkal a kereszténydemokrata politikus, bár a rezsicsökkentés hangúlyozása, csakúgy, mint a keleti bővités felemlegetés most elmaradt (Geletey Balázsnak ezúton is köszönöm hozzáfűzött kommentárjait), viszont a bankok elszámoltatása, a magyar családok fokozott támogatása és a munkahelyteremtés, mint a kormányzati politika spektrumának leginkább hangsúlyos elemei, szerepeltek beszédében.

 

Az uniós forrásokat idén 60%-ban a gazdasági élénkítésére szánják és ebből Esztergom nagyot szakíthat, mindehhez viszont kell egy jó vezetés, mely most testet öltött. Romanek Etelka személyében tapasztalt, a város iránt elkötelezett és felelősségteljes vezetőt kapott a közösség.

 

Ezt olyan példákkal illusztrálta az államtitkár, minthogy hosszú idő óta vesz részt a megyei járási hivatal vezetésében, szakdolgozatát is a városról írta, már felmenői is építő tagjai voltak Esztergomnak és ez az attitűd a polgármesterre is hagyományozódott. Négyszer járta meg az El Caminót (ha valaki 5 év múlva pályázni akar, már most elindulhat – a szerk.), ami Rétvári szerint mutatja a városvezető kitartását és állhatatosságát, amely feltehetőleg a munkájában is éreztetni fogja jótékony hatását.

 

 

Egymást értve, boldogítva ily egy nép, bármi vésszel bizton, bátran szembe lép

 

A köszöntő után képviselőink és városatyáink áttértek a napirendi pontokra. Újfent ismertették az önkormányzati választások eredményeit, a képviselők esküt tettek a polgármester asszonnyal egyetemben, illetve átvették megbízólevelüket is, így aláírásukkal hitelesítették megbízatásuk kezdetét.

 

Majd Romanek Etelka indította útjára ünnepi beszédét. „Együtt szolgáljuk a várost, erről szól az eskü. Felelősséggel tartozunk a választóink felé, egyúttal pedig saját lelkiismeretünknek is” – figyelmeztette az ötéves ciklusra megválasztott társait a polgármester asszony. A város talpra állításához közös munka szükséges, először azonban számvetés kell az elmúlt időszakkal, leltárt, diagnózist kell készíteni az előttünk álló feladatokról és múltbéli elmaradásainkról. „Újjá kell építeni Esztergomot” – fordult újra a testülethez Romanek (ennél a résznél már több szépkorú könnyekben meredt előre – a szerk.).

 

 

Áldott földje szép hazánknak, drága hon, meg ne szenvedd soha őket hátadon

 

Ezt követően a polgármester fizetéséről (kis eufemizmussal illetményéről) és költségtérítéséről szavaztak egyhangúan városatyáink, továbbá megválasztották a szavazatszámláló bizottságot is Meszes Balázs (elnök), Stámusz Andrea és Erős Gábor személyében.

 

Végül Romanek Etelka javaslatára Bánhidy Lászlót fogadták el társadalmi megbízatású alpolgármesternek. Elődje, Batyikné Csőke Ágnes még 2011. március 17-én mondott le, azóta a tisztséget és a hozzá tartozó munkakört nem töltötték be.

 

Idézetek forrása: Horányi László elszavalt verse (Vörösmarty Mihály: Fóti dal)

2014. 11. 06. 12:41

Kiss-Rigó(László):

szeged-csanádi megyéspüspök?

2014. 11. 06. 10:53

Gratulálok a tudósítónak.

Igazi újságírói remeklés. És képes az irónia művészetére. :)

2014. 11. 06. 0:00

"Bűneik és gőgjük egészen az égig ér. Végzetük már elhatároztatott. Az igazság és ítélet sokáig szunnyadt, de immár ébredez. Enyém a bosszú, én megfizetek - így szól az Úr."

2014. 11. 05. 19:01

Négyszer járta meg az El Caminót (ha valaki 5 év múlva pályázni akar, már most elindulhat – a szerk.)

 

Mivan??? Akkor a jövőben csak olyan polgármester jön majd szóba, aki ÖTSZÖR megjárta? :D