Kérdések és válaszok
Közélet
2014. okt. 9.

<p style="text-align: left;">Véget ért a Szeretgom választási online interjú sorozata, amelyben igyekeztünk minden polgármesterjelöltet legalább egy órára leültetni egy számítógéphez és megválaszoltatni velük a Szeretgom olvasóitól érkező kérdéseket. Az alábbiakban azon kérdésekre adott válaszokat foglaltuk össze egy nagy táblázatban, melyeket mindegyik jelöltnek alkalma nyílt megválaszolni.</p>

Hol látja Esztergom város kitörési pontjait (kérem ezeket röviden mutassa be)?

Romanek Etelka

Munkahelyteremtés, vállalkozások támogatása, turisztika fejlesztése és fellendítése. Működővé és élhetővé kell tenni a várost az ittélők számára. Ehhez azonban össze kell fogni. Újra ki kell alakítani az egész városra kiterjedő tömegközlekedést, helyre kell tenni a közvilágítás ügyét. A legfontosabb azonban az, hogy megtanuljuk, az a szekér, amelyet két fele húznak, előbb-utóbb szétszakad.

Gál Tamás

Esztergomnak két fő kitörési pontja van: iparfejlesztés és a turizmus. Hála istennek ma már nem kell, hogy gyárkémények sokasága csúfítsa el az eget, de gyakran hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy mi is az az ipari park, amely a város „hátsó kertjében” működik. Tekintve, hogy a városban az iskolaváros kifejezés erősen elkopott célszerű lenne átgondolni, hogy az oktatás újjászervezése kapcsán milyen szakokat, területeket lenne érdemes előtérbe helyezni.

Körmöczi Miklós

Egy város kitörési lehetősége összetett kérdés, Esztergom vonatkozásában ez különösen igaz, hiszen szinte minden területen elmaradásban van a városunk. Egyelőre nézzük csak a legközelebbi lépést: a legfontosabb, hogy a lehető legrövidebb időn belül „képbe kerüljünk” azaz a jelen helyzetet fel kell mérni, ez adhat alapot az induláshoz. Gondolok itt a cégeink hátterének a feltérképezésére, a városi vagyoni helyzetének, a vagyonleltárnak, továbbá azon a hosszú távú szerződéseknek a megismerésére, amit örökül hagyott ránk az előző városvezetés. Ezek és még sok más körülmény figyelembe vételével, hozzá lehet kezdeni a valós lehetőségekre épülő, mindenre kiterjedő városstratégia kidolgozásához, a helyi társadalom, gazdasági szereplők, civil egyesületek, stb. széleskörű bevonásával, annak érdekében, hogy az eredő egy irányba mutasson.

Endrédi József

Nem pontosan értem a kérdést. Honnan? Miből és miért kellene Esztergomnak akár egy ponton is kitörni?

Szerintem Esztergom legalább 15 éve helyzetben van! Többször is elhangzott még Meggyes szájából, hogy itt van az országban a legmagasabb 1/főre eső beruházás és ez nagyjából igaz is volt. Esztergomnak minden adottsága és lehetősége megvan és meg is volt arra, hogy óriási léptékekben fejlődjön! De ha mégis ki kellene törni valamiből az a tehetetlenség! Ami éppen most aktuális a mostani választásokon dől el a város sorsa minimum 5 évre. Igaz a korábbi beruházások miatt már jelentősen fogyott a lehetőségünk, de még sínre lehet tenni! Ha olyan képviselőket és polgármestert választanak, akinek nem csak álmai, hanem megvalósítható elképzelései is vannak!

Stámusz Andrea

A város kitörési pontjait a lakókban látom. Egészen pontosan a vállalkozói kedvben, a kis- és középvállalkozásokban. Szerintem a kkv-kon múlik, hogy egy város hogyan néz ki és milyen az élet benne. Minél több a jól működő kkv Esztergomban, annál látványosabban fog a város fejlődni és annál nagyobb öröm lesz itt lakni. Ehhez szükséges természetesen a vállalkozóbarát önkormányzati magatartás is. Mi ezt fogjuk képviselni.

Somfai György

Fő kitörési pontnak tartanám a képviselőkkel való szoros együtt működést! Másik, a bizottságok szakmai szempontok alapján történő összeállítása.

Tétényi Éva

Esztergom kitörési pontja, hogy megszabadult a 26 milliárdos adóságától.  Az évente kifizetett 1 milliárdos törlesztést ezentúl a város a fejlesztéseire költheti.

 

 

Milyen szakemberekre, kikre fog támaszkodni a fentiek megvalósulása érdekében, ha nyer?

Romanek Etelka

Új bizottságok, abban pedig új tagok lesznek, akik egytől-egyig szakamilag felkészült, lokálpatrióták.

Gál Tamás

Első körben számos jó szakember rendelkezésre áll a városházán már most, csak eddig nem voltak jól vezetve, így nem is tudták azt a teljesítményt produkálni, amire képesek. Véget kell vetni a politikai kinevezések korszakának, a szakértelem és a hozzáállás számít, nem a pártpreferencia. Azt mindenki eldönti a szavazófülkében. Szerencsére jó pár szakemberrel állok kapcsolatban a környék településein. Bőven rendelkeznek azzal a tudással, amely szükséges egy újfajt szemlélet végig viteléhez.

Körmöczi Miklós

Természetesen ez az egyik legfontosabb kérdés, hisz tudás nélkül nem lehet alkotni, ezt megtapasztalhatta városunk az elmúlt évtizedben. Alapjában Esztergom bővelkedik szakértőkben, de sajnos az elmúlt három-négy önkormányzati ciklusban nem tartottak rájuk igényt. Én mindenkire számítok, aki a várost, a testület munkáját tudja segíteni, ugyanis ez a város érdeke. Itt kiemelném a testületi bizottságok szerepének fontosságát, egyben annak a szükségét, hogy – a jelenlegi gyakorlattal ellentétben – a bizottságok ne csak testületi tagokból álljanak, hanem szakemberekből álló külsős tagok bevonásával alakítsunk ki olyan 10 – 12 fős „szakmai műhelyeket”, ahol a szakmaiságon alapuló döntés előkészítések készülhetnek, háttérbe szorítva az eddigi politikai elsődlegességet.

Endrédi József

Mindenek előtt a jelenlegi szakapparátusra. Megfelelő cél és teljesítmény orientált bérezéssel szerintem többségük alkalmas lehet feladatra.

Kibővítve természetesen szükségképpen külső szakértőkkel!

Stámusz Andrea

Olyan szakemberekre fogok támaszkodni, akik már oldottak meg sikeresen olyan helyzeteket, amilyen most Esztergomban van. Neveket most nem sorolok fel, de biztosítom róla, hogy nem kalandorokról van szó.

Somfai György

Szakemberek! Ez egy fontos kérdés. Igen, mögöttem is állnak szakemberek. Jogász, turisztika, fejlesztő mérnök, pályázati szakember. Nem hozhatom nyilvánosságra a nevüket.

Tétényi Éva

Esztergom fejlesztésében a városmenedzser szerepe nélkülözhetetlen, hiszen az ő feladata, hogy olyan pályázatokat keressen, amivel ez az összeg megsokszorozható.   A város adófizetőinek, - ideértve a vállalkozókat és lakosokat - véleményét már a tervezés idején (településrendezési terv) elmondhatják.

 

 A Prímás-sziget és a belváros fejlesztési koncepciójáról mi a véleménye (Élményfürdő, Zöldház, Fürdőszálló, Széchenyi tér)?

Romanek Etelka

Van valós, értékelhető koncepció? Látott bárki ilyet?

Gál Tamás

Magát a belváros újra kell gondolni, mert ebben a formában működésképtelen. Szemüvegkeretgyár-piac-zöldház-fürdőszálló problémahalmaz együttes megoldására van szükség. A piac a jelenlegi formájában messze van attól, amit mi piacnak gondolunk. Szét kell választani a „vásárcsarnoki” funkciót és az alkalmi árusokat. Előbbiek, akik most bódékban árulnak, kell találni egy helyet – ez lehet a volt szemüvegkeretgyár laktanya épülete (Sissay köz) – ahol állandóan, kulturált körülmények között tudnak üzemelni. Ehhez kapcsolódóan a gyár további épületeit is hasznosítani lehet, akár hivatal – járási hivatali egységek egy helyre költöztetése-, akár az új könyvtár szempontjából. a zöldháznak vissza kell adni a kultúrház és civilház funkciót, megfelelő feltételeket biztosítva a működéshez. A város nagy problémája, hogy a civil szféra, amely egyfajta immunrendszer a városnak az elmúlt 10 évben szinte eltűnt. A Sziget egy rekreációs, pihenő övezet. A sportcsarnok kérdését érdemes újragondolni, annak függvényében, hogy hol fog húzódni az árvízvédelmi gát. Sajnálatos, hogy 10 éve itt is csak helyben járás van. Érdemes átgondolni a mostani dolgat mindeképp.

Körmöczi Miklós

Szintén csak dióhájban: megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek nélküli, részben vagy teljesen elhibázott beruházások, rossz tervek és azok megvalósításának abbahagyott kezdeményei. A piacképesség és fenntarthatóság előzetes vizsgálatának a hiánya hatalmas károkat okozott és okoz folyamatosan most is a városunknak. A Széchenyi tér jelenlegi állapotában értelmetlen, szinte használhatatlan, a korábban betöltött funkcióját elveszítette. Esztergom belvárosának rehabilitációjához a lehető leghamarabb hozzá kell kezdeni, hogy a város arculata megváltozzon, hogy a helyi lakosság életminősége, komfortérzete javulhasson, hogy a turizmus számára a város visszanyerje a „kedves kisváros” minősítést.

Endrédi József

Nem látok előre mutató koncepciót ezen a területen. Szerintem nincs is!

Zöldház.

Sajnos a gázszilikát nem a legalkalmasabb többszintes épületekhez, de ha statikailag megfelel korszerű tetszetős külsővel még, akár 50 évig szolgálhatja a várost. Sok mindenre lehetne használni! A Zöldházat nem szabad lepusztítani.

Az élményfürdő nagyobb falat!

 Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogyan és mennyiből lehet legalább nullszaldósra felhozni. Első körbe én keresnék termálvizet a termálfürdőhöz, ami az én ismereteim szerint van is! Innentől kezdve simán lehet akár nyereséges is. De biztos, hogy költeni kell rá.

A fürdőszállóra nem tudok látatlanba mit mondani.

Meg kell vizsgálni milyen koncessziós szerződést kötöttek rá Tétényiék Meggyessel, egyáltalán hogyan lehet ebből kilépni. Nincsenek meg a szükséges információk, csak azt tudom, valamit mindenképpen tenni kell! Ha mást nem hát folyamatosan büntetni a birtokban lévőt!

A Széchenyi teret be kell lakni!

A hanyag tulajdonosokat pedig kötelezni és büntetésekkel kikényszeríteni az ingatlanok rendbetételét és hasznosítását! Folyamatos büntetésekkel kikényszeríthető, hogy vagy eladják, vagy rendbe teszik és hasznosítsák!

Stámusz Andrea

Van, amit megvalósítani kell és van, amit újragondolni. Ez a kérdés túl általános ahhoz, hogy konkrét választ tudjak néhány mondatba belesűríteni. A lényeg, hogy a rendteremtést nem mindig a rombolással kell kezdeni....

Somfai György

Nem érkezett konkrét válasz.

Tétényi Éva

Nem érkezett konkrét válasz.

 

 

 

Ön szerint városunknak az eredeti stratégián változtatnia kell?

Romanek Etelka

Az acsarkodáson túl van a városnak valódi stratégiája? Ön tud ilyet? Amennyiben a csatatérré változtatás stratégia volt, akkor mindenképp! Összefogás nélkül nincs eredmény!

Gál Tamás

Nem érkezett konkrét válasz.

Körmöczi Miklós

A szükségszerű stratégiaváltást alapvetően abban látom, hogy a város működtetésének koncepcióján kell változtatni. Nevezetesen a vállalkozó típusú önkormányzást fel kell váltani a szolgáltató típusú önkormányzással, melynek alapvető jellemzője, hogy a város az alapfeladatainak nem csak kötelező szintű, hanem attól jóval magasabb színvonalú ellátására törekszik, amivel a lakosság életminőségét tudja jelentősen emelni. A szolgáltatásokon túlmenően esetlegesen még rendelkezésre álló forrásokból a vállalkozó, beruházó típusú tevékenységeket nem a versenyszféra területén kell kifejteni, hanem infrastrukturális, környezetvédelmi beruházásokat kell végrehajtani, olyan környezetet teremteni, ami a magántőkének lehetőséget és kedvet teremt a beruházásához. Ez nyilván iparűzési adóbevétel növekedést, új munkahelyeket képes generálni, hozzájárulhat a turizmus növekedéséhez is. Ha a város földrajzi, történelmi, kulturális adottságait jól fel tudjuk használni, és ehhez mérten fejlesztünk, akkor jó úton haladunk. Az elmúlt időszakok megalomán beruházási programjainak negatív eredménye intő jel arra, hogy csak átgondolt, a lakosság igényeivel összhangban lévő fejlesztéseket szabad betervezni.

Endrédi József

Nem látok stratégiát, csak álmokat, de stratégiára mindenképpen szükség van!

De ezzel mindenképpen várni kell, míg a végleges árvízvédelmi vonalat kitűzik.

Stámusz Andrea

Szerintünk Esztergomnak jelenleg nincs a szó valódi jelentése szerinti stratégiája, csak sodródik az árral. Esztergom jelenleg egy kormányos nélkül hánykolódó hajó a háborgó tengeren.

Somfai György

Igen. Nem tartom helyesnek, hogy más források (hitel) felhasználásával tervezzük a jövőt építeni!

Tétényi Éva

Az ún Gyarapodás programba megfogalmazott idegenforgalmi fejlesztések megvalósíthatósági tanulmányok alapján folytathatóak.

 

 

 

A szigeten elkezdett szerkezetkész beruházásoknál milyen megoldásokat javasol, milyen irányba lehetne elmozdítani a jelenlegi helyzetet (függetlenül attól, hogy magánberuházásokról van szó)?

Romanek Etelka

A probléma az, hogy a csődeljárás miatt 3 milliárd forint már megnyert támogatást nem kaptunk meg. További 30 milliárd meg elkerült bennünket. A város lepusztult, működésképtelenné vált. Vannak már olyan beruházások, amelyeket a Kormánnyal összefogva újra tudtunk indítani, ilyen volt a teherkompkikötő. Ez a beruházás szimbóluma a Kormánnyal való együttműködés sikerének. Helyben nem tudták megoldani, a Kormány megoldotta. Az elkezdett beruházásokat újra kell indítani, ha lehet, akkor együttműködve a Kormánnyal.

Gál Tamás

Visszakanyarodnék az első ponthoz. Turizmus. Először attrakció kell. Ha az van, akkor lesz vendég, ha lesz vendég akkor itt lehet altatni. Itt érdemes lenne még megnézni az együttműködési lehetőségeket a párkányi stranddal is. Ebben a városnak koordinátori és nem befektetői szerepet kell játszani. Az önkormányzat koordináljon, vezessen és ne vállalkozzon. Arra ott vannak a vállalkozások.

Körmöczi Miklós

Először is a tulajdonviszonyokat, a beruházásokkal kapcsolatos szerződéseket kell tisztázni, átvizsgálni, majd ennek függvényében meghozni a döntéseket. A mélygarázs esetében a döntés lehet, hogy fájdalmas lesz, de akkor is meg kell hozni, előre kell lépni, akár kompromisszumok árán is.

Endrédi József

Először is rá kell tenni az elővásárlási jogot!

Szerintem büntetésekkel ki lehet kényszeríteni a tulajdonosokból a megkezdett építés befejezését. Ha meg nincs pénze, rá kell terhelni az ingatlanra és vagy eladja, vagy befejezi!

Ha egyáltalán a mélygarázs alapra lehet építeni még valamit? Még az sem biztos!

Mélygarázs esetében, ha tényleg nem felel meg a tervszerinti követelményeknek, akkor el kell állni a vételtől

Stámusz Andrea

Vannak terveink, ötleteink, amelyekről az érintett körzet képviselőjének programjában is olvashat. Ha döntési pozícióba kerülünk, akkor először is tisztán szeretnénk látni, ezért gazdasági, jogi és műszaki szakemberekkel átvizsgáltatjuk és kidolgozzuk a lehetséges megvalósíthatósági stratégiákat. Kizárólag ezután van értelme beszélni a hasznosítási alternatívákról...

Somfai György

A szigeten lévő beruházásokra nem tudok szakmai választ adni. Nem ismerem a szerződés pontos részleteit. A véleményem, hogy minél előbb pontot kell tenni az ügy végére! Vannak terveim és elképzeléseim, de másoktól is hallottam jó ötleteket.

Tétényi Éva

 A félig kész beruházásoknál a jogi helyzet tisztázása után tőkeerős partnerek bevonását javaslom. Ez a záloga a belvárosban uralkodó állapotok megoldására is.

 

 

 

 

A belvárosban uralkodó állapotot milyen módon kívánja rendbe tenni?

 

Romanek Etelka

A lehető leggyorsabb módon!

Gál Tamás

Részben három kérdéssel feljebb már válaszoltam, ezt annyival egészíteném ki, hogy a parkolást ingyenessé, a parkolóhelyeket használhatóvá tenném. Megfelelő, ingyenes parkolóhely nélkül a belvárosi üzletek nem vehetik fel a versenyt a város szélén lévőkkel. 

Körmöczi Miklós

Az ingatlanvagyonunk felmérése után, egy új városfejlesztési koncepció részeként az épületeket újra funkcióba kell helyezni, ha lehetséges első sorban átépítésekkel, bővítésekkel. Ehhez tervpályázatokat kell kiírni, alternatívákat felállítani, hogy a városvezetés és a lakosság döntési helyzetbe kerülhessen. Olyan megoldásokat kell találni, mely városunk hangulatát vissza adja. Csak egy ötlet: esetleg a Zöldház átalakításával színháztermet, mozit, stb. lehetne újra kialakítani, a kor követelményeinek megfelelő szinten, vagy egyéb mást..

Endrédi József

Ez így túl tág fogalom, mindent a maga módján! De a szemét szállítást mindenképpen meg kell oldani akár úgy is, hogy az önkormányzat nagyobb részt vállalna, a nyugdíjasoknak pedig ingyenessé tenném.

Stámusz Andrea

Az első kérdésére adott válaszomban találja a válaszomat erre a kérdésére.

Somfai György

A belváros is egy érdekes téma. Itt van egy szerződés egy beruházó céggel, amit meg kell vizsgálni és átgondolni. Szakemberek bevonásával egy élhető belvárost kéne létrehozni.

Tétényi Éva

A félig kész beruházásoknál a jogi helyzet tisztázása után tőkeerős partnerek bevonását javaslom. Ez a záloga a belvárosban uralkodó állapotok megoldására is.

 

 

 

 

A város parkolásáról hogyan vélekedik?

Romanek Etelka

Nem érkezett konkrét válasz.

Gál Tamás

Használható és ingyenes parkolóhelyekre van szükség.

Körmöczi Miklós

A tavasszal már foglalkozott a testület megbízásából egy munkacsoport a parkolási kérdéssel, ennek én is tagja voltam. Ott több építő jellegű javaslat is megfogalmazódott, kár, hogy a testület ezekből keveset fogadott meg. A parkolással kapcsolatos problémák közül kiemelném az ebből származó bevételek elszámolásának jogszabály ellenességét, ugyanis a bevételnek közvetlenül az önkormányzat számlájára kellene befolynia és az üzemeltetés ebből kerülne megtérítésre. Ezzel szemben a jelenlegi eljárás az, hogy a városi tulajdonú üzemeltető céghez folyik be a bevétel, a elszámolás pedig nem történik meg az önkormányzat felé. A parkolók állapotát, a díjszabást felül kell vizsgálni, bizonyos helyeken és időszakokban meg kell nézni az ingyenes parkolás bevezetésének a lehetőségét. Mindenesetre a parkolásból befolyó pénzt, álláspontom szerint meg kellene címkézni, vissza kellene forgatni, azaz ezt az összeget csak a parkolók állapotának javítására, a parkolási rendszer korszerűsítésére lehetne fordítani.

Endrédi József

Van lehetőség megfelelő számú külszíni parkoló létrehozására, ott az egész piactér! Nem tenném ingyenessé!

De lehetőséget adnék az Esztergomi lakosoknak a kedvezményes bérletre. A befolyt összeget pedig az utolsó forintig a város szépítésére fordítanám!

Stámusz Andrea

Felülvizsgálnánk a parkoló övezeteket, hol szükséges, hol nem szükséges a fizető parkolás. Parkolás üzemeltetése közvetlen önkormányzati kézben lenne. Differenciált zóna rendszer bevezetése.

Somfai György

A parkolás legyen ingyenes! Mondják mások a kampány miatt. Én nem ezt gondolom. Igenis szüksége van a városnak a bevételre, amit természetesen újabb parkolók kialakítására, a meglévők karbantartására kell fordítani.

Tétényi Éva

A parkolás fizetőssé tétele csak abban az esetben indokolt, ha a befolyó pénz a város Útalapját gyarapítja, és abból az utak, járdák rendbetétele történik meg. 

 

 

 

(forrás)