Wieszt Attiláné Bádi Krisztina (1. vk) bemutatkozása

Wieszt Attiláné Bádi Krisztina (1. vk) bemutatkozása

2014. 10. 09. 8:51

1. választókerület, független jelölt.

Wiesztné Krisztina

1. Miért abban a körzetben indul, hogyan kötődik hozzá?

A családfám az 1600-as évek végéig vezethető vissza, amikor is az egyházi birtokok művelésére több jobbágy családot telepítettek Szentgyörgymezőre. Azok leszármazottja vagyok. Itt születtem és a saját családommal is itt élek.

 

2. Miért érzi, hogy Ön alkalmas a körzet képviseletére?

Ha a szentgyörgymezői embereket kéne jellemezni, azt mondanám, hogy „maguknak valók”. Igen nehéz idegenként a közösségbe bekerülni, mivel egy különleges, „zárt rendszert” alkotnak. Erről tanúságot tehetne az édesanyám is. Igazán csak az ismeri az itt élőket, aki ide született, ebben a miliőben nevelkedett. Ezáltal tudta magába szívni a múlt tiszteletét, a jelen fontosságát és a jövőért folytatott küzdelmet. Mindig is fontos volt a Szentgyörgymezői lakosoknak a vallási és erkölcsi norma betartása. Fontos volt az idősek, a szülők- és a család tisztelete, az alázat a munka iránt és az Istenbe vetett hit. Erre neveltek engem is. Mondhatnám, Radnóti szavait idézve: „Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága!” Kisgyermek korom óta meghatározó szerepet tölt be az életemben a közösségért végzett munka. 14 évesen már aktív tagja voltam az egyházi életnek. A hitoktatástól a színdarabok rendezéséig, az időseknek nyújtott segítségtől a hagyományaink ápolásáig, az örökségvédelemtől az újításokig, egy igazi „minden lépben kanál” voltam és vagyok. Az elmúlt négy évben viszont sokkal kiterjedtebb és felelősségteljesebb kéréseknek és feladatoknak tettem eleget. Remélem sokak megelégedésére. Hálás vagyok azért a nagyrabecsülésért és bizalomért, amit az itt élőktől már eddig is kaptam.

 

3. Mik a körzete problémái? Milyen megoldási lehetőségeket lát?

A legfontosabb problémák az alapvető feladatok ellátásának hiánya. Sajnos ez nem csak Szentgyörgymezőre, hanem az egész városra jellemző! Nem mondok újat, ha az utak állapotáról beszélek (városi viszonylatban itt a legrosszabb a helyzet), vagy a közvilágításról, akár a helyi járatról. De megemlíthetem a városi tulajdonba lévő épületek (Olvasókör, Napközi épület stb.), területek (városgazdálkodás telephelye) állapotát is. A zöld felületek- és a játszóterek rendszeres karbantartásának hiányát, a szemétszállítást és még nagyon sokáig sorolhatnám …..

A megoldást a lakosságérdekű költségvetésben és uniós pályázatokban látom. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ripsz-ropsz megújul minden, hanem azt, hogy bár lassú, de eredményes fejlődésnek indulna a város.

 

4. Miért érezte úgy, hogy be kell lépnie a helyi politikába? Miért pont azon az oldalon teszi ezt, ahol teszi - ha független, akkor melyik politikai oldal áll a legtávolabb Öntől?

Független jelöltként nem politikai pályafutásra készülök, nem politikai csatározásokra szántam el magam, hanem arra, hogy az itt élő embereket képviseljem, gondjaik megoldásában segítségükre legyek, környezetük kultúráltabbá tételéből kivehessem a részem. Miért? Egyszerű. A „politikának” nagy és fennkölt céljai vannak, ami nem mindig találkozik a lakosság érdekeivel. A „politika” nem tudja, hogy egy-egy család mit szeretne a Széchy Dénes utcában vagy a Horváth Géza soron. Ezért is gondolom úgy, hogy városi szinten nincs helye a politikának.

 

5. Mi Ön szerint a város legsürgősebben megoldandó és mi a legkönnyebben megoldható problémája?

A legsürgősebb feladat – nem kérdéses – egy olyan testület felállítása, akik a lakosság érdekeit szem előtt tartva állítják helyre a közvilágítást, a helyi járatot, és átgondolt, a közérdeket figyelembe vevő közútfelújítást. Továbbá a képviselő testület felügyelete alá rendelném a Strigonium Zrt-t, megszüntetve ezzel önálló privilégiumát.

A legkönnyebben megoldható feladatnak a forgalomszabályozást tartom.

 

Még nincsenek kommentek :(