Nyílt levél Tétényi Éva polgármesterjelöltnek

Nyílt levél Tétényi Éva polgármesterjelöltnek

2014. 09. 26. 9:46

Mi a cél valójában? Már megint egyedül „Csak ott állni és nem tehetni mást”, vagy közösen ott ülni és együtt (Tétényi Évával a Városért!) bemutatkozni?

Tisztelt Polgármesterjelölt Asszony!

 

 

Mint Esztergom Város polgármesterjelöltjei, közösen tájékoztatjuk, hogy a 2014. október 2-án Ön által megrendezni tervezett,

 

POLGÁRMESTERJELÖLTEK NYÍLVÁNOS VITÁJA”

 

fórumon nem kívánunk részt venni.

 

Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy a jelöltek ilyen jellegű közvetlen összehasonlíthatóságát biztosító rendezvények elvi alapjaival teljes mértékben egyet tudunk érteni. Véleményünk szerint egy nyilvános megmérettetés lehetőséget adhat arra, hogy a jelöltek által – ugyanazon kérdések vonatkozásában – adott válaszok megismerhetőek legyenek a hallgatóság, a választópolgárok számára, biztosítva ezzel a döntés megkönnyítését a szavazás során. Az ilyen típusú események legfontosabb eleme az, hogy minden résztvevőnek egyenlő esélye legyen, ugyanabban a témában nyilatkozzon, azonos időtartamok álljanak mindenkinek a rendelkezésére, a bemutatkozást vezető moderátor függetlensége, pártatlansága pedig magától értetődő.

 

Álláspontunk szerint, a meghirdetett fórum ezeknek a kritériumoknak egyáltalán nem felel meg, sem formai sem tartalmi szempontból.

 

Már maga az esemény „VITA” minősítése is helytelen, hiszen egy ilyen összejövetelen nem lehet vitázni, azaz az egyes véleményeket ütköztetni, közvetlenül oda-vissza reagálni a másik fél véleményére, különösen a jelen esetben, amikor hét résztvevő vitázna! Ez eleve magában hordozza a teljes káosz lehetőségét. Már korábban írásban kértük a tájékoztatását az esemény pontos körülményeiről, feltételeiről, hogy azt milyen módon, milyen keretek közt tervezi megrendezni, különös tekintettel a moderátor személyére, a kérdésekre, a válaszolási sorrendekre, az időkeretekre, stb., hiszen a meghívójában erre vonatkozólag semmilyen közlés nincs. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a mai napig erre nem kaptunk választ. Tisztelettel felhívjuk a figyelmét arra, hogy egy ilyen fórum rendezésének is megvannak a szabályai, amit be kellene tartani. Hacsak nem az a cél, hogy Ön koncepcionálisan megfogalmazza a kérdéseket, felkészül a válaszokra, ezeket magabiztosan előadja a hallgatóságnak, a többieknek pedig marad a biodíszlet szerep a színpadi előadásához!

Nem igazán tudjuk értelmezni a meghívójának szövegezéséből azt sem, hogy végül is ki rendezi ezt a fórumot. A „megrendezzük”, a „rendezvényre helyszínt biztosítunk” és „mindenki megjelenésére számítunk” többes tulajdonképpen kit takar? Talán egy egész csapat munkálkodik azon, hogy a többi jelöltet megpróbálja ledarálni? Szimpatikusabb lett volna az is, ha először előzetesen néhány sorban érdeklődött volna, hogy kinek milyen időpont felelne meg, majd egy gyors egyeztetés után, meg lehetett volna állapodni az időpontban. Ez mégis olyan elegáns, európai és nem utolsó sorban demokratikus megoldás lett volna, és nem egy diktátum kicsengésű közlemény, hogy „2014. október 2-án 18 órától”, mint valamiféle bírósági idézés.

Összegezve, úgy ítéljük meg, hogy az Ön által ajánlott „nemes versengés a demokratikus választás szabályainak betartásával” nyilvános vita ebben a formában – pontosabban annak hiánya miatt – nem biztosítaná az esélyegyenlőséget a jelöltek számára és így nem eredményezhetné a választók hiteles tájékoztatását.

 

Amennyiben mégis úgy döntene, hogy a fórumot a többi jelölt nélkül is megtartja, – a „Csak itt állok és nem tehetek mást...” jelmondatának felélesztésével – akkor annak eredménytelenségéért a felelősségünket már most elhárítjuk. Azt már feltételezni sem merjük, hogy a szervezés másodlagos célja, az ennek a helyzetnek az előidézése volt.

 

A jelöltek közös bemutatkozásának, az összehasonlításuknak a lehetőségétől az esztergomi választókat természetesen nem kívánjuk megfosztani, ezért javasoljuk, hogy a helyi RTVE vagy a KTV média közvetítésével, egyenes adásban tartsunk egy ilyen jellegű fórumot, a kampány utolsó hetének egy előzetesen egyeztetett napján. A demokratikus elvek, az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében, a jelöltekhez a kérdéseket a választók közvetlenül tehessék meg, előzetesen írásban, az idő függvényében esetleg az adás ideje alatt is. Ezáltal az előzetes felkészülés, vagy az azonnali gyors válaszadás lehetősége mindenki számára egyforma lenne, a választók pedig azt kapnák amit szeretnének, nevezetesen, hogy ne általános frázisok pufogtatásával kábítsák őket, hanem konkrét felvetésekre kapjanak konkrét választ. Mindenkitől egyformán. Akkor döntési helyzetbe tudnak kerülni. A jelöltek demokratikus célja nem lehet más!

 

Kérjük a Tisztelt Polgármesterjelölt Asszonyt, hogy a választópolgárok érdekeit szem előtt tartva, meghívásunkat szíveskedjék elfogadni.

 

A választási kampányához sok sikert kívánunk!

  

Esztergom, 2014. szeptember 26.

 

 

Üdvözlettel:

  

    Endrédy József          Körmöczi Miklós          Somfay György          Stámusz Andrea

         független                     független,                     független                     Jobbik

                                       esztergomfüggő  

                                                    polgármesterjelöltek

 

 

Utóirat:

Romanek Etelka polgármesterjelölt (FIDESZ – KDNP) megkeresésünkre közölte, hogy a közös levelünk tartalmával teljes mértékben egyetért, de mivel a „VITA” meghívóra Ő már korábban a sajtóközleményében reagált, szükségtelennek tartja egy újabb nyilatkozat aláírását.

 

Gál Tamás (független, EVT) polgármesterjelölt egyetértett ugyan a nyílt levéllel és annak tartalmával, de az utóbbi napokban nem volt elérhető, így a közzététel előtti végső beleegyező nyilatkozata nélkül nem tartottuk volna korrekt eljárásnak, ha öt is aláíróként szerepeltetnénk.

 

A polgármesterjelölteket közösen bemutató, egyenes adásban közvetített fórumra a meghívásunkat ezennel tisztelettel megerősítjük, Romanek Etelka és Gál Tamás polgármesterjelölt társunkat is várjuk a bemutatkozóra. 

 

Melléklet:

Tétényi Éva polgármesterjelölt által kiadott „IDÉZÉS a polgármesterjelölti nyilvános tárgyalásra”

 

Tisztelt Polgármester-jelölt társam!

A 2014-es őszi önkormányzati választáson Esztergomban a polgármesteri székért heten indulunk.
A demokratikus választás szabályainak betartásával nemes versengést ajánlok,
és megrendezzük a
POLGÁRMESTER-JELÖLETEK NYILVÁNOS VITÁJA eseményt.

A rendezvényre a helyszínt biztosítottuk az Esztergom, Imaház utca 2. szám alatti
Bajor Ágost kultúrmozgó nagytermében
2014. október 2-án 18 órától.
Az esemény sajtónyilvános, melyen Mindenki megjelenésére számítunk.

Kérem, hogy fogadja el meghívásomat és vegyen részt a vitafórumon.

Visszajelzését az esemény szervezése érdekében 2014. szeptember 27-ig várom a
tetenyi.eva@gmail.com e-mail címre.

Üdvözlettel: Tétényi Éva

 

 Frissítés

 

Gál Tamás közleménye:

Vállalom a vitát

Ezúton is szeretném megerősíteni, hogy miként eddig is a továbbiakban is azt tartom az egyik

elsődleges szempontnak, hogy a választók minél teljesebb képet kaphassanak a várost érintő

elképzelésekről, legyen alkalmuk összemérni az egyes jelöltek programjait, habitusát.

Éppen ezért elfogadom az október 2-ra szóló Tétényi Éva által meghirdetett polgármester

jelölti vita meghívását, azon való részvételemmel kapcsolatban külön feltételt nem

támasztottam.

Amennyiben további közös viták kerülnek megrendezésre, azokon is részt veszek.

Esztergom, 2014. szeptember 26.

Gál Tamás

polgármester jelölt

 

 

 

 

2014. 09. 28. 21:41

Mindenben teljesen igazad van nekem megvan a nevezetes programja, (postaládába terjesztették)  tulajdoképpen egy kivánságlista ami minden alapot nélkülöz, de mindent most akar megvalósitani ami még jóval több mint amit Meggyessel megálmodtak ugyis ,hogy a mesepalotát már kihagyta ! Körülbelül ennyi a polgármester jelölt asszony városgazdálkodási és fejlesztői realitás érzéke ! Lesz itt megint dűcs-buriccs meg hitelek kölcsönök adók garmadával ( galambok tiltott etetése 1,5 millióért stb.)szerintem Meggyes rémálmai jórészt az ő agyában születtek ! De ez még annál is keményebb ! Isten oltalmazza meg Esztergomot ha mégegyszer vissza választják ! Amit ő itt még + ban betervezett arra az ország pénze is kevés lenne !

Törölt felhasználó

2014. 09. 27. 19:05

II. Egy ikonfestő huszárkarddal… avagy, Meggyes Tamás öröksége?

 

Nem gondoltam volna, hogy újból billentyűt ragadok, de az RTV E Háttér című műsorában megszólalt Tétényi Éva polgármesterjelölt. A riport érdekessége az, hogy Évánk felvállalja Meggyes Tamás örökségét, a megvalósíthatatlan vízióit.

 

De térjünk vissza Éva riportjának konkrétumaira, a Meggyes féle örökségre. Töredelmes bevallást tesz a riport végén: „Meggyes Tamás örökségvédelmi tanácsadója voltam és együtt dolgoztunk azon, hogy városunkban milyen fejlesztések induljanak el”. Továbbá: „sohasem Tamás határozottságát és a munkáját bíráltam amivel a várost építette, (eközben az álam kicsit leesett a földre…) hanem amilyen módon tette azt és a gazdasági helyzet negatív irányba fordult”. (Hogy mi van?)

 

Éva szerint csak ennyi volt a probléma: „Tamásnak jobb ütemezést kellett volna alkalmaznia”. Itt olyan kép rajzolódik Éváról, ami teljesen megdöbbent. Lehet, hogy négy éve teljesen naiv voltam vele kapcsolatban, amikor rászavaztam? Igaz, az elmúlt évek „munkássága” már mutatott olyan jeleket, hogy a hölgynek fogalma sincs egy város gazdaságának működéséről, vagy fejlesztéséről.

 

Kedves Éva, a szigeten történt fejlesztéseknél nem ütemezési problémák voltak, de ezt tovább nem is ecsetelném. Attól azért megrémültem, amikor Meggyes álmairól kijelentette: „egyes elemeket vissza szeretne hozni, ez pedig a városközpont felújítása (Regia Civitas) és a Sportközpont. „Ezek a fejlesztések a Meggyes időt idézik, mert akkoriban indultak el és ebben ő maga is segített neki” - mondta. 

 

Remélhetőleg az áhított sportközpontnál és a városközpont felújításnál nem Meggyes monumentális örökségét akarja majd követni, mert ha igen, akkor előtte azért érdeklődjön a létesítmények fenntarthatóságáról. A sportközponttal kapcsolatban Veszprémben, vagy Nyíregyházán érdemes kérdezősködni. Ezek sokkal nagyobb városok mint Esztergom, mégis küszködnek a létesítmény fenntartásával. Továbbá nagyon remélem – ha nyer, nem olyan tervezőt hoz majd városunkba, mint anno az élményfürdőnkhöz (állítólag Évánk ajánlotta Finta urat Meggyes Tamásnak).

 

Most visszatérnénk Tétényi riportjának elejére, ahol kijelentette, hogy „a 22 milliárd adóságot nem az államunk vállalta át, hanem egy nagyon szigorú gazdálkodással feltártuk az előző időszak (Meggyes örökségének) adóságait és ez egy közös produkció volt” (Tessék?). Ha tényleg ezt gondolja Éva, akkor nagyon nagy baj van a gazdasági ismereteivel… és ha véletlenül nyerne polgármesterként, akkor Esztergom is bajban lesz… (Még szerencse, hogy eddig nem volt városunkban fejlesztési pénz!)

 

Ha Meggyes Tamás ekkora adóságot zúdított a város nyakába, akkor tényleg követni akarja az örökségét? Hitelt akar felvenni (a pályázatokhoz), kötvényeket akar kibocsátani (Szt. Miklós alaphoz), soha meg nem térülő fejlesztéseket akar elindítani?

 

A „Tétényi Évával a Városért” kiadványa talán 6, vagy 8 oldalas lehet, tv-n keresztül nehéz megítélni. Az interneten lehetetlen felkutatni ezt a brosúrát - én nem találtam. Éva ebbe foglalta bele elképzeléseit városunkkal kapcsolatban. Tartalmát ezek szerint csak bennfentesek láthatják, de nem tűnik túl nagy terjedelműnek!

 

Meggyes Tamás dilettáns és kapzsi „Gyarapodási Programja” 181 oldal volt. Lehet, hogy Éva Meggyes örökségeként ebből készített egy rövidített és újrahasznosított kivonatot. Ha nem így van, akkor sem túl bíztató számunkra. Elmondta, hogy ebben a programban „Meggyes időszak köszönt vissza”.  Négy év alatt ennyit tudott csak összerakni polgármesterasszonyunk? Lehet, hogy eredetileg a Gyarapodási Program városfejlesztési része is az ő munkája volt - csak tanácsadóként, a háttérben? (Most legalább nem üres A4-es lapokat mutogatott, tőle már ez is fejlődés).

 

Tovább a riportra - az ellenjelöltek kérdésénél is érdekes kijelentést tett, „a jelöltek harcba szállnak a kulcsért”! Ez a kulcsos kérdés olyan freudi... Itt most Esztergom kincstárának kulcsára gondolt, vagy Könözsy féle nyakékre? Ha előbbire, akkor Meggyesre hajaz a felvetése. Anno neki voltak ilyen látomásai, mármint "a politikai ellenfelei a piszkos kezükkel akarnak nyúlkálni a városkasszában"! Természetesen városunk lakosságát a kassza védelméről mindig biztosította Tamás, ahogy mostanában Tétényi is. (Meggyes Tamás női változata lenne Tétényi Éva, csak a Fidesz nélkül?)  

 

Sokszor úgy érzem, hogy a hölgy nem igazán áll a valóság talaján... Kijelentette, „hogy annyian fognak rászavazni, mint négy éve”. Ha csak a független jelöltek és a pártok által indított jelölteket nézzük, akkor ez lehetetlennek tűnik. Kedves Éva, most nem Meggyes-Tétényi duó verseng, hat jelölt áll Önnel szemben.

 

Apropó segítői, erről azt nyilatkozta Tétényi, hogy "négy évvel ezelőtt sem voltak támogatói, az önkéntesek maguk vállaltak feladatokat és azokat végigvitték". Utána meg szélnek eresztette csapatát és köszönte a trón kényelmes. De riportjában hangsúlyozta „senkivel sem kötött és most sem fog megállapodást kötni”! Ennek az az érdekessége, hogy ezt még pozitívumnak is értékeli. Megint eszembe jut ez fránya realitás, politikában annak nem kell kompromisszumot kötnie, aki erőfölényben van.

 

Ellenben „Évát hátulról segítik a szakértők!” Egyből adódik a kérdés, az elmúlt négy évben milyen szakértők segítették hátulról. Mihez értenek ezek a „hátulról segítők”? Felsorolhatott volna legalább területeket, amiben idáig segítették őt - megértve azt, hogy nevüket nem hozza nyilvánosságra – ha egyáltalán vannak ilyenek.  

 

„De reméli, hogy a következő testület jó csapat lesz”, azon el sem gondolkodik Éva, talán neki is alkalmazkodnia kellene a jövőbeli 14 képviselőhöz? Mert ha továbbra sem akar együttműködni a következő testülettel (mert esetleg nem tetszik neki az összetétele), akkor szép 5 évnek nézünk elébe – ha nyer.

 

Tétényi Éva a kampány finisében ezzel a riporttal kész fegyvertárat ajándékozott ellenfeleinek!

 

Összesítve szervezői képessége a nullához konvertál, csapatépítésből 1-es és a szakmaisága már nem kérdőjel számomra! (Mivel felvállalta Meggyes Tamás örökségét!)

 

Szememben szakmailag és politikailag megméretetett és gyengének találtatott!

2014. 09. 26. 21:08

Én úgy látom, hogy Esztergom közéletének megismerése zajlik.

Ma ebben hatalmas visszalépés történt ...

Siralmas!

2014. 09. 26. 14:03

Nem kerülte el figyelmemet az utolsó bekezdés, de azt hiszem Ön nem olvasta az én hsz-omat végig, mert utaltam arra, hogy szerintem az kevés indítványozás ha valamelyik helyi TV-re hárítjuk a feladatot. Ez olyan semmi amiröl aztán azt lehet mondani hogyhát én mondtam!

Ha valaki az elmúlt, mondjuk 12 év, polgármestereinek beszól, odaáll hogy ö jobban tudja, akkor tegyen is valamit! Ne csak mondja hanem tegye is! Ha lehet jobban ....

2014. 09. 26. 13:56

Én úgy látom, hogy a bemutatkozás, egymás megismerésének zajlik a folyamata.

Ma ebben nagyon nagy előrelépés történt ...

2014. 09. 26. 13:47

Ha Önök valójában egy objektív lehetöséget akarnak a város lakóinak adni véleményüket egy megalapozott nyílt programmbemutató, eszmecsere, konfrontáció keretében, akkor nem elegendö valamit együtt visszautasítani, akkor egyenes és becsületes lett volna egy újabb választási fórum rendezése, összehívása, persze egy semleges helyen egy semleges moderátorral.

Szerintem elkerülte a figyelmét az utolsó bekezdés...

Eredeti méret

2014. 09. 26. 12:35

Gál Tamás (független, EVT) polgármesterjelölt egyetértett ugyan a nyílt levéllel és annak tartalmával, de az utóbbi napokban nem volt elérhető, így a közzététel előtti végső beleegyező nyilatkozata nélkül nem tartottuk volna korrekt eljárásnak, ha öt is aláíróként szerepeltetnénk.

Na most akkor mi van?

http://galtamas.hu/vallalom-a-vitat

2014. 09. 26. 12:21

Tisztelt Polgármesterjelöltek, Levélírók!

Megértem, hogy közös levélben, nyilvánossan, visszautasítják Tétényi Èva, kétségtelenül ügyetlen "meghívóját" az Önök által "VITA" nevü konfrontációra! Ìgy egy közös összefogást jelezve Tétényi ellen, azaz nem csak az esemény ellen, hanem egyáltalán jelezve, ennek a nönek annyi, húzzon el de gyorsan. Mellesleg megjegyzem érdekes egy tény Romanek Etelka nem csatlakozása, csak úgy szóban emlitve a támogatást, de minek nem írta akkor alá? Már itt is büzlik valami! De ez nem meglepö, sumák az sumák marad!

De vissza a témához! Ha Önök valójában egy objektív lehetöséget akarnak a város lakóinak adni véleményüket egy megalapozott nyílt programmbemutató, eszmecsere, konfrontáció keretében, akkor nem elegendö valamit együtt visszautasítani, akkor egyenes és becsületes lett volna egy újabb választási fórum rendezése, összehívása, persze egy semleges helyen egy semleges moderátorral.

Megjegyzem az nem rendezés vagy meghívás ha a helyi RTVE vagy a KTV-re "tólják" a dolgot, úgymond nesze neked itt a semmi fogd meg jól!

Tehát igy Önök is csak puffognak, de nem cselekednek, kritizálnak de nem csinálják jobban! Levizsgáztak!