Mizik András (6.vk.) bemutatkozása

Mizik András (6.vk.) bemutatkozása

2014. 09. 19. 16:04

6. választókerület, az LMP jelöltje.

Mizik András

1. Miért abban a körzetben indul, hogyan kötődik hozzá?

A 6. körzetben él családunk huszonhat éve.

 

2. Miért érzi, hogy Ön alkalmas a körzet képviseletére?

Eddigi életem során –mint mérnök– dolgoztam állami gazdálkodó szervezeteknél, vállalkozóként itthon és külföldön, voltak eredményeim és megéltem kudarcokat. Három fiút neveltünk fel. Feleségem óvónő és szakmájában dolgozik. A gyerekeim általános iskolájának Iskolaszékének voltam vezetője, szakmámhoz kapcsolódó civil szervezetekben végzek munkát. A választókerületben számos emberrel van jó személyes kapcsolatom. Nyitott szemmel járok és –azt gondolom– ép értékítéletem van. A képzettségem, összegyűjtött személyes és szakmai tapasztalataim, kapcsolatrendszerem, emberismeretem együttese -ha a választók megtisztelnek bizalmukkal- alkalmassá tesz a választókerület képviseletére.

 

3. Mik a körzete problémái? Milyen megoldási lehetőségeket lát?

Súlyozva a választókerület sajátos körülményei között:

• Töltés utca

o emberi problémák és embertelen lakhatási körülmények

o közegészségügyi kockázatok

o környezetterhelési kockázatok

• Árvízi kockázatok

• Két barnamezős iparterület (SZIM és MIM )

• Utak és járdák állapota

• Tömegközlekedési kapcsolat

Mit lehetne tenni? Jelenleg, mint az átlagosnál egy kicsit jobban tájékozott állampolgár ismerem a választókerület problémáit. Vannak elképzeléseim továbblépésre, de a jogi keretek, az eddigi kötelezettségvállalások –amelyeket mint képviselő az állampolgárhoz képest részletesebben  tanulmányozhatnék– megismerése után lehet megalapozott megoldási koncepciót kialakítani.

 

4. Miért érezte úgy, hogy be kell lépnie a helyi politikába? Miért pont azon az oldalon teszi ezt, ahol teszi - ha független, akkor melyik politikai oldal áll a legtávolabb Öntől)?

Huszonhat éve élünk jelenlegi lakóhelyünkön. Volt helyben lakó és idegenből jött képviselőnk is. A nagy infrastrukturális fejlesztéseken –gáz, csatorna, telefon– túl, amelyek szinte kötelező és üzleti alapú beruházások voltak, csak az utak inkább kevéssé, mint többé sikeres aszfaltozása történt az akkor még földutakon. Nem érzékeltem, hogy képviselőink a 3. pontban leírt problémák bármelyikének megoldásában számottevő eredményt értek volna el. Ez akkor sem történt, amikor Esztergom költségvetése ezt „könnyedén” lehetővé tette volna.

Úgy gondolom nem volt megfelelően képviselve a 6. választókerületben élő emberek ügye.

Nem „oldalon” teszem, amit teszek ill. tenni akarok. Az LMP listáján indulok, mivel az LMP –az én fogalom rendszeremben– nem oldalt, hanem értékeket képvisel. Fontos érték, hogy semmit nélkülünk, rólunk. Ezt elérni a helyi képviselő legfontosabb feladata.

 

5. Mi Ön szerint a város legsürgősebben megoldandó és mi a legkönnyebben megoldható problémája?

A város ingatlan- és cégvagyonának hiteles felmérése és a vagyonvesztés megállítása.

Ami a legkönnyebben megoldható, az nem probléma.

 

Még nincsenek kommentek :(