Interjú Tétényi Évával

Interjú Tétényi Évával

Törölt felhasználó
2014. 06. 03. 16:45

A mélygarázs problémakörét felölelő interjúsorozatunk legújabb részében Tétényi Éva polgármester válaszol a szeretgom.hu kérdéseire. A válaszait teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük.  Néhány kérdést azóta az élet is megválaszolt, ezért itt jeleznénk,  hogy azokat május 20-án küldtük meg a polgármester számára. 

- Régen adott a Szeretgomnak interjút polgármester asszony. A blogján 13 hónapja nincs új bejegyzés, egyedül a Facebook oldala aktív, de ott is elsősorban országos, sőt újabban budapesti témákkal foglalkozik. 
Nem érzi úgy, hogy eltolódott volna a hangsúly?


- Ellenkezőleg, számomra Esztergom az első. Annak érdekében, hogy a legmagasabb szakmai színvonalon végezhessem a munkámat, szükségszerű, hogy a város határain kívül ismerjem és felkutassam a legjobb gyakorlatokat, példákat. Azt sem hagynám figyelmen kívül, hogy az Ister-Granum EGTC elnökeként határon átnyúló projekteken is dolgozunk. Itt kiemelném a helyi piacok és helyi termékek elnevezésű új kezdeményezésünket. A Duna Stratégia kulturális klaszter munkacsoportjában Esztergom kiemelt helyen szerepel, ahol szintén én képviselem a régiót. Esztergom akkor lesz sikeres, ha együttműködéseit kiterjeszti, és ezt a mindenkori polgármesternek kötelessége személyesen is elősegíteni.

 

- Térjünk rá az aktuális témára: adósságrendezés. A Tatabányai Törvényszék május 13-án kelt végzésében elrendelte az újabb adósságrendezést, amelyet a Mária Valéria szálloda és mélygarázs építője kezdeményezett a város ellen - még van néhány napunk fellebbezni ez ellen. Fellebbezni fog az önkormányzat?

 

- A végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet a fellebbezést benyújtani, amire a képviselő-testület április 24-én már felhatalmazott. A közpénz védelme érdekében a rendelkezésre álló összes jogi eszközt igénybe vesszük, hiszen jelenleg is perben áll az önkormányzat a mélygarázs szavatosságával kapcsolatban. Természetesen, mint ahogy ezt a döntést is, a következő lépést is a képviselő-testület hozta meg, ennek megfelelően a május 29-i testületi ülésen a képviselők a teljes, adósságrendezésben elfogadott részlet kifizetéséről döntöttek a Giegler Kft. részére. Az önkormányzat ezt az összeget május 30-án át is utalta.

 

- A város mindenki más felé kielégítette az előző adósságrendezés lezárásában vállalt és esedékes tartozásait: kivétel a Giegler Kft. Mi volt az oka, hogy nem fizettünk, ha az előző egyezség szerint ezt muszáj lett volna megtenni?

 

- Az önkormányzat a képviselő-testület által elfogadott kifizetéseket teljesítette, és az a Giegler Kft. esetében is megtörtént mindaddig, amíg a kifizetések el nem értek egy bizonyos határt. Azt a határt, amelyet a folyamatban lévő szavatossági perben az önkormányzat érvényesített. Ez azt jelenti, hogy a mélygarázs műszaki problémáinak megoldásához szükséges milliókat a vételárból a város visszatartja azért, hogy a javításokat ebből a pénzből lehessen elvégeztetni. Nehezen feltételezhető, hogy a 3 milliós törzstőkéjű kft. egy esetleges pervesztés esetén miként fizeti vissza a több százmilliós közpénzt a városnak. A bírói ítélet másképp értelmezi az adósságrendezést véleményem szerint, hiszen ez az eszköz a fizetésképtelen önkormányzatok megsegítésére született, és ebben az esetben nem erről van szó. Az ilyen igényeket peres úton lehetne érvényesíteni, és nem egy adósságrendezési eljárás keretében.

 

-Olvashattuk, hogy az adósságrendezés nem ördögtől való. Vannak mostolyan projektek a városházán, amiket le kellene állítani, ha elindulna az adósságrendezés? Dolgoznak konkrét témákon, fejlesztéseken?

 

- Nem indul adósságrendezés, ha csak a képviselők, Gimesi Sándor és a Győri Ítélőtábla másképp nem döntenek. Februártól azért dolgozik a városmenedzser a Városházán, hogy a pályázatok előkészítésében, a marketing tevékenységben, a fejlesztések előkészítésében megjelenjen a közgazdasági szemlélet, és ne fordulhasson elő többet, hogy a város olyan adósságspirálba kerüljön, amelybe az előző önkormányzat vezette. Elsősorban az új 2014-20-as operatív programokra készülünk, ahol az energiahatékonyság és a környezettudatosság kerül előtérbe. Jelenleg az önkormányzati bérlakás állomány rezsicsökkentést támogató pályázatát, a vargyasi kastély és a balatonszepezdi tábor felújítását, valamint a az esztergomi családok számára történő használatát készítjük elő, de elkezdődött a zsinagóga épületének korszerűsítési terve is. Hamarosan elkezdődik az esztergom-kertvárosi óvoda bővítés és a Töltés utca komplex programjának folytatása. A kérdésre válaszolva azonban ezeket sem kell leállítani, hiszen az önkormányzat 2014-es költségvetése egyensúlyban van, nincs kifizetetlen számlatartozása.

 

- Térjünk még vissza a mélygarázsra. A szavatossági perben ebben a ciklusban milyen előrelépések történtek? Indult-e újabb szakértői vizsgálat, különösen a tavalyi teljes elöntés után, ami esetleg új hiányosságokat tárhatott volna fel? 


- A perben folyamatosan készülnek szakértői jelentések. A legújabb ilyen jelentést a bíróság által kirendelt szakértő végezte el. A mélygarázzsal kapcsolatban több per is folyamatban van. A tavalyi árvíz idején a rekord magasságú árvízszint is okozhatott gondot, de megjegyzem, hogy a hasonló területen fekvő élményfürdőnél a védekezés sikeres volt. A mostani magas vízállásnál bejárást tartottunk annak érdekében, hogy kiderüljön, honnan folyik a víz a mélygarázsba. Közjegyző által hitelesített felvételek készültek arról, hogy a padozatból az oldalfal és a pillérek csatlakozásánál befolyik a talajvíz, sőt egy helyen a mennyezetből is csöpög. A dilatációs hézagok és a padozatban található repedések alátámasztják azt a feltételezést, hogy a mélygarázs vízzárósága nemhogy árvízkor, hanem még magas vízállásnál sem biztosított.

 

- Gimesi Sándor interjújában azt állította, hogy többször kezdeményezett tárgyalásokat, azonban nem sikerült bejutnia a polgármesteri irodába. Valóban történt ilyen?

 

- Mindenki előtt nyitva áll a polgármesteri ajtó. A tárgyalás a peren kívüli egyezségre vonatkozott, amit a szakértők által alátámasztott tények ismeretében egymagam nem tehettem meg. A városvezető feladata, hogy a közvagyon védelme érdekében az összes rendelkezésre álló jogi eszközzel éljen. Gimesi Sándor jogi képviselőjével konzultációt folytattam, ennek köszönhetően a mélygarázs 1 milliárd 680 milliós vételárából a mai napig 1 milliárd 718 millió forint került kifizetésre a Giegler Kft-nek különböző jogcímeken.

 

- Szándékosan került elárasztásra a mélygarázs 2013-ban? Kinek lett volna lehetősége ezt megakadályozni? Mekkora kár keletkezett a mélygarázs berendezéseiben? Felmérték ezt már azóta?

 

- A mélygarázs elárasztását az önkormányzat részéről senki sem rendelte el, nem tudom, hogy a kérdést miért így teszi fel? A szavatossági perben többek között azt kutatjuk, hogy a vízzáró alépítmény helyett hogyan készülhetett nem vízzáró szerkezet, és miért hagyták el a víznyomás elleni leterhelését az alaplemeznek. Ez azt jelenti, hogy a megnövekedett talajvíznyomás a szerkezetre alulról jövő erőt fejt ki, amit a vastag alaplemez kell, hogy felvegyen. A felúszás nem azt jelenti, hogy a szerkezet felemelkedik, és ahogy Gimesi úr nyilatkozta tévesen, ezt majd a felépítmény akadályozza meg. Ehelyett az alaplemezre irányuló erő a lemezt széttörheti. Ezért szokták a még nem megfelelő szilárdságú dobozszerkezeteket, - mint ahogy ez tavaly az épülő árpád-házi tornaterménél is megtörtént - elárasztani, hogy a víznyomás kiegyenlítődjön. A helyszíni naplóbejegyzésekből és a folyamatos szivattyúzásból kiderült, hogy az önkormányzat minden segítséget megadott a sikeres védekezéshez, azonban a szerkezetbe rengeteg víz folyt be. Annak eldöntése, hogy ez miért történt, a bíróság feladata, de tény, hogy a gépészeti berendezések biztonságba helyezésével, illetve az engedélyezési tervben tervezett megoldással ezek a károk megelőzhetőek lettek volna.

 

- Szakmai véleménye szerint mi lesz a mélygarázs sorsa?

 

- Ki kell javítani szerkezeti hibákat és be kell fejezni az építkezést.

 

- A szigetet két nagy félbemaradt beruházás csúfítja. Egyik sem a város finanszírozásában indult, de az előző városvezetés erősen befolyásolta az építtetőket a projektek megkezdése irányába. Lát-e lehetőséget arra, hogy az Önkormányzat segítséget nyújtson ezen beruházások befejezése érdekében az építtetőknek a közeljövőben?

 

- Milyen segítségre gondol? A menedzser típusú közigazgatás bevezetésével minden vállalkozót segítünk, hogy ügyei gyorsan intéződjenek. A HIPA (helyi iparűzési adó) felhasználásról való rendelkezés kis lépés ugyan, de azt a célt szolgálja, hogy a helyi vállalkozások a befizetett adóik felhasználásáról tájékoztatást kapjanak, illetve bizonyos hányadának a felhasználására tegyenek akár javaslatot is. A félkész szálloda projektek mind magánbefektetések, de a városmarketing eszközeivel az idegenforgalom fellendítése segíti a gazdaságos üzemeltetést.

 

- Meggyes Tamás azt állította a vele készült interjúnkban, hogy Ön 2003-tól döntő szerepet kapott a városkép kialakításában, értve ezalatt az olyan nagyberuházásokat is, mint az élményfürdő és a félben maradt hotelek, valamint a Bástya áruház környékén megakadt munkálatok. Mi volt pontosan az Ön szerepe ezen projektek mögött, mely fázisban kapcsolódott be a beruházások előkészítésébe, esetleg volt olyan, amelyiknél eleve Ön volt az ötletgazda?


- Meglepett, amit Meggyes Tamás állított. Tény, hogy a Dr. Bády Istvánról elnevezett díjat még 2008-ban Kozma Imre atyával egyszerre kaptuk meg, én azért, mert a város szépítésében elsősorban az építészeti színvonal emelését tartottam a legfontosabbnak. Az előző polgármester által alapított EVA (Esztergomi Városszépítő Alapítvány) az önkormányzat segítségével a tulajdonosoknak vissza nem térítendő támogatásokat adott a felújításokra, az építészeti műszaki tervtanács pedig az építkezésekhez nyújtott segítséget. Polgármesterré való jelölésemet éppen azért fogadtam el, mert sok esetben a szándék jó volt, azonban a döntések nem minden esetben estek egybe a szakmai állásfoglalásokkal. Például az élményfürdő helykijelölésénél a Táti szigetekhez közeli rekreációs területet javasoltuk mérnök kollégáimmal, hogy egy fejleszthető pihenő-üdülő övezet alakulhasson ki. A Széchenyi tér átépítését egy szentendrei iroda nyerte el, azonban a terveket mégsem ők készíthették el. A Meggyes Tamás-féle Mesepark esetében pedig konkrétan a repülő malacoknál adtam fel, hogy a projektet véleményezzem. Minden esetben nyomon követhető, hogy a szakmai munkát hol írta felül a politika.

 

- Valóban nem voltak viták Meggyes Tamással? Sokan azt állítják, hogy nem volt könnyű emberileg vele dolgozni, mi lehetett az Ön titka?

 

- Ami most is, hogy bárkivel tudok együtt dolgozni, aki tenni akar Esztergomért.

 

- A Mária-Valéria mélygarázs és a felette található hotel beruházás előkészítésében is részt vett?

 

- Nem tudok róla, ha csak arra nem gondol, hogy a meghívandó építészek közé a legjobb hazai tervezőket javasoltam, ám a döntést nem én hoztam meg.

 

- Hogyan volt lehetséges az, hogy a Regia Civitas beruházásban a város és a Regia Civitas oldalán is feltűnt a neve?

 

- A Fürdő szálló környékének rendezése évtizedek óta húzódik. A Regia Civitas olyan projekt cég, aki a terület teljes rehabilitációjára vállalkozott. A városrendezési szempontokat és az építészeti kialakítást követtem figyelemmel, hiszen esztergomiként számomra már akkor is fontos volt, hogy ez a kérdés megoldódjon.

 

- A város romokban hever. Sok helyen még most sincs közvilágítás, a Fürdő szálló tetőszerkezete darabokban hullik szét, a belvárosban háborús filmet lehet forgatni szinte díszletek nélkül. Még most is az a véleménye, hogy jó ötlet volt elindíttatni az első adósságrendezést?


- Az adósságrendezésnek semmi köze sincs ahhoz, amit felsorolt. A közvilágítás az előző önkormányzat által még 2005-ben megkötött és a város számára előnytelen szerződés miatt került a vállalkozó által kikapcsolásra, melytől a képviselő-testület egyértelmű felhatalmazásával álltunk el. A jogi vita lezártával lehetőség lesz új szolgáltatóval az energiatakarékos közvilágítás teljes helyreállítására. A romokat pedig az előző időszakban kaptuk. Az sajnálatos, hogy 2011 januárjában látszott, hogy a fideszes többségű testület abban érdekelt, hogy a városban semmi ne történjen. Szerencsére ennek az időszaknak vége, és függetlenül attól, hogy milyen színű a polgármester, az állami konszolidációt megkaptuk, az árvízi vis maior keretből elkezdődtek az útfelújítások és az adósságok kifizetése után az egyik legjobb pénzügyi kondíciókkal rendelkező város lesz Esztergom. Ezt jövő év elejétől – köszönhetően az elmúlt 4 év szigorú és takarékos gazdálkodásának – a lakosság is meg fogja érezni.

 

- Meghirdettek egy új programot, ami szerint a városban működő vállalkozások beleszólhatnának abba, hogy mire költi a város az iparűzési adóbevételek egy részét. Mindeközben 2014-ben még mindig nincs működő, normális elektronikus ügyfélkapuja a városnak, amin keresztül a vállalkozások és az állampolgárok lekérdezhetnék és intézhetnék az adóügyeiket: ami van arra nem lehet regisztrálni, mert ilyen üzenetet kap az ember: "Io kivétel: The Network Adapter could not establish the connection". Mikor lép már be végre Esztergom a XXI. századba?


- Az elektronikus közigazgatásra való átállás a kezdeti időszakban okozhat fennakadásokat, de ezeket a technikai hibák idővel megszűnnek. Hogy a www.esztergom.hu városi honlap mikor lép be végre a XXI . századba, az pedig attól függ, hogy a még az előző önkormányzat által horribilis összegért beszerzett informatikai rendszert – mellyel folyamatosan küzd a hivatal is – hogyan és mikor tudják átalakítani a szakemberek.

 

- Mi az, amire polgármesterként elvégzett feladatai közül büszke?

 

- A város gazdasági stabilitásának megteremtése, a külkapcsolatok felélénkítése, a független szakmaiság képviselete és az elmúlt négy évben tanúsított helytállás.

 

- Mi az amit legnagyobb elkövetett hibájának tart az elmúlt 4 évben?

 

- Az első időkben reménykedtem az együttműködésben, és elhittem, hogy a városért mindenki képes összefogni.

 

- Ha visszamehetne az időben 4 évet, mit csinálna másképp? Sűrűsödnek a kritikus hangok, az egykori támogatók közül az MSZP és a Jobbik is éles kritikákat fogalmaz meg, az egykori civilekből sem sokan maradtak már a téren. Mivel tudja maga mellé állítani a 2014-es Tétényi Éva a 2010-ben rá szavazó, heterogén 8 ezres esztergomi tábort?


- A kritikus hangok a választások közeledtével óhatatlan, hogy gyakoribbak, bár az elmúlt négy évben sem szenvedtem benne hiányt. A letett munka és a személyes kiállás, amit a választópolgárok értékelhetnek függetlenül attól, hogy tartoznak-e pártokhoz avagy sem. Esztergom az első és ebben az itt élőkkel mindig is egyetértettünk.

 

- Hogy képzeli a személyes jövőjét? Indul polgármesternek és/vagy képviselőnek? Ha igen van-e már programja és van-e B-terv arra az esetre, ha más lesz a polgármestere a városnak?


- A polgármesterség egy olyan munka, amit határozott időre kapnak meg az emberek több ezer polgár felhatalmazásával. A négy éves ciklus végén a vállalásokat elemzik, és eldöntik, hogy adnak-e újra bizalmat- Általában két ciklus az ideális, hiszen 8-10 év alatt lehet a nagyobb folyamatokat, fejlesztések végrehajtani. Úgy gondolom, hogy a szakmai építő időszak most következik, hiszen a gazdasági alapokat megteremette a város. Bízom az esztergomiak városszeretetében.

 

Bejó 

 

2014. 06. 05. 8:25

" Szakmai véleménye szerint mi lesz a mélygarázs sorsa?

 - Ki kell javítani szerkezeti hibákat és be kell fejezni az építkezést. "

 

Kedves polgármester asszony ha ön valóban szakembernek-- és nem csak egy önmagát jól adminisztráló bürokratának tartaná magát , akkor nem mondana ilyeneket ön szakemberként pontosan tudja, hogy  ezt a mélygarázst soha nem lehet teljesértékű objaktumként üzemeltetni. Nemkellene visszaélni azzal a ténnyel,hogy a választók polgárok döntő többségének fogalma sincs a problémák eredetéről, Mint hallottuk Német Józsefet, nem is érdeklik a szakmai érvek de meg is értem mert én se sokat értenék egy udu nyelven töténő előadásból ! (de nem is az ő dolguk a probléma megoldása hanem a" szakembereké")

Ezért kérném ne állitson olyan dolgokat ami nem igaz! Ha már egyszer belemásztak egy ilyen őrületbe !

Mert ezt az épitményt két féle módon lehetne használhatóvá tenni elősször is a külső falakat fel kellene tárni és teljesen körbe falazni az eredeti tervek szerinti vizzáró betonnal! De mivel az alaplemez alá nemlehet vizzáró betont utólag bevinni ott ez már csak belülről lenne megvalósitható ami egyébként se lenne egyszerű feladat mert be kellene ereszteni a külső  falak alá, vagy olyan mennyiségű betonréteget kellene képezni ami legalább egyensújba lenne az alulról támadó hidrosztatikai nyomással ami biztos,hogy az alsó szintet elvenné és ezzel együtt is drágább lenne mint egy új mélygarázs megépitése az eredeti tervek szerint de legalább megmenthető lenne a Gigler félkész szállodája.

Tisztán szakmai okokból ugyanis, erre az alapra szállodát épiteni minimum szálhámosság ! De inkább büncselekmény kategória!

Vagy belülről ujra elkésziteni az egész épitményt az eredeti tervek szerint, és erre átterhelni a már meglévő szálloda súját, ez még jobbnak tünik de ez se olcsóbb,

Egyrész az alsó szint igy is elveszne. Másrészt még semmit nem csináltunk a födém közepére odabökött tartó oszlopokkal. Úgyhogy ebből az ügyből, már biztosan nem jön ki a város legalább 2 milliárdos plusz veszteség nélkül, ami a jelenlegi már elszenvedett legalább 2 milliárdon felül van, tehát legjobb esetben is legalább dupla áron lesz, százzal kevesebb parkolónk ennyiért meg már 2x ekkora befogadó képességű parkolóházat épithettünk volna, felfelé, de nem oda! mert ha netán ezek a baruházások mind megvalósulnak a szigaten, és valami csoda folytán még működni is fogmak, akkor ez a város forgalomtechnikai okokból fog teljesen lebénulni ! Mert az általuk generárt forgalmat semilyen irányban nem lehet elvezetni.

Ebből kimászni csak úgy lehetett volna, ha a város még időben kiszáll ebből az őrületből (amire már Meggyes is rájött pedig nem"szakember") és eláll a vételi szándékától a fenti hibás teljesités okán. Ennek meghiusulása pedig nagyobbrészben Tétényi Éva felelőssége. Ha pedig van önben némi szakmai büszkeség akkor ezt viszont önnek kellene bevállalni nempedig itt tovább ködösiteni!

2014. 06. 04. 17:55

   "- A kritikus hangok a választások közeledtével óhatatlan, hogy gyakoribbak, bár az elmúlt négy évben sem szenvedtem benne hiányt. A letett munka és a személyes kiállás, amit a választópolgárok értékelhetnek függetlenül attól, hogy tartoznak-e pártokhoz avagy sem. Esztergom az első és ebben az itt élőkkel mindig is egyetértettünk."

 

Nos ebben valóban egyet értünk bár már ezt is hallottuk néhányszor de azt még nem miért nem inditotta meg, az adósságrendezési eljárás előtt, a mélygarázs esetében az elállást a szerződéstől ! mikor erre már az előző testülettől felhatalmazása volt. Aztán miért kell nekünk a fürdőnek nevezett plékasznira, az évi százmilliókon felül még 1 000 000 000 azaz egy milliárd ft-ot kifizetni aztán ki? mikor? mire?és mennyit kapott a fürdő koncessziós szerződéséért 3.5-év után illenék már néhány ügyletről lerántani a leplet külömben mire kapna még 4 évet ?

Ha semmit nem teljesit az igéreteiből? Az adósságot meg senki nem fizette ki, ,törölte el, csak szétteritették az ártatlanokra ez senkinek nem érdeme.

Mert ezt is a reálgazdaságból fogják elszivni, ezért vannak éhbérek !

Nem kérünk a további porhintésből.