Válaszra várva 2.0

Válaszra várva 2.0

2014. 05. 29. 22:31

Minden állampolgárnak joga, hogy megismerje az állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szerv, intézmény birtokában levő információkat. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közintézményeknek kötelező az adatigénylésekre választ adniuk. Ezért közérdekűadat igényléssel fordultam Esztergom Város Önkormányzatához.

Tisztelt Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- a Mária Valéria Mélygarázzsal kapcsolatos jogi eljárások miatt felmerült ügyvédi vagy egyéb bírósági jogi eljárások költségeit (pl. szakértői díjak)
- a Giegler Kft-vel szemben folyó perek ügyvédi megbízásainak szerződéseit
- valamint a MV. mélygarázzsal kapcsolatos összes kifizetés jogcímét és összegét, amelyet a Giegler Kft fele teljesített az Önkormányzat
A kért adatokat 2010. október 1-től a mai napig kérem megadni.
8Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2014. május 9.

 

Üdvözlettel:

Bejó Gábor

http://kimittud.atlatszo.hu/request/maria-valeria-melygarazzsal-kapc

 

Az adatigénylésre normális esetben nem később, mint 2014. május 24. válaszolniuk kellett, illetve 2014. május 17.-ig kellett volna megküldeniük, ha az adatigénylést nem teljesítik, vagy a teljesítésre további 15 napra van szükségük.

 

Nos, 2014. május 29-ét írunk, az Önkormányzattól válasz egy sor, nem több, annyi sem érkezett.

 

Az igényelt adatokért kereset nyújtható be az illetékes bíróságon 2014. június 23.-ig. Nagyon bízom benne, hogy nem kell ehhez az eszközhöz folyamodni.

 

Bejó

 

Még nincsenek kommentek :(