Miért buknak meg annyian a Balassában?

Miért buknak meg annyian a Balassában?

2014. 02. 27. 15:38

A múlt heti, kissé bulvárosra sikeredett indexes cikk után a hírportál utánajárt, ugyan milyen okai is lehetnek annak, hogy félévi záráskor az elsősök nagy hányada megbukott a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában. Az okok között szerepel, hogy "az általános iskolából sokan úgy érkeznek, hogy számolni egy alsós szintjén tudnak, az olvasott magyar szöveget nem értik, és több év angoltanulás után sem tudnak válaszolni arra az egyszerű kérdésre, hogy What is your name?" - olvasható az Index.hu mai írásában.

Jámbor Szilvia, az iskola angoltanára vizsgaelnöki szakdolgozatában több olyan problémát is vizsgált már, ami idáig vezethetett. A tanulmányból kiderül, hogy nemegyszer tapasztalták azt, hogy hármas, sőt négyes tanulóknak is újdonság varázsával hatnak a legelemibb dolgok is a középiskola elején. A tanárnő arra volt kíváncsi, hogy milyen tudással érkeznek a diákok a középiskolába, ezért képességfelmérő teszteket íratott a közgazdasági szakközépbe járó kilencedikesekkel. A tesztben nemcsak angol és német, hanem elemi számolási készségeket és alapvető szövegértést mérő feladatok is szerepeltek. Direkt úgy állította össze a feladatlapot, hogy abban kevés nyolcadikos anyag legyen, hisz arra sokszor nem marad idő az általánosban sem.

 

Az anyanyelvi feladatlap az iskolákba mára teljesen megszokott szövegértési teszt volt: a diákoknak el kellett olvasniuk egy kb. féloldalas szöveget, majd ebből kaptak kérdéseket. A teszt megoldásához semmilyen lexikális tudás nem kellett. Aki elolvasta a szöveget és megértette, az könnyedén meg tudta válaszolni a kérdéseket. A végeredmény: az anyanyelvi szöveget átlagosan csak 60 százalékban értették meg a diákok.

 

A matematikatesztben alapvető műveleteket (összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglalás, pótlás) kellett megoldani. A feladatok nagyon könnyűek voltak (5+7=, 15-4=, 6x2= stb.), de mindegyikből 75-75-öt kellett megcsinálni, ráadásul időre. A teszt így nemcsak az elemi számolási készséget mérte, de a tanulók gondolkodási sebességét is.

 

Ezen minden osztály az elvárt szint alatt teljesített. Volt olyan 14 éves diák, aki összeadni harmadikos szinten tudott, kivonni első-másodikos szinten.

 

A teljes írás az index.hu-n olvasható.

2014. 03. 01. 12:19

Tulajdonképpen aztgondolom nagyjából mindenkinek igaza van abban amiről beszél,de legalábbis részigazságokat mond el. Aztgondolom nagyon sok tudományos értekezést lehetne tartani pl. arról milyen legyen a cipő? De a végső konnklúzió levonása érdekében mégiscsak megkellene kérdezni azt aki a a lábára húzta és visali. Aztán visszacsatolni a tapasztalatokat a fejlesztőknek.

Azthiszem ezt az oktatásban se lehetne másképpen csinálni és aztis gondolom az a következtetés áll a legtávolabb az igazságtól amit egy pedagógus állit a saját munkájáról. Legalábbis általába.

Tulajdonképpen ez a fejtegetés nagyon messzire vezetne, megpróbálom hát megfogni a dolgok lényegét! Minteggy összefoglalni az okokat.

Minthogy eddigi tapasztalataim alapján erre predesztinálva érzem magam.

Szerintem az a pedagógus aki a saját tanitványai többségét megbuktatja az  egy magbukott!  "pedagógus"

Máskérdér az, hogy nemtanácsolják el a pályáról, merthogy őt senki nem osztályozza mitöbb mégcsak nemis ellenőrzik de legkevésbé se követelik meg tőle a mennyiségi és minőségi munkát, de az előző összes pedagógust is minősitette aki odáig juttatta a diákot,ameddig eljutott.

Egyben aztis gondolom, az az iskola ahol ilyen dolgok megtörtémhetnek az is megbukott!!

Különösképpen ha azzal védekezik,hogy a diákok  bese járnak az órákra ez még akkor is igaz ha a tanár egyébként bejár és leis adja az anyagot, ami nincs mindig igy. Mert akkor a diákot már nemis bocsájthatja vizsgára a diáknak automatikusan ki kellett volna maradni, máskérdés ,mivel az iskolák darabra kapják a fejkótát utánuk is megkapják a pedagógusok a fizetést, ami szarvas hiba!

Igy aztán vélelmezem, az iskola nemannyira a diákokat mint inkább a/ saját bérüket ,munkahelyüket állásukat/ ohajtják "megmenteni"

 De az az oktatási rendszer is megbukott ahol ilyen iskolák működnek!

Máskérdés az ha "ilyen a kor szelleme"ezt hozták az iskolába de a szülőkkel is baj van netán őkis érzik a megbecsülés hiányát netán flusztráltak és reményvesztettek, motiválatlanok.

Akkor az a politikai rendszer is megbukott!!!

Tessenek hát mindazokat megbuktatni a "fülkébe"akik ide juttatták az országot!

Akik kinevelték ezt az embertipust, /pedagógust,szülőt, diákot/a legkülömbözőbb módszerekkel, miközben a saját munkájukat bérüket kiválónak értékelik.

Éppenezért aztgondolom a diák az aki legkevésbbé oka ,okozója  annak az állapotnek ami ezen a téren kialakult ők BIZTOS ,hogy ÁLDOZATOK!!

és egyáltalán nemgondolom,hogy rajtuk kellene a port elverni!!!

2014. 02. 28. 15:35
Birtokos:

Manapság a mesék világában élünk. Mesél a celeb (a franc se kíváncsi előző szexuális élményeire), mesél a politikus (ki hisz még neki) és most mesél a középiskolában tanító tanár. Ugye, senki nem hiszi, hogy egy átlagos tudású (elvégre felvették a középiskolába) diák nem tud két számjegyű összeadást, kivonást elvégezni?! Az említett felmérést végző tanárnő ezzel minősítette az általános iskolában tanító kollégáit. Remélem, lesz közülük olyan, aki reagál erre!

 

Egyetemen oktató kollégák érettségizett és felvett diákok matematikai-fizikai felkészültségéről is rémtörténeteket mesélnek. Simán elhiszem a cikket.

2014. 02. 28. 8:29

Manapság a mesék világában élünk. Mesél a celeb (a franc se kíváncsi előző szexuális élményeire), mesél a politikus (ki hisz még neki) és most mesél a középiskolában tanító tanár. Ugye, senki nem hiszi, hogy egy átlagos tudású (elvégre felvették a középiskolába) diák nem tud két számjegyű összeadást, kivonást elvégezni?! Az említett felmérést végző tanárnő ezzel minősítette az általános iskolában tanító kollégáit. Remélem, lesz közülük olyan, aki reagál erre!