Egy iskola jó hírnevének védelmében

Egy iskola jó hírnevének védelmében

2014. 02. 18. 19:58

Az Index.hu-n a mai napon cikk jelent meg az esztergomi Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolával kapcsolatban. Megkértük Meszes Balázst, az iskola igazgatóját, hogy fejtse ki véleményét az indexes cikkben olvasottakkal kapcsolatban.

"Egy - hónapok óta az intézményt és annak tanárait sértő megjegyzésekkel illető -szülő a gyermekeit ért vélt sérelmeiért kívánt elégtételt venni iskolánkon. Kéréseit igyekeztük teljesíteni, de sértő megjegyzéseit és irreális követeléseit figyelmen kívül hagytuk, ezért fordult az országos médiához. Meglepetésünkre, egy erre alapozott, az iskolát egyetlen szülő véleménye alapján, egyetlen tény kiemelésére épülő, figyelemfelkeltő cikk született.

 

A cikk címe sokkoló; arra enged következtetni, hogy az intézményben a buktatás a jellemző eszköz, így torz képet fest az iskolánkban folyó munkáról; elfeledkezve arról, hogy egy középiskolának vannak egyéb, jól mérhető kimeneti követelményei: az eredményes érettségi és szakmai vizsga. Mindemellett messzemenő következtetéseket sugall az iskolában folyó pedagógiai tevékenységre nézve a félévi értesítőben feltüntetett osztályzatok alapján, melyek figyelemfelkeltő-figyelmeztető jelként szolgálnak tanuló és szülő számára. Ilyen értelemben természetesen az elégtelen osztályzat eszköz, amely nem ismeretlen az oktatási rendszerben. A tanév végi, érettségi és szakmai vizsgaeredmények azonban mindig azt bizonyítják, hogy a tanulók többségénél elérjük a kívánt célt – tehát az elégtelen osztályzat nem a büntetés, a fegyelmezés eszköze, és nem feltétlenül szégyen, ahogy azt a szélesebb közvélemény még gondolja. Iskolánk tehát nem kivétel, hanem, ahogy ezt a kompetenciamérések is bizonyítják, az átlagos teljesítményű középiskolák sorába tartozik.

 

Az Index.hu-n megjelent cikk írója jól látja, hogy az iskolák egy része komoly kihívásokkal szembesül, ahogy azt iskolánk statisztikai adatai is mutatják. Egyre több a viselkedési problémákkal és tanulási nehézséggel küzdő diák; sokan érkeznek hozzánk hiányos tudással az általános iskolából. Egy tanár munkájában elérkezhet az a pont, amikor már a tanuló ellenállásával küzdve kell ellátnia feladatát. Fontos számunkra, hogy a szülők bizalommal és megértéssel kezeljék a tanár lépéseit, és ne ellenfelet lássanak benne. Hiszen a cél közös.

Lehet, hogy sokan nem hiszik el, de tanáraink igenis kudarcként élik meg a tanulók buktatását, próbáljuk az esetenként motiválatlan, céltalan, közönyös tanulókat különböző módszerekkel szakmához, illetve érettségi bizonyítványhoz juttatni. Meggyőződésünk, hogy az a diák, aki él a tanárok oktató-nevelő tevékenysége által felkínált lehetőségekkel, sikeresen teljesíti a követelményeket. Méltánytalannak tartjuk, ha valaki az oktatás színvonalát és intézményünket kizárólag egyetlen szempont alapján ítéli meg, elfeledkezve minden más, az iskola és tanárai által a tanulók érdekében végzett munkáról."

 

2014. 02. 20. 0:23

Mit ne mondjak, érdekes ez így... Én is idejártam. Tény, hogy sok a kezelhetetlen gyerek ebben az iskolában, de azért a számok magukért beszélnek... Gondolom a motiváció az lesz, hogy évvégén mindenki megkapja a kegyelem kettest, a probléma megoldódik, a bulvár is leszáll a témáról. A szülő kiveszi a gyerekét, ezzel megszakad az iskola-szülő és gyerek között a kapcsolat, az iskola visszatér régi kerékvágásába, félév múlva már senki nem fog erről beszélni. A problémák pedig minden oldalról, iskola, szülő, gyerek (nemcsak itt, hanem az egész magyar oktatást érintve) a szőnyeg alá lesz söpörve. Egyszóval: kb még egy hétig hír lesz, aztán ennyi, mindenki megnyugszik.

Törölt felhasználó #3155

2014. 02. 19. 10:55
Gigi:

Én abba középiskolába jártam, amelynek az egyik tanára - Balázs linkjében - nyilatkozik. Szerintem nagyon jó iskola volt,  Abban az időben fehér holló volt a bukás, illetve aki bukott, legtöbbször ki is maradt a suliból. Sok mindent megtanultunk abban az iskolában, persze sok mindent nem ott tanultunk meg.

Sajnálom, hogy ennyire elértéktelenődött a szakmunka, lezüllött annak oktatása, nem számít a tudás - pedig hát nem lehet mindenkiből diplomás.

Tudom, hogy közhely a kijelentés, és a kérdés is költői:  ők fogják (?!) biztosítani a nyugdíjunkat....

Emlékeztetnék rá, hogy a szakmunkásképzés leépítése—egyáltalán az oktatás visszafejlesztése—kormányzati akarat! Magam hallottam a Kossuthon, amikor az oktatási (vagy milyen) helyettes-államtitkár kijelentette, hogy „egy kőműves tanuló, az tanuljon meg falazni—mintha ez lenne egy kőműves egyedüli dolga—és nem kell a fejét terhelni a történelemmel.”
A szakmunkásképzés a rendszerváltás óta mostohagyerek, de 2010 után még inkább azzá lett.
A mai miniszterelnök nem szakmunkásokat, hanem—mint mondta--még több közmunkást szeretne látni.
Nem kell tehát csodálkozni a történteken, mert csupán a kitűzött kormányzati cél teljesül.
Nyugdíj? Miről beszélsz tisztelt Gigi? Nem lesz nyugdíjra pénz, és a mai ifjúság jól teszi—már ha teheti—ha valami külön biztosítási formát keres magának, mert a magyar államtól nem nagyon várhat semmit. Megjegyzem az Alaptörvénynek hívott tákolmányban egyetlen szó sincs a nyugdíjról.
Nem is járulékként, hanem adó formájában szedik be a pénzt a zemberetől, amennyire tudom.

2014. 02. 19. 10:03

Én abba középiskolába jártam, amelynek az egyik tanára - Balázs linkjében - nyilatkozik. Szerintem nagyon jó iskola volt,  Abban az időben fehér holló volt a bukás, illetve aki bukott, legtöbbször ki is maradt a suliból. Sok mindent megtanultunk abban az iskolában, persze sok mindent nem ott tanultunk meg.

Sajnálom, hogy ennyire elértéktelenődött a szakmunka, lezüllött annak oktatása, nem számít a tudás - pedig hát nem lehet mindenkiből diplomás.

Tudom, hogy közhely a kijelentés, és a kérdés is költői:  ők fogják (?!) biztosítani a nyugdíjunkat....

2014. 02. 18. 20:28

Itt is megjelent egy cikk, ebben még a hivatkozott szülőt is néven nevezik.

http://444.hu/2014/02/18/ha-ide-jarsz-megbuksz/