200 ezerbe kerülhet ha nem takarítjuk naponta a tyúkólat

200 ezerbe kerülhet ha nem takarítjuk naponta a tyúkólat

2014. 02. 13. 18:37

Új rendeletet készül elfogadtatni az Önkormányzattal Tétényi Éva polgármester a testület február 20-i ülésén, mely több magatartásformát is magánszemély elkövető esetén 200 ezer forintig, jogi személy esetén pedig akár kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtana, mint a "közösségi együttélés alapvető szabályait sértő" tevékenységet.

200 ezer forinttal vagy cég esetén 1 millió forinttal büntethető lesz az, aki:

 • Hirdetéseket, plakátot, falragaszt tiltott helyen elhelyez (nem tiltott hely viszont nem sok van)
 • Aktualitását vesztett, lejárt hirdetményt nem távolít el 
 • Önkormányzati, hatósági hirdetményt, közlekedési eszköz menetrendet leszakít, megrongál, eltávolít, megrongál, vagy ezekre felhív, utasítást ad

200 ezer forinttal vagy cég esetén 1,5 millió forinttal büntethető lesz az, aki:

 • Az állatok tartására szolgáló helyiségeket napi rendszerességgel nem takarítja, fertőtleníti
 • Állati tetemet közterületen vagy önkormányzati tulajdonú területen elhagy,
 • Bármilyen állatot oly módon tart, hogy az állat a közterületeket, valamint többszintes lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát beszennyezi
 • Közterületen kóborló állatot vagy galambot etet,
 • Többlakásos épület udvarán vagy lépcsőházában ebet póráz nélkül vezet vagy szabadon tart,
 • Trágyát belterületen szabadon érlel

200 ezer forinttal vagy cég esetén 2 millió forinttal büntethető lesz az, aki

 • Az önkormányzat kezelésében vagy tulajdonában lévő közutat, járdát a burkolatbontási tilalomról szóló rendeletet megszegve megbontja, erre utasítást ad, vagy felhív.
 • Megbontott burkolat helyreállítási munkáit nem vagy nem szabályszerűen végzi el.

150 ezer forinttal, vagy cég esetén 500 ezer forinttal böntethető lesz az, aki a házszámtáblát vagy utcanévtáblát

 • Nem helyezi ki, vagy annak tisztántartási kötelezettségét elmulasztja,
 • Eltakar, beszennyez, olvashatatlanná tesz,
 • Jogellenesen eltávolít, megváltoztat, vagy erre utasítást ad, felhív
 • Jogellenesen vagy megtévesztő módon helyez vagy helyeztet ki

200 ezer forinttal, vagy cég esetén 2 millió forinttal büntetheő lesz az, aki a város címerét, szóemblémáját vagy zászlóját jogosulatlanul használja:

 • a címert és a zászlót áruvédjegyként, pártok és csoportok politikai propagandájának részeként használja
 • a címert és a zászlót nem hiteles alakjában, szerkezetében és jelképi elemeinek teljességében használja fel
 • többszínű megjelenítés esetén a címer előírt színezésétől eltér
 • a szóemblémát engedély nélkül használja

100 ezer forinttal vagy cég esetén 500 ezer forinttal lesz büntethető az aki a temetőben sérti meg a "közösségi együttélés szabályait". Ezek a rendelet szerint a következőek:

 • a faültetésre és a sírhelyek virággal történő díszítésére vonatkozó előírásokat megszegi, 
 • a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül, vagy attól eltérően végez munkát,
 • a keletkezett hulladékot nem az arra kijelölt gyűjtőhelyen helyezi el, 
 • a temető területén bármiféle hulladékot éget, 
 • az építéssel, bontással keletkező anyagok haladéktalan elszállításáról nem gondoskodik,
 • a sírhely körüli közlekedő utat felássa, illetve a sírok mellé engedély nélkül ülőpadot helyez el,
 • kutyát és egyéb állatokat – vakvezető kutya kivételével – a temető területére bevisz,
 • nem a temetőből származó hulladékot a temető területén helyez el, illetve szemetel,
 • a temető területén reklámot, hirdetést helyez el, vagy árusító tevékenységet végez

200 ezer forinttal vagy jogi személy esetén 2 millió forinttal lesz büntethető az, aki  közterületet közterület-használati engedély nélkül, vagy a közterület-használati engedélyben foglalt előírások megsértésével használ, a közútkezelői hozzájárulás beszerzésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, úton végzett munka során a munkavégzés jelzésére és körülkorlátozására vonatkozó jogszabályi előírásokat nem tartja be.

Legszéleskörűbben azonban talán az a rendelkezés fogja érinteni a város polgárait, ami szerint szintén 200 ezer forinttal vagy jogi személy esetén 2 millió forinttal lesz büntethető az ingatlanok környezetének elhanyagolása, az ingatlantulajdonból fakadó kötelezettségek végre nem hajtása. Talán páran még emlékeznek, hogy az előző ciklusban meghozott szabályok értelmében minden esztergomi ingatlantulajdonosnak kötelezően karban kell tartania az ingatlana környezetében található közterület növényeit - az erről szóló rendelet az esztergom.hu-ról elérhető változata alapján a mai napig hatályban van (bár elvileg egy 2012-es kúria határozat megsemmisítette).

200 ezer / 2 millió lesz a büntetése tehát annak, aki ingatlantulajdonosként vagy az ingatlant más címen használóként:

 • ingatlanának a gyommentesítésről, tisztántartásáról rendszeresen és megfelelően nem gondoskodik,
 • ingatlana előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, hó- és síkosságmentesítéséről jogszabály szerint nem gondoskodik,
 • ingatlana előtti zöldsáv jogszabály szerinti karbantartását elmulasztja,
 • ingatlana előtti vízelvezető árok tisztításáról nem gondoskodik, vagy abba a víz lefolyását akadályozó anyagot juttat,
 • ingatlanán hulladékot felhalmoz, raktároz, vagy rendszeres elszállításáról nem gondoskodik, mellyel a rovarok, rágcsálók elszaporodását elősegíti,
 • a kerti hulladék kezelésére, elégetésére vonatkozó előírásokat megszegi,
 • magánterületen álló fának a csonkolására vagy kivágására vonatkozó tilalmat megszegi, előírásokat megsérti, vagy az engedélyezett fakivágás esetében az előírt fapótlási kötelezettségének határidőig nem tesz maradéktalanul eleget,

Továbbá ugyanilyen szankció vár még arra, aki

 • a közterületi útfenntartó vagy síkosságmentesítő anyagot szétszórja, a közérdekű síkosságmentesítést zavarja,
 • az elhullott állata tetemének, illetőleg az állati eredetű mellékterméknek és hasznosíthatatlan állati eredetű anyagnak az ártalmatlanná tételéről megfelelően nem gondoskodik,
 • csapadékvíz elvezető közcsatorna víznyelőjébe, csapadékvíz-elvezető árokba, a szennyvízelvezető csatornahálózatba dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot szór, önt vagy bevezet,
 • építkezés vagy más por keletkezésével járó tevékenység során a por képződésének mérséklésére a megfelelő óvintézkedések megtételét elmulasztja, közterületet vagy más ingatlanát porral beszennyezi vagy az építési hulladék tárolására és gyűjtésére vonatkozó előírásokat maradéktalanul nem tartja be,
 • az üzemeltetésében lévő szórakozó-, vendéglátó-, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakasznak, közterületi résznek a nyitva tartás ideje alatt és zárás után feltakarításáról, télen a hóeltakarításról és síkosságmentesítésről nem gondoskodik megfelelően, illetve szükség esetén megfelelő szemetesedény, hamutartó kihelyezéséréről és annak rendszeres ürítéséről nem gondoskodik,
 • hólerakás szabályaira vonatkozó előírásokat megsérti
 • közterületen lévő zöldterületre, közterületi zöldfelületre gépkocsival vagy más járművel ráhajt
 • a közparkban lévő öntözőhálózatot, a növények öntözésén kívül más célra használ,
 • az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat összekeveri vagy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket nem rendeltetésszerűen használja

 

Amennyiben elfogadja a képviselőtestület Tétényi Éva előterjesztését, úgy ezek a szankciók a kihirdetést követő hónap első napjától lépnek életbe. Nem szól a rendelet arról, hogy fel kíván-e állítani a polgármester egy kisebb hadseregre való állományt annak érdekében, hogy minél gyorsabban elkapják és átneveljék a nótoriusan a társadalmi együttélés szabályai ellen vétő esztergomiakat, akik nem minden nap takarítják ki a tyúkólat fertőtlenítőszerrel, vagy nem vágják a közterületen a füvet a panelházuk körül.

 

A rendelet tervezet ide kattintva tekinthető meg

2014. 02. 16. 12:32
Cserép János:

Itt látszik, hogy mennyire SEMMI nem történt 4 évig. Tétényi hozatna egy rendeletet, ami ugyanazokat a dolgokat konzerválja bele a helyi jogrendszerbe, amik ellen sokan a leginkább tiltakoztak Meggyes idején és amiket már régen ki kellett volna kukáznia egy magára valamit is adó önkormányzatnak...

 J elentem a helyzet változatlan, továbbra is vak vezet világtalant!

 Pontosabban szólva a helyzet fokozódik! De ha arra gondolok,hogy a kampány már megkezdődött de a városban fokozódik az érdektelenség, kiteljesedik az össztársadalmi nihil aztán meg jön az össztársadalmi vinnyogás. Miközben se szeri se száma a városban a független, civil szervezeteknek , az ország másik végéből inditanak ejtőernyősöket a választáson. Összeesküdött a helyi értelmiség a lakosság ellen!?  Nekem talán már mindegy is csak aztán ne nyüszitsenek itt kórusba.  T ovábbi szépnapot mindenkinek!

 "Közterületen kóborló állatot vagy galambot etet,"

 Ez akár 1,5 millióba is kerülhet ha mondjuk egy szórakozott kisgyermek az anya ölébe ülve a közterületi ingatlan /kerthelyiségbe/ lesöpri a morzsákat az ott tanyázó galamboknak?! A nyomorúság örök de a butaság határtalan és ezt egy független polgármester terjeszti be közvetlen a választások előtt!

 Ez már a majmok bolygólya

2014. 02. 15. 15:27
Sanya33:

a büntetések magassága, tekintettel az átlagkeresetek összegére,

 

indokolttá teszik, hogy ezek a törvényhozók az igazságügyi elmeszakértők vizsgálatának vessék alá magukat.  

Ha kiderül, hogy mégis normálisak, akkor a börtönbe velük!!!

Te Sanya!

Börtönben az eltartás igen sokba kerül. Még azt is mi fizessük? Egy nagy túrót. Lapátot a kezükbe. Sajnos egyetlen egy képviselő sem járja a város utcáit. Vagy mind vak és süket ? Ezt derítsük ki ! Remélem nem sok van már hátra ennek a vezetésnek.Üvöltés

2014. 02. 14. 18:15

  Igazad van, börtön vagy zártosztály ! Meg azokat is aki mégegyszer bármelyikükre is  szavaz!

  Ha pl. arra gondolok,hogy a meggyes érában egy jogosulatlan cimerhasználat

  max 30 000 Ft-ot ért ez a jövőben 200 000- akár 1 millió is lehet ez valóban figyelemreméltó fejlődés. nem semmi!

2014. 02. 14. 16:29

a büntetések magassága, tekintettel az átlagkeresetek összegére,

 

indokolttá teszik, hogy ezek a törvényhozók az igazságügyi elmeszakértők vizsgálatának vessék alá magukat.  

Ha kiderül, hogy mégis normálisak, akkor a börtönbe velük!!!

2014. 02. 14. 8:38

Igazán kiváncsi lennék, hogy az Önkormányzat tulajdonában, vagy kezelésében lévő ingatlanok és azok környezetének elhanyagolása esetén ki fizeti a bírságot. Mert, hogy elképesztő a városban tapasztalható rendetlenség.  Ha igazán azt szeretné a polgármester asszony, hogy rend és tisztaság legyen, akkor először talán a saját háza táján kellene rendet rakni. Ezt nem nagyon látjuk szeretett városunkban. 

2014. 02. 13. 18:54

Csak tiszteletteljesen és kíváncsiságból kérdezem meg :

-A volt Laktanya  épületére,

-A Bajcsy-Zs. úton lévő három épületre,

- Az un. Átjáróház épületére ez hogyan értelmezhető ?

Egyáltalán ezeknek ki a gazdája?

2014. 02. 13. 18:41

Itt látszik, hogy mennyire SEMMI nem történt 4 évig. Tétényi hozatna egy rendeletet, ami ugyanazokat a dolgokat konzerválja bele a helyi jogrendszerbe, amik ellen sokan a leginkább tiltakoztak Meggyes idején és amiket már régen ki kellett volna kukáznia egy magára valamit is adó önkormányzatnak...