A január 23-i testületi ülés témái

A január 23-i testületi ülés témái

2014. 01. 17. 13:28

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2014. január 23-án (csütörtökön) 17 órakor a Városháza nagytermében lesz. Az ülésen a következő napirendi pontokat fogják tárgyalni: 

1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása I. fordulóban

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

2.  Javaslat az Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának 2014. évi általánostól elérő ügyfélfogadási rendjéről szóló rendelet megalkotására

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

3. Javaslat Esztergom Város Önkormányzatának a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló rendeletének megalkotására

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról szóló rendelet megalkotására

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

5. Javaslat a közterületek használatáról szóló 3/2007.(I.25.) ör. rendelet módosítására

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

6.   Javaslat az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 74/2006.(XII.22.) ör. rendelet módosítására

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7.  Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 32/2001. (XI. 22.) KT. számú rendelet módosítására a 2014-es naptári évre vonatkozóan

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

8.       Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

9.     Esztergom Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

10.        Döntés az „Európa a polgárokért” című pályázat beadásáról

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

11.        I. számú iskolavédőnői körzet betöltetlen státuszának betöltése

        Előterjesztő: Németh József, a Közjóléti Bizottság elnöke

 

12.        Esztergom-Annavölgy közös háziorvosi körzet létrehozása

        Előterjesztő: Németh József, a Közjóléti Bizottság elnöke

 

13.        Döntés az Önkormányzat, valamint a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft-vel megkötésre kerülő megállapodásról

        Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

14.        A Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

15.        Esztergom közigazgatási területén található OKTÁV KKN Kft-ben létrehozásra kerülő Intézményi Tanácsba tag delegálása

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

16.        A Honvéd Utcai Óvoda intézmény vezetői állására kiírandó pályázati felhívás elfogadása

Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

17.        Az esztergomi óvodák nyári nyitva tartása

 

        Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

18.        Közétkeztetéssel kapcsolatos szerződés (Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola gyermekétkeztetése) megkötése

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

19.        A Hungast Kft-vel kötött szerződés módosítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

20.        Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2013. II. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

21.        A Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány beszámolója a 2013. IV. negyedévben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnök

 

22.        A Szent Tamás-hegyi partfal omlás vis maior pályázat módosításával  kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

23.        Magyar Közút Kht. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságával megkötött megállapodás felmondása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

24.        A Palatinus tófürdő területén található csúszda elővásárlásával kapcsolatos döntés

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

25.        Telekhatár rendezés az esztergomi 18847 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

 

26.        Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány kérelmével kapcsolatos döntés

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

27.        Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában lévő színpad hasznosításával kapcsolatos döntés

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

28.        Lauró Árpád helyiségbérleti kérelmével kapcsolatos döntés

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

29.        Magyar Posta Zrt. helyiséghasználati kérelmével kapcsolatos döntés

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

30.        A 2014. évi gyepmesteri díjszabás meghatározása

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

31.        Interpellációk, kérdések

 

32.        A Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

        ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

33.        A Szent István Strandfürdő, Esztergom intézménnyel kapcsolatos döntés

        ZÁRT ÜLÉS!

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

34.        Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tisztségviselőinek megválasztása (Regia Civitas Kft.,  Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.)

        ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Steindl Balázs képviselő

 

35.        Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi üzleti terve

        ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

36.        Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések

        ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

 

Tájékoztatók:

 

*        Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

*        Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

*        Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága 2014. évi munkatervéről

        Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

*        Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága 2014. évi munkatervéről

        Előterjesztő: Németh József, a Közjóléti Bizottság elnöke

 

*        Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 2014. évi munkatervéről

Előterjesztő: Juhász István, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

 

*        Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottsága 2014. évi munkatervéről

Előterjesztő: Ivanov Mihály, a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság elnöke

 

*        Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kisebbségi Bizottsága 2014. évi munkatervéről

        Előterjesztő: Stámusz Andrea, a Kisebbségi Bizottság elnöke

 

*        Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Ifjúsági Bizottsága 2014. évi munkatervéről

        Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

*        Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 2014. évi munkatervéről

        Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke  

 

*        Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága 2014. évi munkatervéről

        Előterjesztő: Zoltai Dániel, a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

 

2014. 01. 18. 18:54
Lacika:

 Nem fogunk sokat veszíteni, a szokásos mennyiséget meg fogjuk kapni.

Váljék egészségedre!

Nem tudtam, hogy a nyilvános önkormányzati ülésekre azért járnak el az emberek Esztergomban, mert ingyen van. Ellenben a cirkuszi előadásért, vagy színházért fizetni kellene.  Akárcsak a tömegközlekedésért...

2014. 01. 17. 22:19
kopasz76:

Vicces ember ez a polgármester.

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2014. január 23-án (csütörtökön) 17 órakor a Városháza nagytermében lesz. Az ülésen a következő napirendi pontokat fogják tárgyalni:

Komolytalan, hogy a napirend 36 pontból áll, és délután ötkor kezdik el... 

 

A megszokott gyakorlat szerint Stájndli őőőööö Balázs frakciója a felét nem kívánja tárgyalni, ezzel máris több idő jut majd személyeskedni és gyakorolni a fidesz-orcátlan stílust. Nem fogunk sokat veszíteni, a szokásos mennyiséget meg fogjuk kapni.

2014. 01. 17. 19:46

Vicces ember ez a polgármester.

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2014. január 23-án (csütörtökön) 17 órakor a Városháza nagytermében lesz. Az ülésen a következő napirendi pontokat fogják tárgyalni:

Komolytalan, hogy a napirend 36 pontból áll, és délután ötkor kezdik el... 

Tegyük fel, hogy nem a "szokásos" esztergomi önkormányzati ülés  (vagyis bekiabálások, személyeskedések, kölcsönös adok-kapok  nélkül) átlagosan negyed óra alatt "kivégeznek" egy-egy napirendi pontot, és haladéktalanul megkezdik a következő napirendi pont megtárgyalását. Ebben az ideális esetben óránként négy napirendi pont megoldódik egy óra alatt. Ebben az esetben kilenc órás lesz a testületi ülés.

Ha tíz percenként végeznek egy előterjesztéssel, akkor hat óra leforgása alatt végeznek!

Az se normális aki így tervez...

És ezt, egy állítólagos mérnök terjeszti elő...

 

Törölt felhasználó

2014. 01. 17. 18:47

Milyen jó lenne, ha menne a város weboldala... de nem megy.