Lakossági tájékoztató a 2013. évi rendezési tervi változásokról

Lakossági tájékoztató a 2013. évi rendezési tervi változásokról

2013. 12. 20. 12:36

„Északi városrész” 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy az Esztergom, Északi városrész, Szamárhegy, valamint a Búbánatvölgy területeket érintő Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2010. (XI.26) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről a 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) értelmében hatályát vesztette. Sajnos a területre a képviselő-testület nem fogadott el helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet, ezért jelenleg az épített környezet alakításáról szóló Étv., valamint az OTÉK előírásai vonatkoznak. A terület felhasználását a 563/2004.(XII.9.) esztergomi öh.-val elfogadott Esztergom Város Településszerkezeti Terve rögzíti. 

Ipari Park 
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 435/2013. (X.31.) öh. határozatával az Ipari Park városrész, valamint Déli városrész területeken Esztergom Város Településszerkezeti Tervét módosította. 
Esztergom Város Önkormányzatának 16/2013. (XI. 5.) ör. rendelete Esztergom, Ipari Park helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 27/2008. (III.20.) ör. rendelet módosításáról november 5.-én kihirdetésre került a helyben szokásos módon. A rendelet az Étv. értelmében a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 

Szenttamás hegy 
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 513/2013. (XI.21.) öh. határozatával az Esztergom, Szenttamás városrész területen Esztergom Város Településszerkezeti Tervét módosította. 
Esztergom Város Önkormányzatának 23/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az Esztergom, Szenttamás városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 40/2005.(XI.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról december 5.-én kihirdetésre került. A rendelet az Étv. értelmében a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
Az elfogadott módosítással a 2007-ben kezdeményezett eljárás zárult le. 

Víziváros és Várhegy 
A módosítást kizárólag a vízivárosi Rózsakert területét érintően folytattuk le. 
Esztergom Város Önkormányzatának 22/2013. (XII. 5.) ör. rendelete Esztergom, Víziváros és Várhegy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 41/2006. (VII.14.) ör. rendelet módosításáról december 5.-én kihirdetésre került. A rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. (1) b) pontja értelmében a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 


A fenti településrendezési eszközök elérhetők lesznek Esztergom Város hivatalos honlapján az esztergom.hu portálon. 
Még nincsenek kommentek :(