Újból járhatnak a buszok?

Újból járhatnak a buszok?

2013. 12. 11. 15:04

Ha a holnapi testületi ülésen elfogadásra kerül, akkor jövő év elejétől két és fél év kihagyás után újból lesz helyi járatos tömegközlekedés Esztergomban.

A 2011. július 4-től megszűnt helyi járatok helyett a nagyrészt a régi 3-as, 4-es, 7-es és 9-es jelzésű helyi járatok útvonalán áthaladó helyközi járatokat, és az ingyenes Tesco-s buszt letett igénybe venni az utóbbi években. Jövő év elejétől, ahogyan évtizedeken keresztül, újból a Vértes Volán Zrt. szállíthatja majd az utasokat a város közigazgatási területén belül kijelölt nyomvonalon.

 

A bevezetni kívánt új helyi járat vonalvezetése részben a korábbi 1-es, részben pedig a 6-os buszjáratok útvonalát kívánja követni, ezzel összekötve a Bánomi lakótelepet (Pilismaróti vám) a Kórház érintésén keresztül a Vasútállomással.

A tervezett menetrend

 

A járatok csúcsidőben 30 perces, csúcsidőn kívül 60 perces követési idővel közlekednének munkanapokon 4:40 órától, egészen 20.00 óráig, szabadnapokon (szombaton) pedig 5:40-től 14 óráig járnának. A Bánomi lakóteleptől a Vasútállomásig 20 perces menetidővel kell majd számolni, a menetrend tervezésekor figyelembe lett véve a vonatok indulási és érkezési ideje is.

 

 

A megyei nagyobb városokban (Tata, Tatabánya, Komárom) használatos helyi járatok árának összevetése után az esztergomi járatok díjszabása a következő szerint alakulhat:

 

 

Tarifaelem megnevezése

Vértes Volán Zrt. által javasolt díjak (Ft/db)

Elfogadásra javasolt díjak(Ft/db)

1.

Menetjegy

210

200

2.

Egyvonalas havi bérlet

3.900

4.000

3.

Egyvonalas félhavi bérlet

2.200

2.000

4.

Összvonalas havi bérlet

4.900

5.000

5.

Összvonalas félhavi bérlet

2.750

2.000

6.

Tanuló havi bérlet

1.800

2.000

7.

Nyugdíjas havi bérlet

2.500

2.000

 

Pótdíjak:

4.000 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat visz fel az autóbuszra, ami kézipoggyászként nem szállítható, továbbá, aki a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon bepiszkolja.

8.000 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki az tovább utazik annál a távolságnál, amire a jegye érvényes, továbbá jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel kísérli meg az utazást.

 

A menetjegy a város helyi járatain biztosít jogot az utazásra, az egyvonalas bérlet a bérletjegyen feltüntetett viszonylaton lesz érvényes, az összvonalas bérlet pedig a város közigazgatási határain belül közlekedő bármelyik helyi járaton és egyes helyközi járatok a városon áthaladó szakaszain lesz használható. A tervek szerint a 8503 Esztergom-Pilisszentlélek-Dobogókő, a 8519 Esztergom-Dorog-Esztergom és a 8526 Esztergom-Dorog vonalon közlekedő helyközi járatok helyi részein lehetséges majd közlekedni a helyi tarifa megfizetésével.

A holnapi ülésen elfogadásra beadott javaslat szövege:

 

„Esztergom Város Képviselő-testülete     szavazat  mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete  /2013.(….) öh. határozata

 

Esztergom Város területén menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés újraindítása

 

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza Tétényi Éva polgármestert, hogy tárgyalásokat folytathasson a Vértes Volán Zrt-vel a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemét képező közszolgáltatási díjak, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, valamint ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményekkel, valaminta személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 22. § (2) bekezdésében meghatározott „jogszabály” kötelező tartalmi elemeinek egyeztetésével kapcsolatban.

 

2. Továbbá Tétényi Éva polgármester útján felkéri az Aljegyzőt, hogy a jogszabályoknak megfelelően dolgozza ki a rendelet-tervezetet az autóbusszal végzett menetrend szerinti szolgáltatásokról.

   

Felelős: Tétényi Éva polgármester

Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont 2014. január 23.”

 

-mTz-

 

2013. 12. 11. 18:34

..  az lemaradt, hogy Pestről hazafelé sem lehet elérni az induló helyijáratot.

Régen mikor nagyjából minden óra 55. percében volt a vonat érkezési ideje elméletileg el lehetett érni az egészkor induló helyijáratot (volt 5 egész perc arra a pár méteres útra) de gyakran akkor sem sikerült, hiszen a Vértes Volán pontosságáról ismert buszvezetői renszeresen elhúztak a megállóból,mintha azután kapnának prémiumot hány utas maradt le mert nem volt elég gyors a vonatról való leszállás után.

Ök szagolják csak a busz bűznyomát ....   és gyalogoljanak ... akár Bugacig is, hiszen a Tesco busz is egészkor indul.

2013. 12. 11. 18:13

.. ez nem igaz! Ez noormááális?  "

"Géza azt írja az újság"?

"menetrend tervezésekor figyelembe lett véve a vonatok indulási és érkezési ideje is."  A Bánomi lakóteleptől a Vasútállomásig 20 perces menetidővel kell majd számolni,

A hivalos "Elvira" menetrendben a vonatok érkezés Esztergom állomásra minden óra 59. perce.

A vontok indulása Esztergom állomásról minden óra 01 perckor.

Emberek megnézte valaki is a MÁV menetrendet?

Ennyire nem lehetnek kretének!

Ez parasztvakítás a köbön ..... Hogy a fenébe fogom Bugacról (bocs: Szentgyörgymezőről) elérni a vonatot?

Most (2013.12.14-ig) a Tesco busz még szűken de elérhetővé tette ... igyaz a vonatok indulása minden óra 30 perckor van

Örület .....