Kertvárosban, Szamárhegyen és Búbánatvölgyben nőtt leginkább a lakosok száma

Kertvárosban, Szamárhegyen és Búbánatvölgyben nőtt leginkább a lakosok száma

2013. 11. 17. 14:05

Esztergom lakosainak számáról, összetételéről utoljára 2011-ben készült népszámlálás. A város egyes területein történő lakossági eloszlásról nemrég hivatalos adatokat adott ki a KSH. Ezekből szépen levezethető, hogy mely részeken nőtt vagy csökkent a lakosság száma leginkább.

E szerint a népszámlálási lakónépesség 28 759 fő, a lakások száma pedig 12 287. Ez a tíz évvel ezelőtti állapottal összevetve nem tűnik erős csökkenésnek, mivel a 2001-es népszámláláskor 29 041 főt írtak össze. Érdekesség, hogy a kisebb lélekszám ellenére a lakások száma növekedett, hiszen 2001-ben "csupán" 11 093 darab volt azokból. Ahogyan az új millennium kezdetén, úgy a lakosok jelentős része manapság is a város központi belterületén él: a 2001-es 22 626 fős értékhez képest ma 20 804-en laknak ott.  Elsőre furának hathat, hogy a szoros értelemben vett Esztergom lakosainak száma jobban csökkent, mint a város összlakossága, de valószínűsíthető, hogy ezen lakosok a város más részeire (például az erősen növekedő Kertvárosba vagy a Szamárhegyre) költöztek.          

 

A központi belterületen túl az egyéb belterületek közül természetesen a legtöbben Esztergom-Kertvárosban laknak, 6 256-an. Érdekesség, hogy a város összlakosságának csökkenése ellenére ezen a részen egyre többen élnek, hiszen 2001-ben 5 765 főt, majdnem 500-zal kevesebbet számláltak itt össze a mai állapotokhoz képest. Míg a második helyen egy évtizede Pilisszentlélek állt a maga 328 főjével (ami 120 lakásra oszlott meg), addig ma már ez a pozíció a Szamárhegyé 698 lakossal és 270 házzal (2001-ben csupán 261-en laktak a hegyen). Pilisszentlélek lakossága amúgy alig csökkent az évek során: ma 319-en laknak itt. Harmadik helyen ma Búbánatvölgy áll kerek 100 fővel, 10 éve pedig a Kettőspince helyezkedett el a dobogó alsó fokán 57 fővel (Búbánatvölgy 2001-ben 20 főből álló lakosságot tudhatott magának, a Kettőspincénél most két fővel laknak többen, mint akkoriban).         

 

A külterületek közül a legerősebb növekedés Bocskoroskúton és Diósvölgyön figyelhető meg. Az előbbinél a 2001-es 38 fős lélekszám 102-re, az utóbbinál a 21 fős lélekszám 119-re nőtt az évek során. Szintén 102-en laknak a Pilismaróti úton is, de itt nem tudunk növekedésről vagy csökkenésről beszámolni, mert a 2001-es összeírásnál ennél a résznél nem jegyeztek fel adatokat. A legkevesebben ma Zsidódipatakon (1 fő), a repülőtéren (szintén 1 fő), és a Dunadűlőn (2 fő) laknak. Ezek az adatok nagyjából megfelelnek az egy évtizeddel ezelőtt mértekkel (kivéve a repülőteret, ahol 2001-ben még 10 fő lakott). A nem lakott üdülők számát a 2001-es összeírással szemben a 2011-esben nem adta közre a KSH.

 

/mTz/

Még nincsenek kommentek :(