Meghívó a november 21-i testületi ülésre

Meghívó a november 21-i testületi ülésre

2013. 11. 15. 15:00

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

Napirend előtt:

a Városfejlesztési Bizottság megválasztott tagjának eskütétele

 

 

1.    Javaslat a helyi adókról szóló 54/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

2.    Javaslat a talajterhelési díjról szóló 25/2004. (VI.17.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

3.    Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

4.    Elvi nyilatkozat az intermodális csomópont létesítéséhez készített „Autóbusz pályaudvar és kapcsolódó utak kialakítása” tárgyú útépítési engedélyezési tervhez

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

5.    Esztergom, Víziváros és Várhegy szabályozási tervének vízivárosi Rózsakert területét érintő településrendezési eszköz módosítása

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

6.    Szenttamás városrész településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7.    A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

8.    A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

9.    A nem lakás céljára szolgáló helyiségek következő évi bérleti díjainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

10.  Az Ipari Park területén található ingatlanok fajlagos eladási árának felülvizsgálata

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

11.  A 16445/2 hrsz. ingatlanon lévő 20, 5 m2-es helyiség bérbeadása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

12.  Rékási Metalltechnik Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

13.  Metál Wood Egom Kft. kérelmével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

14.  A JUROP Telekom telekommunikációs Kft. bérleti  szerződésének meghosszabbítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

15.  Tulajdonosi hozzájárulás a 19009. és 19411. hrsz-ú ingatlanok közterület művelési ágának közút művelési ágra történő átvezetéséhez

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

16.  Közútkezelői hozzájárulás a 19009 és 19411 hrsz-ú ingatlanok közterület művelési ágának közút művelési ágra történő átvezetéséhez

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

17.  Esztergom Város forgalmi rendjének módosításával kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Nyíri Attila képviselő

 

18.  Képviselői mandátummal kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Nyíri Attila képviselő

 

19.  Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

20.  Interpellációk, kérdések

 

21.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

22.  Ingatlanok őrzésével kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

23.  Az Esztergomi Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

24.  Az Esztergom srl-lel kapcsolatos döntés

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

*     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

*     Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/642-1/2013. számú törvényességi felhívásáról

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

  

Esztergom, 2013. november 15.

   

Tétényi Éva s.k.

polgármester 

Még nincsenek kommentek :(