Összefoglaló a Képviselő-testület 2013.október 31-i üléséről

Összefoglaló a Képviselő-testület 2013.október 31-i üléséről

2013. 11. 12. 10:32

Esztergom Város Képviselő-testülete soron következő rendes ülését október 31-én, 17 órai kezdettel tartotta. A meghívóban 48 rendes, illetve 4 sürgősségi előterjesztés szerepelt, valamint 5 témában tájékoztatás a testület és a nyilvánosság számára. 

Az ülés kezdetén a testület úgy határozott, hogy a napirendek közül 7 pontot (31, 32, 34, 41, 42, 44,47 ) levesz, egyet a polgármester vont vissza, illetve egy pont (a gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések) tárgyalását a testület november 21-re halasztotta.


Az ülésen nem vett részt Kálmán Sándor és Meggyes Tamás képviselő.

Az első napirendi pont megvitatása hosszabb időt vett igénybe, és végül a képviselők nem szavazták meg. A napirend témája a város pénzügyi helyzetével kapcsolatos döntések és a még meg nem lévő 2013-as évi költségvetés összehangolását elősegítő Ideiglenes Bizottság felállítása lett volna. Jelenleg, költségvetés híján a tavalyi év időarányos részével gazdálkodik a polgármester. A szeptember közepi állami inkasszó miatt a szeptember 30-ig esedékes valamivel több, mint egymilliárd forint nem állt rendelkezésre, ezért egyrészt a hitelezői igényeknek csupán a 2%-át tudta teljesíteni az önkormányzat, továbbá a fennmaradó összeg az intézmények 1 hónapi finanszírozására elegendő.


A pénzügyi helyzet megoldása lehet egy kompromisszumos költségvetés, továbbá a munkát segítette volna a bizottság felállítása is, ám a FIDESZ- frakció nem kívánt a bizottsági munkában részt venni, és a FIDESZEN kívüli tagokból felállítandó bizottság működését sem támogatta.  

 A testület jóváhagyta viszont a 2014-es év költségvetési koncepcióját, amely alapján így megalkotható a jövő évi költségvetés.

Az eddigiekhez képest változás következett be a szociális és gyermekvédelmi juttatások területén. Ezentúl a szakiroda helyett a Közjóléti Bizottság bírálja el az igényeket. A képviselő–testület egy új védőnői pályázatot is kiírt az I. sz. iskolai körzetben.

A képviselők elfogadták a 10. előterjesztést, és megalkották a településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletet, valamint módosították az eddig érvényben lévő települési szilárdhulladék kezelési és az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadásáról szóló rendeletet. Ez utóbbi kedvezőbbé teszi a bérlakásokban élők részletfizetési lehetőségeit.

A testület – bár idén szeptember 12-én úgy határozott, hogy 2014. december 31-ig a jelenlegi intézményvezetőket bízza meg a Féja Géza Közösségi Ház és a Szentgyörgymezői Olvasókör vezetésével – ezen az ülésen új határozatot fogadott el, amely szerint mind a két intézmény igazgatói posztjára pályázatot írt ki.

Ugyancsak döntött a képviselő-testület arról is, hogy az oktatási intézményekben kötelezően felállítandó Intézményi Tanácsokba tagokat delegál a testület tagjai közül. Az intézmények erre vonatkozó kéréseinek figyelembe véve hozták meg a határozatot.

A 23-as napirendi pont - Helyi Esélyegyenlőségi Program – elfogadása több szempontból is jelentős volt. Egyrészt törvényi előírás, hogy a településeknek rendelkezniük kell a fenti dokumentummal, másrészt a jövőben csak azok az önkormányzatok pályázhatnak Európai uniós támogatásokért, akik megalkották és elfogadták az esélyegyenlőségről szóló programot. Az esztergomi képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a Sztojka Gusztáv – kisebbségi és esélyegyenlőségi referens – által kidolgozott és benyújtott magas szakmai színvonalon elkészített programot. (A teljes program megtalálható a csatolt mellékletben.)


A város önkormányzat által kezelt úthálózatának javítása és fejlesztése érdekében a képviselők megszavazták azt az előterjesztést, amely vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően az utak kezeléséről szólt.  A fenntartáshoz szükséges fedezetet egy Útalap létrehozásával kívánják biztosítani, amely garantálja továbbá az átláthatóságot és a források megfelelő célra történő felhasználását is. A fenti határozat elfogadásával jelentős fejlesztések indulhatnak meg a város útjainak rendbetételében.

        A testület elfogadta a 27-es napirendi pontot, vagyis döntött arról, hogy Esztergom Város Önkormányzata megvételre ajánlja fel az Esztergomi Élményfürdőt a Magyar Állam részére. A fenti ingatlan – a város egyetlen nagy értékű, eladható és jelzáloggal nem terhelt vagyontárgya – eladásából befolyó összeg azonnali megoldást jelentene Esztergom likviditási gondjaira.

Az ülésen pozitív döntés született arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat értékesít egy  3272 m2 területet a Boldog Ceferino Alapítvány részére.  Az alapítvány a vételár megfizetése mellett vállalta az ott élők által eddig felhalmozott közüzemi számla tartozások kiegyenlítését a szolgáltatók felé. Az alapítvány a megvásárolt terület birtokában pályázni tud a Töltés utcában élők lakhatási körülményeinek javításáért az Ifjúsági, Család, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz.

 A FIDESZ- frakció (a többség) döntése alapján a testület nem kívánta tárgyalni a Nyíri Attila által benyújtott előterjesztést, amely a képviselő-testület feloszlását javasolta, valamint szintén nem szerettek volna határozni az ingatlanok őrzésének megoldásáról sem.

A testület az ülés végén módosította a 2013-as munkatervét, így a következő képviselő- testületi ülés az előre beütemezett november 28 helyett, 2013, november 21-én kerül megtartásra. 
/esztergom.hu/
Még nincsenek kommentek :(