Gondolatok az Északi városrész átsorolásáról

Gondolatok az Északi városrész átsorolásáról

2013. 10. 17. 11:52

Október 18-án, pénteken Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülést fog tartani. Az ülés során öt fontos témával kapcsolatban hozhat döntést a testület (ezek mibenlétéről már volt szó az ülést bejelentő hírnél). Jelen írásban az Esztergom, Északi városrész és Szamárhegy helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének, valamint a Búbánatvölgy helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról szóló napirendi pontot próbáljuk egy kicsit közelebb hozni az olvasóhoz.

 A területre 2006-tól a 13/2006. (IV.11.) az Esztergom, Északi városrész és Szamárhegy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről ör. rendelet, valamint az Esztergomi Önkormányzat 41/2005. (XI.5.) ör. rendelete az Esztergom, Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről volt érvényben 2009-ig. Ezekben a szabályozási tervekben a terület jelentős része üdülőterület volt, melyen lakóépület elhelyezésére is lehetőség nyílt.    

 

Az üdülési terület módosításáról 2008-ban határozott először a Testület (269/2008. (IV. 3. határozat)). Ekkor úgy döntöttek, hogy kezdeményezik a helyi építési szabályzatnak és szabályzati tervnek a módosítását. A településrendezési eszközök módosításának eljárását két szakaszra bontották.

 

Az első ütem elfogadása 2009-ben történt meg a 11/2009. (V.26.) rendelettel, melyet 2010-ben a Képviselő-testület hatályon kívül helyezett. A 2009-es szabályozási terv és településszerkezeti tervi módosítás a nevezett területeket lakóövezetbe sorolta. Így a területen most vegyesen vannak üdülő- és lakóépületek.

 

A terület nagy részére jelenleg a 45/2010. (XI.26) önkormányzati rendelet alapján változtatási tilalom van érvényben, mely az Étv. szerint maximum 3 évre rendelhető el. Ugyanakkor a városnak tervezői szerződése van a CompArt Stúdió Kft.-vel az "Esztergom, Döbönkút, Szamárhegy (Északi városrész) és Búbánatvölgy helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának I. üteme” tárgyában.

 

A rendezési terv szerződés szerinti II. ütemének készítésére 2012-ben és idén került sor. A második ütemben elkészülő tervdokumentáció már a rendezési tervek egységesítésének szakmai elveit követte, illetve figyelembe vette az időközben módosult jogszabályi környezetet is. A jogszabályi előírásokból következik, hogy a „településrendezési eszközt” 2013. december 31-ig el kell fogadni, mert ha ez nem történik meg, akkor újra kell kezdeni az eljárást, ami új szerződést jelent, és az eddig erre a célra kifizetett közel 7.000.000.- Ft összeg veszteségként fog jelentkezni.

 

Be kell tehát nyújtani egy új javaslatot, átgondolva a településfejlesztési célokat a területen a város költségvetési lehetőségeinek, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény függvényében, mely kötelező feladatként jelöli meg többek között a településfejlesztést, a településrendezést, településüzemeltetést, stb.

 

Lakóterület esetén a fenti feladatok ellátása mindenképpen kötelező, és ez megterhelő költségvetési tételeket jelent az önkormányzat számára. Ugyanakkor időnként árvíznek van kitéve a terület egy része, ahol inkább tiltani kell a lakófunkció megengedését. Ennek megfelelően a jelen eljárásban a szabályozás „Lakófunkcióval vegyes hétvégi házas üdülőterület”-ként tudná legjobban kezelni a kialakult helyzetet.

 

A határozati javaslat a következő:

 

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Búbánatvölgy, Ákospalota városrészek településrendezési eszközeihez kapcsolódó településrendezési eszköz készítése során a területen lakófunkcióval vegyes hétvégi házas üdülőterület területfelhasználási kategóriájába sorolja.

 

Vagy

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Búbánatvölgy, Ákospalota városrészek településrendezési eszközeihez kapcsolódó településrendezési eszköz készítése során a területen lakóterület területfelhasználási kategóriájába sorolja.

 

Vagy

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Búbánatvölgy, Ákospalota városrészek településrendezési eszközeihez kapcsolódó településrendezési eszköz készítése során a területen hétvégi házas üdülőterület területfelhasználási kategóriájába sorolja.

 

A „lakófunkcióval vegyes hétvégi házas üdülőterület építési övezet”-ben nem létesíthető üdülő- és lakóépületen kívül más, attól különböző főrendeltetésű épület. Legfeljebb egy lakóegységes lakóépület kerülhet a legalább 500 m2 nagyságú telekre, de bizonyos építési övezeti területeken a legalább 300 m2-s telken is létrehozható ilyen épület. Emellett van olyan építési övezeti terület, ahol a fő rendeltetésű lakóépületen belül, önálló rendeltetési egységként a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi funkció is elhelyezhető, vagyis bolt is nyitható. A telek nagyságától függetlenül üdülőépület 120 m2-nél, lakóépület 250 m2-nél nem lehet nagyobb, és a telken csak egy főépület létesíthető. Az autótárolást új épület elhelyezésekor a fő rendeltetést szolgáló épületen belül kell megoldani. Meglévő épület esetében – ha az a főépületben nem megoldott – ideiglenesen önálló gépkocsi tároló is építhető.

 

Természetesen mindez akkor léphet életbe, ha a pénteki testületi ülésen megszavazzák a képviselők.

2013. 10. 20. 18:51
Béta:

Ezen a testületin elsőként Vizivárossal kapcsolatban szavaztak, hogy valaki,valamire /ha jól értettem panzió?/ engedély kapjon. Kiváncsi lennék a konkrét ügyre, olyan érzésemvan, hogy a sétáló utcát érinti. Ha valaki jobban értesült, megköszönném az infót.

Erre nézz szét:

http://www.esztergom.hu:8080/eloterjesztesek/testuleti//2013/2013-10-18-rendkivuli/Surgossegi-01%20Varhegy-Vizivaros%20velemenyekrol%20dontes/

2013. 10. 19. 21:45

Ezen a testületin elsőként Vizivárossal kapcsolatban szavaztak, hogy valaki,valamire /ha jól értettem panzió?/ engedély kapjon. Kiváncsi lennék a konkrét ügyre, olyan érzésemvan, hogy a sétáló utcát érinti. Ha valaki jobban értesült, megköszönném az infót.