Fidesz: Tétényi miatt csúszik a parkolási pótdíjak visszafizetése
Közélet
2013. júl. 22.

<p>Tétényi Éva polgármester, mint "polgárvédelmi parancsnok", 2013. június 4. napján kelt levélben megkeresést intézett a Strigonium Zrt.-hez, amelyben kérte, hogy "az árvízvédelmi készültségre és az árvízvédelemmel érintett terültek kiürítésére való tekintettel a rendkívüli készenlét idején a parkolási díj fizetése nélkül parkoló gépjárművek bírságolásától az egész város területén eltekinteni szíveskedjen".</p>

2013. június 18. napján közlemény jelent meg az esztergom.hu portálon, amelyben tévesen rögzítésre került, hogy "Esztergom város polgármesterének utasítása, mely szerint a parkolás a város területén térítésmentes - változatlanul érvényben van".

Fenti közleménnyel Esztergom város lakossága hamis tájékoztatást kapott.

Ténylegesen 2013. június 04. napján a Strigonium Zrt. részére Esztergom város polgármestere által megküldött kérésnek eleget téve, ezen időponttól - tekintettel az Esztergomban kialakult árvízi védekezési helyzetre- a parkolási közszolgáltatási feladatokat ellátó Gran Parkoló Kft. a parkolási díj megfizetése nélkül várakozó gépjárművek vonatkozásában parkolási pótdíj kiszabásától eltekintett.
A városban zajló tényleges és tevőleges árvízi védekezési munkálatok befejezésével azonban Esztergom városában 2013. július 01-től újra a jogszabályokban előírtaknak megfelelően folyt a parkolás rendjének ellenőrzése.

A polgármester téves tájékoztatása és kommunikációja miatt az Esztergomban élő és az ide látogató polgárok egy része a veszélyhelyzet fennálltáig parkoláskor nem váltott jegyet, így a Gran Parkoló Kft pótdíjat szabott ki rájuk.

Annak érdekében, hogy a polgármester hatáskör túllépése és téves tájékoztatása miatt ne az árvízi veszélyhelyzetben hősiesen helytállt polgárok kerüljenek kedvezőtlen helyzetbe, az esztergomi Fidesz-KDNP frakció július 15-én rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte több halaszthatatlan döntés miatt.
Ezek közt szerepelt a kormány által elrendelt veszélyhelyzet idején kiszabott parkolási bírságok elengedése és a már befizetett bírságok visszafizetése is.

A Tétényi Éva által július 18-ra összehívott testületi ülés eredeti napirendje - a frakció kérésének ellenére - a pótdíjazás eltörléséről szóló pontot nem tartalmazta, így csak sürgősségi indítványként tudta a testület napirendre tűzni az indítványt. A napirendi pont tárgyalása előtt azonban a polgármester félbeszakította az ülést,ezzel megakadályozva azt, hogy a Gran Parkoló Kft visszafizesse, illetve elengedje azoknak a pótdíját, akiket 2013.június 04.-2013. július 19. között az árvízi veszélyhelyzetben megbüntetettek.

Frakciónk értetlenségét szeretné kifejezni Tétényi Éva viselkedésével kapcsolatban és kéri a pótdíjazást elszenvedett polgárok türelmét. Az esztergomi Fidesz-KDNP frakció mihamarabb rendezni szeretné a veszélyhelyzetben kiszabott pótdíjak ügyét valamint a jövőben szükségesnek látja a parkolási rendszer felülvizsgálatát.

 

ÁrviziParkolás előterj

(forrás)