A Fidesz-KDNP nyílt levele Tétényi Évának

A Fidesz-KDNP nyílt levele Tétényi Évának

2013.06.28. 0:25

Nyílt levél Tétényi Évának az esélyegyenlőségi programról.

Városháza

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Mint ismeretes a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára. A települési esélyegyenlőségi programot 2013. június 30-ig kell elkészítenie, illetve a korábbi programot felülvizsgálnia az önkormányzatoknak valamint elfogadnia a képviselő-testületnek. Ezt az öt év időtartamra szóló program ez idáig nem került elfogadásra Városunkban.  

 

2013. július 1. napjától az Ebktv. 31. § (6) bekezdése és 64/A § alapján csak abban az esetben részesülhet Önkormányzatunk uniós, illetve állami támogatásban, ha a hatályos jogszabályoknak megfelel Esélyegyenlőségi Programunk.

 

A törvény rendelkezése szerint: a helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentorok segítik. A települési önkormányzati köztisztviselők, közalkalmazottak képzését a Kormány által rendeletben kijelölt szerv végzi.

 

A települési önkormányzat és azok jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a társulást alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

A rendelkezés végrehajtására  2012.06.05-től lett volna lehetősége a Polgármesteri Hivatalnak.  

 

Annak érdekében, hogy városunkban megszűnjön ez az állapot, kérjük polgármester asszonyt, hogy gondoskodjon a program haladéktalan elkészítéséről (a jogszabályi előírások szerint) és hívjon össze testületi ülést július 1-ig.

 

Konstruktív együttműködésére számítva:

Fidesz-KDNP Képviselőcsoportja Esztergom

2013.06.28. 15:06

Már megint Fidesz-KDNP????