Újra napirenden a Magvető-ügy a csütörtöki testületin

Újra napirenden a Magvető-ügy a csütörtöki testületin

2013. 05. 03. 12:07

A lakossági kérelem és az 1400 aláírás miatt csütrötökön ismét napirendre kerül a Déli városrész legnagyobb szobrának ügye. Napirendi pontok.

Városháza

 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2013. május 9-én (csütörtökön) 17 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

1.    A Dömös Község Önkormányzatával létrehozandó közös önkormányzati hivatal alapító okiratának elfogadása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

2.    Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradványok kimutatása és javaslat a pénzmaradvány felhasználására

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

3.    Közétkeztetéssel kapcsolatos szerződések megkötése

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

4.    Magvető szobor áthelyezésével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

5.    Esztergom-Kertváros településrendezési eszköz módosítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

6.    Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) ör. rendeletének módosítására, valamint a parkolással kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7.    Esztergom Város Önkormányzata az ÉDV Zrt - vel kötött viziközmű hálózat használatára vonatkozó 2013. évi bérleti díj, amortizációs költségek áttekintése és elszámolása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

8.    Döntés a Pilisszentléleki Béke és Igazság Alapítvány kéréséről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

9.    Javaslat Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 74/2006. (XII. 22.) esztergomi ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

 

10.  Az Esztergom, Széchenyi tér 24-26. szám alatti társasház alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

11.  Széchenyi téren található faházak hasznosításával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

12.  Ipari parki ingatlanok pályázat útján történő értékesítése

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

13.  Haszonbérleti díjak csökkentésével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

14.  Helyiségekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

15.  A CIB Bank tulajdonában lévő ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

16.  Erzsébet házban lévő mélygarázs üzemeltetési megállapodásának megkötéséről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

17.  Regia Civitas Kft-vel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

18.  A Strigonium Zrt.-nek átadandó ingatlanok adásvételi szerződéseinek jóváhagyása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

19.  A Vargyasi Kastély hasznosítási koncepciója

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

20.  Esztergom Város Önkormányzata és az Esztergom S.R.L. közötti megbízási szerződés felbontása

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

21.  Önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2012. évi mérlegei

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

22.  Az önkormányzati és a részben önkormányzati tulajdonú cégek felügyelő bizottságainak beszámolói a 2012. évi munkájukról

Előterjesztő: Nyíri Attila képviselő

 

23.  Interpellációk, kérdések

 

24.  Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottságának, könyvvizsgálójának megválasztása

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

25.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

26.  Aljegyzői lakással kapcsolatos döntés

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

 Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

*     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

 Esztergom, 2013. május 3.

 

Tétényi Éva s.k.

polgármester

Még nincsenek kommentek :(