Harmincegy napirendi pont csütörtökre

Harmincegy napirendi pont csütörtökre

2013. 04. 05. 12:29

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2013. április 11-én (csütörtökön) 17 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

1.    Beszámoló az Esztergom Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

2.    Az Esztergomi Rendőrkapitány új vezetője kinevezésének véleményezése

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

3.    A Pézsa Tibor Sportcsarnok, Esztergom igazgatói állására kiírt  pályázat elbírálása

Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

4.    Pályázat kiírása a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom-Kertváros intézmény igazgatói állásának betöltésére

Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

5.    Pályázat kiírása a Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom intézmény igazgatói állásának betöltésére

Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

6.    A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7.    Csatlakozás a Magyar Limes Szövetséghez

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

8.    Döntés kezdeményezése

       Előterjesztő: Stámusz Andrea képviselő

 

9.    Esztergom Város Önkormányzata 2014. évre szóló költségvetési koncepciójának elfogadása 

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

10.  Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló 36/2012.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosítására  (a 2012. december 31-i állapotnak megfelelően)

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

 

11.  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradványok kimutatása és javaslat a pénzmaradvány felhasználására

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

12.  Beszámoló a 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

13.  Beszámoló a Közterület-felügyelet 2012. évi tevékenységéről

       Előterjesztő: Dr. Balla Sándor aljegyző

 

14.  A Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány beszámolója a 2013. I. negyedévben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnök

 

15.  Árvízvédelemmel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

16.  A parkolással kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

17.  Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) ör. rendeletének felülvizsgálata

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

18.  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Esztergomi Tankerülete parkolási lehetőség iránti kérelmének elbírálása

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

19.  Az Esztergomi Élményfürdő állagmegóvásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

20.  Adósságrendezéssel és jelzálogjog bejegyzéssel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

21.  Döntés az üresen álló, hasznosítandó nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

22.  Helyiségekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

23.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások értékesítéséről szóló pályázat jóváhagyása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

24.  A Strigonium Zrt.-nek átadandó ingatlanok adásvételi szerződéseinek jóváhagyása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

25.  A Vargyasi Kastély hasznosítási koncepciója

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

26.  Esztergom Város Önkormányzata és az Esztergom S.R.L. közötti megbízási szerződés felbontása

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

27.  Interpellációk, kérdések

 

28.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

29.  Döntés a Strigonium Zrt. igazgatótanácsának felállításáról

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

30.  Döntés az Egom-Garázs Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

31.  Az Eszköz Kft-vel kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

Tájékoztató:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

Esztergom, 2013. április 5.

 

Tétényi Éva s.k.

polgármester

Még nincsenek kommentek :(