Tovább folyik a személyes adatokkal visszaélés miatt indult büntetőeljárás a Szeretgom ügyvezetője ellen
Közélet
2012. dec. 10.

Tovább folyik a személyes adatokkal visszaélés miatt indult büntetőeljárás a Szeretgom ügyvezetője ellen

<p>A mai napon folytatódott a Kecskeméti Városi Bíróságon a Pataki István esztergomi részönkormányzati képviselő által tett feljelentés nyomán egy 2009 őszi eset miatt indult büntetőeljárás. Cserép Jánost az ügyészség személyes adattal visszaélés bűncselekményével vádolja. A tárgyaláson ma Pataki István feleségét hallgatta meg tanúként a bíróság.</p>

A történet előzményei egészen 2009-ig nyúlnak vissza. Az iwiw.hu internetes portál esztergomi fórumain egy Polgár Ferenc néven író ismeretlen személy folyamatosan rágalmazó, becsületsértő tényállításokat tett közzé a Szeretgom.hu-t alapító Cserép Jánosról, aki ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tett az Esztergomi Városi Bíróságon.

A rendőrség nyomozni kezdett és megállapította, hogy Polgár Ferenc nevű személy a megadott születési adatokkal nem létezik a BM nyilvántartásában, ezért elkezdte az iwiw.hu-n Polgárt ismerősként visszajelölt személyeket megkeresni: például Bánhidy Vajkot, vagy a rendőrségen rendszergazdaként dolgozó informatikust. Mivel ezen a vonalon a nyomozás nem hozott eredményt - mindenki letagadta, hogy ismerne ilyen nevű személyt a valóságban, - a rendőrség az iwiw.hu-ra Polgárnak meghívót küldő Pataki István kertvárosi részönkormányzati képviselő tanúkihallgatásával folytatódta az eljárást.

A tanúkihallgatás során Pataki elmondta, hogy a cselekmények nagy részét elkövető Polgár Ferenc egy fiktív személy, ilyen ember nem létezik, és ilyen nevű ismerőse nincs, valamint elmondta, hogy az ő házukban legalább 15 ember használja a számítógépeket (vagyis nem lehet visszakeresni, hogy egy adott időpontban ki is használta azokat).

A történetnek ezen a ponton vége is lehetett volna, ha a nem létező Polgár Ferenc nem létező barátai figyelmeztették volna őt, hogy hagyja abba azt, amit művel, mert lebukott, kompromittálódott. Mostanában már sokkal okosabban működnek az ilyen és hasonló trollok. Polgár azonban folytatta a karaktergyilkos tevékenységet.

2009 szeptemberében az eljáró bíróság postázta a teljes, lezárt nyomozati anyagot Cserép Jánosnak, aki meglepődve olvasta Pataki "őszinte" szavait a Polgári fikcióról, és az erről szóló tanúvallomást beszkennelte, hogy az kéznél legyen. Eredetileg az iwiw.hu üzemeltetőjének szánta azt, el is küldte nekik abban a reményben, hogy a rendőrségi nyomozati iratok alapján eljárnak és törlik a fiktív felhasználót a rendszerükből - ez azonban azóta sem történt meg.

Novemberben Polgár Ferenc ismét erős trollaktivitásba kezdett. Cserép ekkor úgy döntött, hogy szembesíti az illetőt az iwiw fórumának nyilvánossága előtt azzal, hogy nem is létezik: először csak idézni próbált Pataki tanúvallomásából, majd amikor ez nem vezetett eredményre, az egész beszkennelt tanúvallomást tartalmazó PDF dokumentumra mutató linket helyezett el a fórum hozzászólásai között.

A 3 éve húzódó büntetőügy ügyészi vádirata szerint ez a cselekmény Pataki Istvánra nézve jelentős érdeksérelmet okozott. A dokumentumban ugyanis benne volt a lakcíme és a személyi igazolványának a száma, valamint az anyja neve - vagyis azok az azonosító adatok, amiket a rendőrségen, tanúkihallgatás közben, adatainak zártan kezelését kifejezetten nem kérve rögzítettek az iratokon.

Pataki másnap feljentést tett az esztergomi rendőrségen, személyes adatokkal visszaélés bűncselekménye miatt. Feljelentésének megfogalmazásában nyilvánvalóan jogvégzett segítség is rendelkezésére állt információink szerint az esztergomi városháza egyik jogásza személyében. A feljelentés nyomán nyomozás indult, mely Cserép János rabosításával és vádemelési javaslattal végződött . A vádlottat egy ponton az eljáró rendőr figyelmeztette, hogy ha nem tesz beismerő vallomást, akkor az ügyészség el fogja rendelni a megélhetését biztosító összes számítástechnikai eszköze lefoglalását is, de ettől függetlenül Cserép az első perctől kezdve vállalta tettét annak tudatában, hogy az semmilyen körülmények között nem lehet bűncselekmény.

Az ügyészség a cselekmény társadalomra való veszélyességének csekély fokára hivatkozva vádemelés nélküli megrovásban részesítette Cserép Jánost, aki viszont ezt nem fogadta el és panasszal élt a megrovás ellen. A panaszt az ügyészség elutasította és ekkor már kötelező volt a vádemelés, melyet végül a Kecskeméti Városi Bíróságra nyújtottak be.

Az ügy előző tárgyalásain a sértett Pataki István kihallgatása történt meg, aki elmondta, hogy a személyes adatainak az iwiw portálra való kikerülése miatt őt valóban jelentős érdeksérelem érte. Sőt nem csak őt, hanem a családját is. A legnagyobb érdeksérelmet abban jelölte meg, hogy mivel 2009 novemberében kikerültek az iwiw portálra a személyes adatai, ezért a felesége autóvezetést oktató cégének már 2009-ben felére esett vissza a 2008-hoz képest a forgalma - ennyivel kevesebben választották az ő iskolájukat, 2010-ben és 2011-ben pedig még mélyebbre süllyedt a forgalmuk, ami miatt ő inkább korengedményesen nyugdíjba ment. További érdeksérelemként jelölte meg, hogy felesége saját döntéséből feladta az Esztergomi Városi Bíróságon ülnökként betöltött funkcióját. Azt, hogy ez miként kapcsolódott a vád tárgyát képező személyes adattal való visszaéléshez még a mai tárgyaláson, Patakiné meghallgatása után sem derült ki. Azt is sérelmezte Pataki, hogy a személyes adatainak (lakcím, igazolványszám, anyja neve) az iwiw.hu nyilvánossága elé kerülése után az utcán az emberek időnként nem köszöntek neki. Vallomásában továbbá megnevezte a Balassa iskola egyik tanárnőjét, mint tanút, akivel állítása szerint 2010 tavaszán több éves zavartalan együttműködés után nem tudott megegyezni arról, hogy a hölgy az iskolában segítsen az autósiskolának hallgatókat szerezni - Pataki állítása szerint a tanárnő kifejezetten az iwiw.hu-ra kikerült tanúkihallgatási jegyzőkönyvre hivatkozva utasította el ezt a kérést, mivel állítása szerint a gyerekek között ez beszédtéma volt, akik kifejezték, hogy nem akarnak Pataki iskolájában jogosítványt szerezni.

Ilyen előzmények után folytatódott ma a tárgyalás, amin megtudtuk, hogy a bíróság az említett tanárnőt írásban kérdezte meg a fenti állításokról. A tanú a neki feltett kérdésekre azt válaszolta, hogy nem folytatott ilyen értelmű beszélgetést Patakival, és a bíróság megkeresése előtt arról sem volt tudomása, hogy Pataki személyes adatainak egy része kikerült volna bármilyen internetes oldalra. A tanárnő vallomásával szembesülő Pataki ekkor a tanárnőt kezdte el vádolni, azt állítván, hogy az bizonyára nem meri elmondani az igazat.

Patakiné tanúkihallgatása során többször is ellentmondásba került. A bírói kérdésre, miszerint volt-e közte és a vádlott Cserép János között bármilyen vitás, peres ügy nemmel válaszolt, pedig alig néhány hónapja adott be ő is és Pataki is, külön-külön, 8-10 millió forintnyi vagyoni és nemvagyoni kártérítést követelő keresetet a Tatabányai Törvényszékre, melyben az autósiskola csökkenő tanulói létszáma miatt elmaradt bevételeiket, valamint többek között a személyes adatok (anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám) iwiw.hu-ra kikerülése miatt kiváltott stressz miatt kialakult cukorbetegség gyógyszereinek költségeit kívánták leperelni a büntetőügy vádlottján. Ennek ellenére Patakinénak látszólag fogalma sem volt erről, a tanúkihallgatás közben súgni próbáló férjét pedig az eljáró bírónak kellett rendre utasítania.

Az ügy tárgyalása 2013 februárjában folytatódik, a bíróság addig bekérte Pataki autósiskolájának teljes adatállományát az elmúlt évekre vonatkozóan, minden náluk jogosítványt szerzett tanuló adataival, valamint az összehasonlítás kedvéért meg fog keresni két másik esztergomi autósiskolát is ugyanezen időszak adatainak kiszolgáltatásáért. Pataki jegyzőkönyveztette, hogy Molnár Gábort és az ATI autósiskolát javasolja a megkeresésre - ha bármelyik olvasónk esetleg tudná, hogy miért épp-e kettőt, akkor ossza meg velünk a kommentek között. Ekkor elhangzott, hogy 2009-ben 11, ma 7 autósiskola működik Esztergomban. A Szeretgom ügyvezetője csak reményét tudta kifejezni, hogy a másik három becsődölt társaság nem rajta fogja majd megpróbálni leperelni a veszteségeit.

Időközben a Tatabányai Törvényszék felfüggesztette a Pataki által kártérítésért indított személyiségi jogi pert ezen büntetőügy jogerős elbírálásáig, tehát jó eséllyel a folyó büntetőügy végkimenetele dönthet majd annak a pernek a sorsáról is.

(forrás)