Zoltai a testület felhatalmazását nem kérte, és a testületet továbbra sem tájékoztatta a „városmentő” tárgyalásairól.
Közélet
2012. nov. 8.

Zoltai a testület felhatalmazását nem kérte, és a testületet továbbra sem tájékoztatta a „városmentő” tárgyalásairól.

<p>Sőt, rettegve az esetleges kellemetlen kérdésektől és reakcióktól, cinikusan közölte, hogy majd a tévében mondja el monológját, azaz a képviselők nézzék a nem túl nagy nézettségű  RTVE-t, ha tájékozódni szeretnének…  A város megmentője szerepében tetszelgő Fidesz frakció pedig egyhangúlag lesöpörte azt az indítványt, amivel tényleges, és törvényes megállapodást köthetett volna a város a hitelezőkkel.</p>

A hivataltól kapott tájékoztatás szerint, eddig  összesen 78 millió forintnyi tartozással kapcsolatos hitelezői nyilatkozat érkezett be a hivatalba, ellentétben a sajtóban olvasottakkal, ahol ennek az összegnek a sokszorosáról nyilatkozott a pénzügyi bizottság tagja.

 

A leszavazott sürgősségi indítvány:


Tárgy: Felhatalmazás megállapodás előkészítésére

 

A sajtó tájékoztatás szerint a „Fidesz-frakció megegyezett az adósok egy részével, hogy az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel december végig nem kérik a pénzüket, mintegy 300 millió forintot”. A Jobbik támogatná azt, ha a város és a hitelezők között létrejönne egy ilyen jellegű megállapodás, de mivel ilyen megállapodás a város nevében csak testületi felhatalmazással tehető meg, ezért kérjük, hogy Zoltai képviselő úr tájékoztassa a testületet arról, hogy eddig kikkel és milyen jellegű tárgyalásokat folytatott és ennek eredményét,( pld. szándéknyilatkozatok), szíveskedjen bemutatni a testületnek.

A Tisztelt Képviselő Testületet pedig felkérjük, hogy adjanak felhatalmazást Zoltai  képviselő részére, hogy nevezett személy hivatalosan is előkészíthessen egy olyan kétoldalú megállapodást, ami kamatmentes fizetési haladékot biztosítana a városnak. Ennek keretében Zoltai képviselő hivatalosan is megállapodhatna azon hitelezőkkel, akikben hajlandóság van a kétoldalú megállapodás megkötésére, hogy utalják vissza a városnak a város által korábban átutalt törlesztő részleteket, amely összegekkel kapcsolatban fizetési haladékot adnának.

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő határozati javaslatot:

I.

Határozati javaslat:

……/2012.( XI.08.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza Zoltai Dániel képviselőt azzal, hogy készítsen elő kétoldalú megállapodást a város hitelezőivel, amely megállapodás azt tartalmazza, hogy a hitelezők visszautalják a város által már részükre kifizetett törlesztések azon részét, amely rész visszafizetésére kamatmentes és legalább 4 hónap fizetési haladékot adnak .

 

(forrás)