Törvényességi felhívás és Járási Hivatallal kapcsolatos döntések a napirenden
Közélet
2012. okt. 21.

Törvényességi felhívás és Járási Hivatallal kapcsolatos döntések a napirenden

<p>Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2012. október 25-én (csütörtökön) 17 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:</p>

1.    Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló 36/2012.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

2.    Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásáról szóló döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

3.    Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos döntések (ingatlanok, tárgyi eszközök)

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

4.    Esztergom Város Önkormányzatának 2011. december 31-ig fenntartásában lévő közoktatási intézmények működtetéséről nyilatkozat tétel

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

5.    A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés eladási ára a 2012. év szeptember 1-jétől szóló díjának jóváhagyása, valamint a Hungast Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

6.    A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnak  „A Fidesz-KDNP  képviselőcsoport működési feltételeinek biztosítása” tárgyú 272/2012.(VII.5.) önkormányzati határozatra tett törvényességi felhívásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7.    Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 42/2012.(V.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

8.    Javaslat az állattartásról szóló 38/2007. (V. 31.) ör. rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

9.    Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

 

10.  Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok helyzete a közzétett éves beszámolók tükrében

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

11.  Az önkormányzati tulajdonú Strigonium Zrt. tulajdonában lévő gazdasági társaságok helyzete a közzétett éves beszámolók tükrében

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

12.  A Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány beszámolója a 2012. III. negyedévben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnök

 

13.  Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Búbánatvölgy, Ákospalota városrész településrendezési eszközeihez kapcsolódó 154/2009. (III.19.) esztergomi öh. és a 155/2009. (III.19.) esztergomi öh. visszavonása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

14.  Megállapodás az Esztergomi Ingatlankezelő Kft-vel

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

15.  Interpellációk, kérdések

 

16.  Megbízási szerződésekkel kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

17.  Esztergom, ipari parki ingatlan versenytárgyalásának eredményhirdetése

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

18.  Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos személyi döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

Esztergom, 2012. október 19.

 

Tétényi Éva s.k.

polgármester

(forrás)