Pénzt, tiszteletet és bizalmat Esztergomnak!

Pénzt, tiszteletet és bizalmat Esztergomnak!

2012. 10. 11. 21:37

Bár az esztergomi képviselő-testület még napirendre sem vette azt a sürgősségi előterjesztést, amelyben a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatellátás elmaradásának veszélyéről számoltak be a hivatal szakirodái, azonban, mint Esztergom felelős vezetője fontosnak tartom, hogy a város polgárait a kialakult pénzügyi helyzetről tájékoztassam.

Sajnálom, hogy sem a helyi Fidesz, sem a Kormánymegbízott, sem a Fidesz választókerületi elnöke nem kezeli kellő súllyal az Esztergomban kialakult önkormányzati csődöt, amit éppen az az állami döntés okozott, amelyet tavaly ilyenkor még ajándéknak hitt a város. Egy évvel ezelőtt hasonló likviditási gondok miatt a település oktatási intézményeinek működése került veszélybe, ezért alkotta meg a parlament a ma már - bizonyosan állítható, hogy diszkriminatív – „Esztergom törvényt”. Az akkor tulajdonba vett önkormányzati intézmények működési, fenntartási, és minden egyéb más költségét továbbra is az önkormányzatnak kell fizetnie annak ellenére, hogy sem a tulajdonjog, sem a munkáltatói jog nem maradt nála.

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló, 2011. évi CLXXXVIII törvény 37. § (4)-(7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ezeket a befizetéseket három részletben kell teljesítenie Esztergomnak, ebből a második részlet 2012. szeptember 30-ig 400 millió forint. Emlékeztetnék arra, hogy 2012. december 20-ig az 1 milliárd 118 millió 700 ezer forintból fennmaradó összeget is köteles az önkormányzat befizetni az Állam kasszájába. Ha a benyújtott beszedései megbízás (inkasszó) 60 napon belül nem teljesül, úgy a Magyar Államkincstár újabb adósságrendezési eljárás megindítását kell, hogy kezdeményezze a város ellen.

Jelenleg Esztergom Város Önkormányzatának főköltségvetési számláján ez a 400 milliós hiány okozza azt a gondot, mely szerint a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat - (átmeneti segélyek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, étkezési utalványok a rászorultaknak, önkormányzati bérlakásokban élők közüzemi díjainak megelőlegezése, ebrendészeti feladatok ellátása, közköltséges temetés, csatorna, árkok karbantartása, közvilágítás, helyi közutak és járdák üzemeltetése, saját intézmények állagmegóvása, stb.) -  a város nem tudja tovább finanszírozni, mivel mindaddig, amíg ez az összeg nem kerül megfizetésre, minden bevétel az Államhoz kerül.

Nem jelenthet megoldást a Kormányhivatal és a fideszes politikus által csütörtökön bejelentett egyszeri segélykifizetés sem, mivel a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok közül ez csak az egyik és bár nem elhanyagolható tétel, de ugyanilyen fontos a közvilágítás, vagy a saját ingatlanok üzemeltetése is. Az év végéig azonban a biztonságos működéshez további 256,7 millió forintra volna szüksége az önkormányzatnak. Ha a Kormányhivatallal karöltve a Magyar Államkincstár a segélyeket az állami inkasszó elől ily módon ki tudja fizetni, akkor jogosan feltételezhető, hogy a kötelező feladatok többi elemét is biztosítani tudja.

Esztergom lakóinak szempontjából ez egy biztató megoldás lehet, azonban jogosan vetődik fel a kérdés, ha az Állam az egyik zsebéből kiveszi ezt az összeget, akkor ezt a város milyen jogcímen kapja meg, vagy esetleg a tavalyi forgatókönyvhöz hasonlóan születik egy újabb „Lex Esztergom”? Az elmúlt időszakban egyértelműen bebizonyosodott, és ez a mai lépés is azt mutatja, hogy Esztergom esetében 2 éve folyamatosan politikai döntések születnek; a kormányzópárt, a helyi Fidesz frakció, a választókerületi elnök, valamint a parlament 2/3-os többségével befolyásolja az itt élő 30 ezer ember sorsát. Az idén májusban a Fideszen belül történt úgynevezett átrendeződés miatt Esztergom helyzete sajnos rosszabbra fordult és a város a jelenlegi, valamint a vélhetően jövőbeni fideszes országgyűlési képviselők harcterévé változott.

A kormányzati kommunikáció szavaival élve: Mit várunk a kormányzattól? Tiszteletet, bizalmat! Nem adjuk fel Esztergom függetlenségét.

 

Esztergom, 2012. október 11.

 

Tétényi Éva

Esztergom, Esztergom-kertváros

és Pilisszentlélek polgármestere

2012. 10. 18. 13:34

Nem hinném, hogy igazad van. Egy-két feljelentés történhetett, ezt nem vitatom, de valódi, alapos szakmai vizsgálódások nem történtek. Ahogy múlik az idő, egyre kevésbé lesz értelmük. 2010-ben kivételes lehetőség szalasztódott el.

2012. 10. 18. 12:19

Nagyon figyeltem az itt folyó vitát a feljelentette, nem jelentette fel. Olyan dolgokban írnak egyesek véleményt amiről nincs konkrét tudomásuk. Az egyik beírásban, az van megjegyezve, hogy a háttérben kellett volna dolgozni. Hát nekem meg más a véleményem, mert igenis vannak feljelentések, csak nem mennek az ügyészségnél tovább. Minden nagy horderejű ügyben, tudomásom szerint történt feljelentés, és a polgármester nem csak szájkaratézik, azt inkább sok ezen a fórumon megszólaló teszi, nagy bátran álnév mögé bújva. Tudom ez a megjelenési fórum ezt lehetővé teszi. De ha valaki nagyon tutit tud az mért nem meri vállalni a nevét?

2012. 10. 17. 12:22

Pénz-Tisztelet(?)....folyamatos hazudozás,uszítás,félrevezetés.(2011.09.15) Roma Kht, Tölrés utca,....st

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=XBUUI_XocLM&NR=1

2012. 10. 16. 17:32

Ezek önmagában nem mondanak semmit. Közbeszerzésnél például lényeges minden körülmény. A meghirdetés módja, időpontok, borítékbontás, kik voltak a bírálók, kik döntöttek, a szerződés, határidők tartása, pótmunkák, kötbérek teljesítések, kifizetések és más olyan dolgok, amelyekről a határozatok alapján nincs tudomásunk.

Ezekkel el lehetett és el kellett volna szöszölni 2010 őszén. Öt év után ezekkel kapcsolatban érdemi lépésre már nincs mód.

Ugyanígy a nem közbeszerzéses pályázatokat is át kellett volna tekinteni.

Törölt felhasználó #3155

2012. 10. 16. 16:44

Milyen szakértelme van Völlner kommunikációs szakértőinek, ha csak az unalomig agyonismételgetett "toljatok rá mindent Tétényire." Fidesz mantrát ismételgettetik Völlnerrel? Természetesen azt is elfogadom, hogy nincs igazam, ha valaki elmagyarázza, mi a szakértelem ebben a szövegben, vagyis mi lesz ettől Esztergomban jobb.

Még hogy mi lesz ettől jobb Esztergomban?! Kérdéses ez, hát a helyi Fidesz frakció helyzete!
Föníciai alapon!

2012. 10. 16. 16:37

Bocs, de tényleg nem értem, hogy jön ide a városháza, annak köztisztviselői, Meggyes. Konkrétan János azon megjegyzésére reagáltam, hogy

"Völlner egyébként elég buta tanácsadókkal bír, ha azt találták ki neki, hogy neki is be kell állnia az esztergomi mocskolódó adok-kapokba.".

Milyen szakértelme van Völlner kommunikációs szakértőinek, ha csak az unalomig agyonismételgetett "toljatok rá mindent Tétényire." Fidesz mantrát ismételgettetik Völlnerrel? Természetesen azt is elfogadom, hogy nincs igazam, ha valaki elmagyarázza, mi a szakértelem ebben a szövegben, vagyis mi lesz ettől Esztergomban jobb. Próbálom Völlnert megérteni. Úgy látom, hosszú ideje ő sem képes túllépni a mindig mindenért más a hibás mondókán, pedig jelenleg a politikai hatalmat az ő kezébe adták a választók. Mire használja, Esztergom siralmas helyzete ettől mennyiben változik, mi az eredményre vezető megoldás, erről nem hallok semmit. Hozzátenném, nem azért írok ide, hogy igazam legyen, ez csak egy "nem szakmai" vélemény a sok közül, az igazság meg odaát van. A politikai kontraszelekció meg természetesen nem azt jelenti, hogy minden szakembert eltávolítottak, vagy mindenki benyal a párthatalomnak. Semmi nem tökéletes, így a kontraszelekció sem, viszont óriási károkat okoz a nemzetnek, mert sokan a lábukkal szavaznak, elmennek, és más nemzetet gyarapítnak.

2012. 10. 16. 14:54

De az bizony komoly érdeklődésre tarthat számot, hogy hogyan, milyen körülmények között, kiknek mentek pénzek 2002 és 2010 között. A közbeszerzésnél meg mondjuk 2007 és 2010 között.

http://szeretgom.hu/wiki?lang=hu&title=Category:K%C3%9CB+hat%C3%A1rozat

http://szeretgom.hu/wiki?lang=hu&title=Category:K%C3%9CB+hat%C3%A1rozat

2012. 10. 16. 14:38

Talán  nem a potenciális feljelentővel kellene foglalkoznod, mert ez abszolut lényegtelen a tekintetben, amit a várossal műveltek. Mondjuk azt, hogy nekem például feltételezéseim vannak, ahogyan Tétényi Éváéknak is. Ezzel ugye ezt lezárhatjuk.

De az bizony komoly érdeklődésre tarthat számot, hogy hogyan, milyen körülmények között, kiknek mentek pénzek 2002 és 2010 között. A közbeszerzésnél meg mondjuk 2007 és 2010 között.

Valakiknek felelnie kell a város lerongyolódásáért!

2012. 10. 16. 13:31

Ismeri az alábbi ....

"

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) határozza meg a feljelentésre vonatkozó szabályokat, és a jogszabály 171. § (1) bekezdése alapján bárki tehet feljelentést bűncselekmény esetén.

Létezik feljelentési kötelezettség is, ennek eseteit szintén a Be. határozza meg:

  1. a 171. § (1) bekezdés második mondata szerint: ha a feljelentés elmulasztása bűncselekmény, akkor ez mindenkire nézve feljelentési kötelezettséget jelent, akinek tudomására jut bűncselekmény;
  2. hatóság tagja és a hivatalos személy, továbbá, ha külön törvény előírja, a köztestület köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak megjelölésével - feljelenteni. [171. § (2) bekezdés]"

Büncselekmény jut tudomására, feljelentési kötelezettség terheli, amelyek elmulasztása büncselekmény.Rosszul tudom?

 

 

2012. 10. 16. 13:07

Megtették? Nem? Miért nem?"

Azt én is szeretném tudni !

2012. 10. 16. 13:04

Itt a tény szerepel. Az adósságállomány. Az nem, hogy kik és hogyan hozták össze. Én arra adtam választ. Ne sumákolj csőrös:)

2012. 10. 16. 11:02
2011.02.22. 07:43

Esztergom: feljelenthetik az előző városvezetést

http://atv.hu/cikk/20110221_esztergom_feljelenthetik_az_elozo_varosvezetest_video

Megtették? Nem? Miért nem?

 

2012. 10. 16. 10:58

Maga csúsztatt.... DE egy hivatalos iratból ...

" A helyi önkormányzatok bruttó adósságállománya 2007-től növekedett 671,5 milliárdról 2010-re 1 248 milliárdra, melynek közel egyharmadát, 383 milliárdot a városi önkormányzatok jegyeznek. Az érintett 304 városban élők száma: 3 169 000 fő. A városi önkormányzatok számára a vizsgálatot végzők hatékony intézkedési javaslatokat fogalmaznak meg annak érdekében, hogy a pénzügyi helyzet konszolidálódjon és a közpénzek felhasználása a közszolgáltatások színvonalát növelje. A gazdálkodási A górcső alá vett 63 település között Esztergom is szerepel. Az október elejétől december közepéig tartó ÁSZ vizsgálat egyik célja az önkormányzatok eladósodásának felmérése és a szükséges intézkedések meghatározása. Az ellenőrzés 2007. január 1.- és 2011. június 30. közötti időszakot foglalja magába."

Rövidtávú?

2012. 10. 16. 10:27

Esztergom kimondottan gazdag település volt, így az elvonások fikarnyit nem változtattak volna gazdasági állapotán.

Ha!

Ha ezt a rendkívül jelentős adóbevételt nem tékozolják el az esztergomi fideszesek az elmúlt tíz évben. Elképesztő, egyúttal igen elkeserítő az a felelőtlen ( vagy esetleg nagyon is tudatos ) pénzherdálás, amely a 2002 utáni éveket jellemezte. És ebben felelős nemcsak az akkori fideszes képviselők díszes társasága, hanem azok is, akik e pénzherdálás jótéteményeit élvezték például Esztergomban, meg azok a helyi fideszesek is, akik semmit nem tettek a frakció ámokfutása ellen. És például 2002 és 2006 között a helyi fideszesek e tekintetben kollaboránsok voltak.

Szóval Esztergom jelenlegi siralmas állapotáért, a város ilyen-olyan elhagyásáért pontosan tudható, hogy ki a felelős.

Tétényi Éva egyik jóvátehetlen hibája az, hogy nem indított el vizsgálatokat. 2010-ben még lehetett volna vizsgálni a 2005-ös közbeszerzéseket.Például a kötbérek elhagyásának jogosságát. Ma már csak 2007-től lehet ugyanezt megtenni. Jövőre 2008-tól. A távgyaloglás ezekre nem megoldás.

Törölt felhasználó #3155

2012. 10. 16. 10:18

"Magán vagyonokat vesznek el"? Komoly?

Miért, nem ez történt a magánnyugdíj vagyonnal?

Törölt felhasználó #3155

2012. 10. 16. 8:44

"Magán vagyonokat vesznek el"? Komoly?

Emlékeztető, az elmúlt két évtized pénzügyi stratégiájáról "szoci" módra...90-es évek közepe...stb.

Hová tűnt a ’90-es évek közepén nagyjából 10 ezer milliárd forint? Mikor és meddig független a Magyar Nemzeti Bank?

http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=196&v_id=16062

Törölt felhasználó #3155

2012. 10. 16. 8:35

Természetesen most nem megsarcolják az Önkormányzatokat, ilyen nincs most!
Most inkasszóznak, iskolákat államosítanak, magánvagyonokat vesznek el zsarolással, csak milliós tandíjakat vezetnek be, csak adókat, járulékokat emelnek, és megemelik saját jövedelmeiket a parlamenti többség tagjai!
Mennyivel szebb ez, így, Nemzeti Turul alapon!

2012. 10. 16. 8:31

Pl...Pest megye..de lehetne bármelyik egy kivétellel....

"Az elmúlt öt évben, 2006 óta az önkormányzattól több mint 14-17 milliárd forint került ilyen vagy olyan módon elvonásra"

"...megyei önkormányzatok kiüresítése, forrásaik elvonása, de a legnagyobb beavatkozás 2006-ban történt, amikor szerinte Lamperth Mónika akkori szocialista belügyminiszter meg akarta büntetni az egy kivétellel fideszes vezetés alá került megyéket."

A felsorolás folytatható?

Törölt felhasználó #3155

2012. 10. 16. 8:23

Üres frázisok?
Én emlékszem arra, amikor a világ legokosabb legfelkészültebb, legműveltebb polgármestere azt mondta néhány-általa megnevelendőnek tartott-szülőnek, hogy amit mondogatnak az semmi más, mint „vihar egy pohár vízben”. Azután e pohárvízi vihar, kisöpörte a polgármesteri irodából, a világ legokosabb, legfelkészültebb, legműveltebb méltóságos urát!
Nem mondom, napokig kapaszkodott az íróasztalába, de sajna a pohárvizes viharral nem bírt, pedig az nem a legerősebb a világon!
No, úgy tűnik ezt az egyet nem tanulta a világ legokosabb, legfelkészültebb, legműveltebb méltóságos ura.
Bár az is lehet, hogy abban a bizonyos pohárban a „kétféle liter van”-ból a viharnyi mennyiségű liter volt!
Hiába, azzal a fránya „kétféle literrel”úgy látszik nem lehet bírni!
Mosós az! Az is volt mindig! Sőt,-fájdalom méltóságos uramék-az is lesz mindig!

2012. 10. 16. 8:22

Adjunk a rövidtávúnak....(?)

"2011. december 06. 17:12:45

"Négy veretes hozzászólás hallatszott itt most a szocialista padsorokból. Igazából én azt gondolom, végre egy kis beismerés. Beismerés Kovács Tibor képviselő úrtól, hogy igen, az elmúlt nyolc évben megsarcolták az önkormányzatokat.

Sajnos ez volt az igazság. Vagy beismerés Pál Tibortól(Gőgös Zoltán közbeszól.) , hogy bizony Kovács Zoltán védte az önkormányzatokat, és védeni is kellett önöktől, mert minden eszközzel arra törekedtek forráselvonással, valamint feladatok áthárításával, hogy minél nehezebb helyzetbe mondjuk, 2006-tól 2010-ig az általában fideszes vezetésű önkormányzatokat. Ez volt az igazság. Ezt most önök beismerték hozzászólásaikkal, és kérem, hogy erre gondoljanak vissza mindig, hogy ezt tették. (Gőgös Zoltán: Minden héten avattok!)"

Emlékszik?