Bíborosi áldást kapott Dorog megújult temploma
Egyház
2012. szept. 3.

<p>Erdő Péter bíboros áldotta meg szeptember 2-án a felújított dorogi Szent József-plébániatemplomot. A munkálatok sikeres befejezése után, a bányásznapi ünnepségek keretében került sor az áldásra szeptember első vasárnapján.</p>

A munkálatok – melyek az épület homlokzatát érintették valamint a vízszigetelési problémák orvoslására irányultak - ez év júniusában fejeződtek be.

A jeles eseményen Gyöngyös Ferenc, a templom plébánosa köszöntötte az egybegyűlteket, akik zsúfolásig megtöltötték a padsorokat és állóhelyeket. A város vezetése nevében Tittmann János polgármester mondott köszöntőt.

Erdő Péter bíboros, aki két éig volt káplán ebben a templomban, beszédében kiemelte. „Örömmel áldottuk meg a mai napon a Szent József Plébániatemplom felújított épületét. Ez az elegáns vonalú, egytornyú templom Dorog városának egyik legszebb és legrégibb műemléke. Az összetartozás jelképe volt sok nemzedék számára. Köszönet és hála illet mindazokat, akik segítettek ennek a munkának az elvégzésében." Majd így folytatta: "Szent József nevét viseli a templom. Szent József a plébánia védőszentje. Őt úgy is tiszteljük, mint az építkezések és az anyagi ügyek pártfogóját. Ha gondoskodott a Szent Család megélhetéséről, mi is kérhetjük, hogy támogassa a mi mindennapi igyekezetünket.”

Beszédében utalt még a szent helyek jelentőségére: „Templomaink valóban szent helyek. Ezért volt érdemes a régi embereknek is óriási erőfeszítések árán létrehozni a templomokat, amelyek annak idején a falvak és városok legszebb épületei voltak. Hiszen ha Isten létezik, akkor minden munkánk eredménye, egész életünk értelme rajta múlik. Akkor igenis felkiáltójel a templom. Tornya az ég felé mutat. Felemeli a tekintetünket a mindennapi gondok világa fölé. Isten ad erőt nekünk, hogy a földi életben is helytálljunk, de tudjunk és merjünk az örök élet távlatában élni. Adja Isten, hogy ez a plébániatemplom is az Istennel való találkozás méltó helye legyen. Sugározzon erőt és optimizmust, hűséget és áldást minden katolikus hívő és Dorog minden lakója számára!”

A jeles esemény fényét a városi zeneiskola Halleluja kórusa és Pachelbel zenekara  műsora emelte Farkas Rose-Marie vezetésével.

Magyar Kurír

(forrás)