Bíborosi áldást kapott Dorog megújult temploma

Bíborosi áldást kapott Dorog megújult temploma

2012. 09. 03. 22:17

Erdő Péter bíboros áldotta meg szeptember 2-án a felújított dorogi Szent József-plébániatemplomot. A munkálatok sikeres befejezése után, a bányásznapi ünnepségek keretében került sor az áldásra szeptember első vasárnapján.

A munkálatok – melyek az épület homlokzatát érintették valamint a vízszigetelési problémák orvoslására irányultak - ez év júniusában fejeződtek be.

A jeles eseményen Gyöngyös Ferenc, a templom plébánosa köszöntötte az egybegyűlteket, akik zsúfolásig megtöltötték a padsorokat és állóhelyeket. A város vezetése nevében Tittmann János polgármester mondott köszöntőt.

Erdő Péter bíboros, aki két éig volt káplán ebben a templomban, beszédében kiemelte. „Örömmel áldottuk meg a mai napon a Szent József Plébániatemplom felújított épületét. Ez az elegáns vonalú, egytornyú templom Dorog városának egyik legszebb és legrégibb műemléke. Az összetartozás jelképe volt sok nemzedék számára. Köszönet és hála illet mindazokat, akik segítettek ennek a munkának az elvégzésében." Majd így folytatta: "Szent József nevét viseli a templom. Szent József a plébánia védőszentje. Őt úgy is tiszteljük, mint az építkezések és az anyagi ügyek pártfogóját. Ha gondoskodott a Szent Család megélhetéséről, mi is kérhetjük, hogy támogassa a mi mindennapi igyekezetünket.”

Beszédében utalt még a szent helyek jelentőségére: „Templomaink valóban szent helyek. Ezért volt érdemes a régi embereknek is óriási erőfeszítések árán létrehozni a templomokat, amelyek annak idején a falvak és városok legszebb épületei voltak. Hiszen ha Isten létezik, akkor minden munkánk eredménye, egész életünk értelme rajta múlik. Akkor igenis felkiáltójel a templom. Tornya az ég felé mutat. Felemeli a tekintetünket a mindennapi gondok világa fölé. Isten ad erőt nekünk, hogy a földi életben is helytálljunk, de tudjunk és merjünk az örök élet távlatában élni. Adja Isten, hogy ez a plébániatemplom is az Istennel való találkozás méltó helye legyen. Sugározzon erőt és optimizmust, hűséget és áldást minden katolikus hívő és Dorog minden lakója számára!”

A jeles esemény fényét a városi zeneiskola Halleluja kórusa és Pachelbel zenekara  műsora emelte Farkas Rose-Marie vezetésével.

Magyar Kurír

2012. 09. 07. 2:08


Robert Campin: Szent Borbála a toronyban - festmény 1438. Museum Prado  - Mdrid

 

A szent életéről ITT olvashatsz:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Borb%C3%A1la

 

2012. 09. 07. 1:53

Kedves Fecó!

Nem vagyok vallásos, templombajáró, de ezen ott voltam:

Megújult a dorogi Bányásztemplom

2008. december 5., péntek 11:00

Erdő Péter bíboros ünnepi szentmise keretében áldotta meg a felújított dorogi Bányásztemplomot december 4-én, Szent Borbála napján.

 

A dorogi Bányásztemplomot, ami Gáthy Zoltán építészmérnök tervei alapján, a bányászok és a bányatársulat adományaiból épült, 1931 augusztusában szentelték fel. A templom a dorogi bányászhagyományok őrzésének kiemelkedő helyszíne, ezért felújítását az önkormányzat és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közösen finanszírozta. Az öt évig tartó rekonstrukció során több tízmillió forintot fordítottak az épületre. A külső felújítás után parkosították a templom környezetét, majd idén elkészült a belső felújítás is. Eredeti állapotára állították vissza a bányász-mellékoltárt, felújították Kákonyi Asztrik ferences templomfestő oltárfreskóját és restaurálták a templom Szent Borbála-szobrát is.

A bíborost Kis-Maly László plébános és Tittmann János polgármester köszöntötte. A zsúfolásig megtelt templomban Buchner Antal karnagy bányászmiséje hangzott el a dorogi Bányász Fúvósegyüttes közreműködésével. Az ünnepi szentmise keretében Erdő Péter megáldotta  az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Dorogi Szervezetének zászlaját.


..........................

Nagyon szép lett... A következő Bányásznapkor is elmentem. A fúvószenekar miatt... És a Szent Borbála barlang miatt...

Szeretem a templomokat, mert magukon hordozzák a település lakóinak ízlésvilágát, még azt is, mennyire tehetősek.

 

Ez pedig a templom mellett van, modern szobor, de gyönyörű!

angyal.JPG

Csíkszentmihályi Róbert szobrász művét 2004-ben avatták fel a Jubileumi téren Dorog város 20 éves jubileuma alkalmából.

.................................

 

Ez pedig a most felszentelt Szent József templom kívülről:Igazán szép gesztus, hogy a Dorogi városvezetés ennyi támogatást nyújtott a két templom felújítási munkálataira.

 

2012. 09. 05. 2:49

Gondolom mert ezt újították fel most. Ennyi.

Haleluja

2012. 09. 04. 9:55

haleluja

dorog igazi bányásztemplomáról (szt borbála) ilyenkor miért nem esik szó?

bányásznapkor...

nem elegáns?...vagy mi...

haleluja